Karbon izini azaltmaya yönelik geliştirilen AB projesi mayıs ayında tamamlanıyor

20.11.2019 12:18 | Güncelleme: 20.11.2019 12:18

Türkiye'de 4 ana sektörde karbon izini azaltmayı hedefleyen AB destekli "Düşük Karbonlu Türkiye Projesi" 2020 yılının mayıs ayında tamamlanacak.

Türkiye'de 4 ana sektörde karbon izini azaltmayı hedefleyen AB destekli "Düşük Karbonlu Türkiye Projesi" 2020 yılının mayıs ayında tamamlanacak.

Projeyi yürüten Human Dynamics'in kıdemli proje yöneticisi ve Cornell İklim Değişikliği Bilim Üyesi Rade Glomazic, yaptığı yazılı açıklamada, projenin karbon izini azaltmakla kalmayarak, ekonomik ve sosyal gelişim de sağlayacağını kaydetti.

Glomazic, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi bakanlıklar ve yerel yönetimler, akademik kuruluşlar, sektörel uzmanlar ile sivil toplum kuruluşlarının projenin paydaşı olduğunu ve Türkiye'de ana hedefi bina, ulaştırma, tarım, atık olan 4 ana sektörde karbon izini azaltmayı hedeflediğini vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile "NATURA 2000", "Düşük Karbonlu Kalkınma" ile "İstilacı ve Yabancı Türler" projeleri gibi birçok başarılı proje geliştirdiklerini belirten Glomazic, yerel uzman ekiplerin desteği, bilgisi ve üst düzey performansı ile kamu kurumlarının özellikle çevre ve iklim değişikliği konusundaki artan ilgi ve özverisinden çok etkilendiklerini kaydetti.

Bir süredir üzerinde yoğun şekilde çalıştıkları Düşük Karbonlu Türkiye Projesi'nin, Türkiye üzerindeki doğrudan emisyon azaltım etkisine sahip olabilecek bir dizi azaltım eylemini kapsayan çok özel bir proje olduğunun altını çizen Glomazic, "Ayrıca içeriği oldukça kapsamlı, sadece seçilen eylemlerin sera gazı emisyon azaltım potansiyellerini değil, aynı zamanda eylemlerin sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerinin bir değerlendirmesiyle birlikte eylemlerin fayda maliyet analizini de içeriyor. Yani, proje kendi içinde çok çeşitli teknik çalışmaları da barındırıyor." ifadelerini kullandı.

Glomazic, projenin Türkiye'nin sera gazı emisyonlarının yüzde 42,6'sı gibi önemli bir yüzdesini oluşturan sektörler olan binalar, atık, ulaştırma ve tarımı ele almayı hedeflediğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın önde gelen danışman şirketlerinden Hulla&Co Human Dynamics KG Austria'nın liderliğindeki uluslararası bir konsorsiyum tarafından yürütülen Düşük Karbonlu Türkiye Projesi'nin amacı, orta ve uzun vadeli iklim eylemlerine hazırlık için ulusal ve yerel kapasiteyi arttırmak ve Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı'nın (UİDEP-NCAAP) özellikle düşük maliyetli iklim değişikliği azaltım politikaları ve tedbirlerine odaklanan düşük karbonlu stratejilerin gerçekleştirilmesini desteklemek için analitik bir temel oluşturarak, AB iklim politikası ve mevzuatına, aşamalı olarak uyum sağlayabilecek, iklim dirençli düşük karbonlu kalkınmaya doğru ilerlemek. İlk etapta proje paydaşları ile yakın bir işbirliği içinde, söz konusu alanlarda ileriye dönük politika ve stratejiler için bir temel oluşturan, mevcut iklim değişikliği azaltım ve düşük karbonlu kalkınma politikaları, stratejileri, mevzuatı ve kurumsal performansın değerlendirilmesine yönelik 5 rapor hazırlandı. Bu çalışma, kompleks sektörel kalkınma politikaları ve sektörler arası ilişkilerle birlikte iklim değişikliği politikalarının odaklanan ekonomik sektöre olan etkisinin iyice kavranmasına doğrudan katkı sağlıyor. Bu çalışmanın bir parçası olarak, kamu, yerel yönetimler ve iş dünyasının yanında ilgili tüm kamuoyuna yönelik güçlü bir iklim değişikliği bilgi ve eğitim platformu UİBP geliştirdi."

"Proje ekonomik ve sosyal gelişime de katkı sağlayacak"

Glomazic, bu süreçte 30'un üzerinde saha ziyareti ve proje paydaşlarıyla toplantılar gerçekleştirildiğinin altını çizerek, "Sera gazı azaltım potansiyelleri ve maliyetlerini modelliyoruz. Ayrıca, azaltım eylemlerinin sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerini de analiz ediyoruz. Yani bu proje karbon izini azaltmakla kalmayacak, ekonomik ve sosyal gelişime de katkı sağlayacak" diye konuştu.

Projenin sera gazı emisyon azaltım potansiyelleri ve maliyet değerlendirmesinin yanı sıra, uzun vadeli emisyon azaltım eylem projeksiyonları ve gelecekteki olası senaryoların analizi, mevcut ve yeni sektörler ile ulusal düşük karbonlu kalkınma politika ve stratejilerindeki gerekli güncellenmelerin yapılması ve geliştirilmesi için kritik öneme sahip olduğunu kaydeden Glomazic, şöyle devam etti:

"Bu süreçte düzenlenen üç interaktif eğitim modülüne, kamu, akademik kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarından 120'nin üzerinde uzman katıldı. Biri Aralık 2017'de Bonn'da gerçekleşen COP 23, diğeri ise sektörel ve yerel seviyede iklim değişikliği azaltım ve düşük karbonlu kalkınma alanlarında katılımcılar arasında deneyim paylaşımı amacıyla, Eylül 2018'de Finlandiya ve İsveç'e, proje paydaşlarına yönelik iki çalışma ziyareti organize edildi. Önümüzdeki aylarda da 2. bileşen kapsamında Nihai Düzenleyici Etki Analizi ve Sektörel Etki Analizi raporlarının hazırlanması tamamlanacak. Proje Mayıs 2020'de tamamlanarak ilgililere teslim edilecek."