Anayasa Mahkemesi Raportörünün Başörtüsü Raporu

Anayasa Mahkemesi Raportörünün Başörtüsü Raporu

Anayasa Mahkemesi Raportörü Osman Can'ın Üniversitelerde Başörtüsü Serbestliği Getiren Anayasa Değişikliğinin İptaline İlişkin Hazırladığı Raporunda, Başvurunun Reddi Yönünde Görüş Bildirdiği Öğrenildi.

Anayasa Mahkemesi Raportörünün Başörtüsü Raporu

Anayasa Mahkemesi Raportörü Osman Can'ın üniversitelerde başörtüsü serbestliği getiren anayasa değişikliğinin iptaline ilişkin hazırladığı raporunda, başvurunun reddi yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

Anayasa Mahkemesi raportörü Osman Can üniversitelerde başörtüsü serbestliği getiren anayasanın 10. ve 42. maddesinde yapılan değişikliğin iptaline ilişkin raporunu tamamladı. Rapor yüksek mahkeme üyelerine sunulurken, Can'ın raporunda Anayasa Mahkemesi'nin anayasa değişikliklerine sadece şekil yönünde bakabileceği ve esasa giremeyeceği, yapılan değişiklikte anayasaya aykırılık bulunmadığı, bu nedenle başvurunun reddi yönünde görüş bildirdiği öğrenildi. Raportörün hazırladığı raporun hiçbir bağlayıcılığı bulunmazken, Anayasa Mahkemesi Başkan Haşim Kılıç'ın belirleyeceği bir günde yüksek mahkeme toplanarak başvuruya ilişkin kararını verecek.

(EDA-OK-Y)