Ankara: AB Uyum Şartlarının TBMM'de Görüşülmesi

Ankara: AB Uyum Şartlarının TBMM'de Görüşülmesi

DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Bugün Olağanüstü Toplanarak AB Uyum Şartlarını Görüşmesini Değerlendirerek, "İlk Seçimde Demokratik Bir Seçim Sistemi Uygulanabilmesi İçin Gerekli Düzenlemelerin Yapılabilmesi Bakımından Önümüzde Sadece 1.5 Aylık Bir Süre Bulunmaktadır" Dedi.

Ankara: AB Uyum Şartlarının TBMM'de Görüşülmesi

DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bugün olağanüstü toplanarak AB uyum şartlarını görüşmesini değerlendirerek, "İlk seçimde demokratik bir seçim sistemi uygulanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi bakımından önümüzde sadece 1.5 aylık bir süre bulunmaktadır" dedi.

Sezer, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'nin bugün başlayacak olan olağanüstü çalışmalarının, seçim sistemiyle ilgili düzenlemelerin ele alınması bakımından bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti. Mevcut seçim sisteminde, demokratik olmayan ve anayasada öngörülen "temsilde adalet" ilkesiyle bağdaşmayan çeşitli sınırlamalar bulunduğunu belirten Sezer, sınırlamaların kaldırılmasının katılımcı, demokratik ve adaletli bir sistem oluşturulabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasının şart olduğunu kaydetti. Sezer şunları kaydetti:

"Bu kapsamda milletvekillerinin illere dağılımındaki adaletsizlik giderilmeli, 30 olan seçilme yaşı aşağıya çekilmeli, yüzde 10 ülke barajı indirilmeli, siyasi partilerin ittifak yapabilmelerine olanak sağlanmalı, yurtdışındaki vatandaşların seçimlere etkili katılımını sağlayacak düzenlemeler gerçekleştirilmeli, siyasi partilerin ve adayların seçim harcamalarına sınırlama getirilerek etkili bir denetim mekanizması oluşturulmalıdır. Anayasamızın 67. Maddesi'nin son fıkrasına göre, seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. O halde, ilk seçimde çarpıklık, haksızlık ve adaletsizliklerden arındırılmış, demokratik bir seçim sistemi uygulanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi bakımından önümüzde sadece 1.5 aylık bir süre bulunmaktadır. Bu nedenle, AB ile ilgili 9. Uyum Paketi'ni görüşmek üzere olağanüstü toplanan Meclis, seçim sistemiyle ilgili düzenlemeleri de ele almalıdır. Bu amaçla Anayasa'da, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda ve Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılacak değişiklikler, Meclis'te oluşturulacak partiler arası bir komisyonca hazırlanıp, ilgili komisyonların ve ardından da Genel Kurul'un gündemine getirilebilir."