Ankara: Başbakan Erdoğan, Türk-iş Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti - Haberler
Haberi Paylaş

Ankara: Başbakan Erdoğan, Türk-iş Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti

Ankara: Başbakan Erdoğan, Türk-iş Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türk-İş Genel Başkanı Salih Kılıç, enerji özelleştirmelerinin yeniden gözden geçirilmesini istediklerini belirterek, Başbakan Erdoğan'ın, konuyu Bakanlar Kurulu'nda ele alacaklarını söylediğini bildirdi.

Türk-İş Genel Başkanı Salih Kılıç, enerji özelleştirmelerinin yeniden gözden geçirilmesini istediklerini belirterek, Başbakan Erdoğan'ın, konuyu Bakanlar Kurulu'nda ele alacaklarını söylediğini bildirdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Salih Kılıç ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini Başbakanlık Merkez Bina'da kabul etti. Kabule Devlet Bakanı Ali Babacan, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu da katıldı. Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Türk-İş Başkanı Salih Kılıç, görüşmede işçi hareketinin, Türk-İş Konfederasyonu'nun ve sendikaların sorunlarını Başbakan Erdoğan'a aktardıklarını ifade etti. Türkiye'de 25 bine yakın geçici işçinin kamu kurumlarında çalıştığını ifade eden Kılıç, geçici işçilerin kadro sorunlarının aydınlığa kavuşturulmasını istediklerini söyledi. Şeker sanayiindeki özelleştirme politikasının gözden geçirilmesi konusundaki görüşlerini Başbakan Erdoğan'a aktardıklarını belirten Kılıç, işgücü maliyetlerinin düşürülmesi, istihdam vergilerinin düşürülmesi, işsizlik fonu, kıdem tazminatı ve zorunlu istihdam gibi konuların ayrıntılı olarak ele alınması gerektiğini söylediklerini ifade etti. Kanun hükmünde kararname ile bazı kurumlarda çalışan işçilerin sözleşme dışına çıkartılabildiğine işaret eden Kılıç, bu düzenlemenin de gözden geçirilmesini istediklerini dile getirdi. Kılıç, Başbakan Erdoğan'ın bu konuların bazılarının Bakanlar Kurulu'nda değerlendirileceğini söylediğini, bazıları ile ilgili ise bakanlarına talimat verdiğini belirtti. Kılıç, bir soru üzerine AK Parti'li bazı belediyelerle ilgili şikayetlerini de Erdoğan'a ilettiklerini ifade etti. Kılıç, ASKİ'de bazı işçilerin işten atıldıklarını, Isparta ve Gaziantep Şahinler Belediyesi'nde ise bazı işçilerin sendikal değişime zorlandıklarını kaydetti. Kılıç, "İşçilerin özgür iradelerinin üzerine ipotek konulmaması gerektiği konusundaki görüşlerimizi aktardık. Sayın başbakan not aldı. Herhalde gereğini yapacaktır" dedi. Kılıç, Başbakan Erdoğan'ın şeker fabrikaları ve enerji özelleştirmeleri ile ilgili talepleri nasıl karşıladığı sorusu üzerine ise, bunun Bakanlar Kurulu'nda görüşüleceğini söylediğini ve Devlet Bakanı Ali Babacan'a talimat verdiğini belirtti.

Görüşmede Türk-İş, Başbakan Erdoğan'a çalışanların ve sendikaların sorunlarını içeren bir rapor sundu. Raporda bazı kamu işyerlerinde halen geçici işçi istihdamının devam ettiği, emeklilik haklarını elde etmeden 10-15 yıldır sürekli olarak yılın 11-12 ayı çalışan işçilerin geçici işçi statüsünde görev yaptıkları belirtilerek, bu kapsamda olan geçici işçilerin, daimi kadroya intibak ettirilmesinin işyerlerinde ve çalışanlarda huzur ve verimliliğin artmasına katkı sağlayacağı kaydedildi. Raporda özelleştirme konusunda uyarılara yer verilerek, dünyada süren enerji savaşlarının da gösterdiği gibi son derece stratejik bir konumu olan ve yapısı gereği yüksek bir kamusal denetim ve sorumluluk gerektiren enerjinin özelleştirilmesinin, Türkiye'de telafisi mümkün olmayan sorunları beraberinde getireceği ifade edildi. Kar eden şeker fabrikalarının öncelikli olarak özelleştirilmeleri halinde sosyal amaçlarla kurulan, eski teknoloji ve düşük ölçekle üretim yapan fabrikaların kapanacağı, pancar tarımı ve şeker üretimi ile sektörel istihdamın daralacağı, yaklaşık 6 milyon kişinin bundan doğrudan etkileneceği belirtilirken, köyden kente göç olgusu, büyük kentlerde güvenlik sorunları ve terörün olağanüstü boyutlara ulaşacağı ifade edildi.

Türkiye'de ücret düzeyinin, çeşitli kesimlerce ileri sürüldüğü gibi yüksek olmadığına işaret edilen raporda Türkiye'nin düşük ücret temelinde biçimlenecek ekonomik ve sosyal politikalarla refahı ve toplumsal barışı sağlayamayacağı bildirildi. İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken paranın başka amaçlarla kullanılmasının doğru olmayacağı vurgulanan raporda kıdem tazminatı konusunda kazanılmış hakları geriye götürecek bir düzenlemeyi Türk-İş'in kabul edemeyeceği belirtildi. Demokrasinin, işçi hak ve özgürlüklerinin, sosyal koruma uygulamalarının olmadığı ülkelerde uygulanan ücret politikasının benimsenmemesi ve Türkiye'de uygulanan asgari ücretle kıyaslanmaması gerektiği kaydedilen raporda, ulusal düzeyde tek asgari ücret uygulamasını sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Bugün Türkiye'de asgari ücretlinin ödediği verginin altında vergi ödeyen mükellefler bulunduğuna dikkat çekilen raporda kamu işçilerine 2006 yılının ikinci yarısında uygulanacak yüzde 3 oranındaki zammın, vergi oranlarındaki artışla geri alındığı belirtildi. Sosyal Güvenlik Reformu'ndaki düzenlemelerin yalnızca yükümlülüklerin artırılmasına, hakların daraltılmasına ve Kurumun özerk yapıdan yoksun olarak oluşturulmasına dayandırıldığı kaydedilen raporda bu anlayışla sürdürülebilir bir sistemin oluşmasının mümkün olmadığı ileri sürüldü. Raporda sorunun çözümünün aktüeryal dengenin aktif-pasif dengesi üzerine oturtulması ve Kurumun özerk bir yönetime kavuşturulması olduğu bildirildi.

Türk-İş tarafından Başbakan Erdoğan'a sunulan raporda bazı AK Parti'li belediyeler başbakana şikayet edildi. Bazı AK Parti'li belediyelerde Türk-İş'e bağlı Belediye-İş sendikasına üye işçilere baskı yapıldığı ve bu işçilerden Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası'na geçmelerinin istendiği ifade edilen raporda, bu durumun son zamanlarda özellikle Isparta ve Gaziantep Belediyeleri'nde yoğun olarak yaşandığı belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan ASKİ'de çalışan Belediye-İş üyesi işçilerin hiçbir haklı gerekçe gösterilmeden işten çıkarılmak istendiği bildirilen raporda, Türk-İş'in bu konulardaki mağduriyetlerinin giderilmesi istendi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

, Haber

title