Anayasa Değişikliği Teklifi

Anayasa Değişikliği Teklifi

AK Parti Tarafından Hazırlanan ve Bazı Anavatan Parti'li Milletvekillerinin İmza Attığı Anayasa Değişikliği Teklifi, Cumhurbaşkanının 5 Artı 5 Sistemiyle ve Halkoyuyla Seçilmesini Öngörüyor.

Anayasa Değişikliği Teklifi

AK Parti tarafından hazırlanan ve bazı Anavatan Parti'li milletvekillerinin imza attığı Anayasa değişikliği teklifi, cumhurbaşkanının 5 artı 5 sistemiyle ve halkoyuyla seçilmesini öngörüyor.

TBMM Başkanlığına sunulan teklife göre, TBMM, yapacağı tüm toplantı ve seçimlerde, üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanacak. TBMM, Anayasada başkaca bir hüküm yoksa, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verecek. Ancak karar yeter sayısı, hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamayacak.

Teklifle, genel seçimler 5 yılda bir yerine, 4 yılda bir yapılacak.

Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim görmüş TBMM üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilecek.

Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıla indirilirken, ''Bir kimse, en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir'' hükmü getiriliyor.

Cumhurbaşkanlığına, TBMM üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi, 20 milletvekilinin yazılı teklifiyle mümkün olacak. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde aldıkları geçerli oylarının toplamı yüzde 10'u aşan partiler, bir arada aday gösterebilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi, cumhurbaşkanının görev süresinin sona ermesinden önceki 60 gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden 60 gün içinde tamamlanacak.

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, cumhurbaşkanı seçilecek.

İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü, ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oyu alan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunu alan aday, cumhurbaşkanı seçilecek.

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölüm veya seçilme yeterliliğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesiyle yapılacak. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde olacak. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu alması halinde cumhurbaşkanı seçilecek.

Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar, görev süresi dolan cumhurbaşkanının görevi devam edecek.

Anayasanın, ''seçim kanunlarında yapılacak değişikliklerin, yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren 1 yıl içinde uygulanamayacağına'' ilişkin maddesi, cumhurbaşkanı seçiminde dikkate alınmayacak.

Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren, ilk cumhurbaşkanlığı seçimi 60 gün içinde yapılacak.

Teklife, 348 AK Parti'li milletvekilinin yanı sıra 9 Anavatan Parti'li milletvekili de imza attı.

Kaynak: AA