Anayasa Komisyonu'nda TCK'nın 301. Maddesi Kabul Edildi

Anayasa Komisyonu'nda TCK'nın 301. Maddesi Kabul Edildi

Türk Ceza Kanunu'nun 301 ve 305. Maddelerine İlişkin Değişiklik Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'ndan Değişikliğe Uğrayarak Geçti. Komisyon, Verilen Önergeler Doğrultusunda 305. Maddede Değişiklik Öngören 2. Maddeyi Yürürlükten Kaldırdı. Bu Maddede Öngörülen 'Kovuşturma İzninin Cumhurbaşkanı Tarafından Verilmesi' Hükmü, 301. Maddeye "Bu Suçtan Dolayı Soruşturma Yapılması, Adalet Bakanının İznine ...

Anayasa Komisyonu'nda TCK'nın 301. Maddesi Kabul Edildi

Türk Ceza Kanunu'nun 301 ve 305. maddelerine ilişkin değişiklik teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'ndan değişikliğe uğrayarak geçti. Komisyon, verilen önergeler doğrultusunda 305. maddede değişiklik öngören 2. maddeyi yürürlükten kaldırdı. Bu maddede öngörülen 'kovuşturma izninin Cumhurbaşkanı tarafından verilmesi' hükmü, 301. maddeye "Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır" şeklinde eklendi.

Adalet Komisyonu'nun 12 saati aşan görüşmelerinde MHP'nin sert muhalefeti dikkat çekti. Parti temsilcileri, düzenlemedeki 'Türklük' ifadesinin 'Türk Milleti' şeklinde değiştirilmesinin, Türklüğe ihanet olduğu iddiasını dile getirdi. Uzun süren görüşmeler sonrasında AK Partili komisyon üyeleri, teklifin değiştirilmesine yönelik bir önerge verdi.

Önergede, 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyetini, TBMM'yi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını aşağılama' suçuna 'saygınlıklarını sarsar biçimde' ifadesi eklendi. Ancak Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in itirazı üzerine bu ifadeler önergeden çıkarıldı. Buna göre, 301. maddeye ilişkin teklifteki suç unsurları aynen kaldı.

Öngörülen 'altı aydan iki yıla kadar hapis cezası' da korundu. Ancak TCK'nın 305. maddesinde değişiklik öngören ve sözkonusu suçlarda kovuşturma için 'Cumhurbaşkanının izni'nin öngörüldüğü 2. madde tekliften çıkarıldı. Bunun yerine 1. maddeye, sözkonusu iznin cumhurbaşkanından değil Adalet Bakanı'ndan ve kovuşturma aşamasında değil soruşturma aşamasında alınması hükmü koyuldu. Önerge bu haliyle AK Partili üyelerin oylarıyla kabul edilerek Genel Kurul'a sevk edildi.

Kaynak: CHA