Amme Alacaklarına Yeni Düzenleme

Amme Alacaklarına Yeni Düzenleme

TBMM Genel Kurulunda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Kabul Edilerek Yasalaştı.

Amme Alacaklarına Yeni Düzenleme

TBMM Genel Kurulunda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

''Temel yasa'' olarak görüşülen kanun tasarısı, yeni maddeler ihdas edilerek ve değişikliklerle Genel Kuruldan geçti.

Yasaya göre, amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler konusunda, Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

31 Aralık 2017 tarihine kadar sporculara yapılan ödemelerden; en üst ligdekiler için yüzde 15, en üst altı ligdekiler için yüzde 10, diğer liglerdekiler için 5 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacak.

Yurt dışı çıkış tahdidi, 100 bin YTL ve üzerinde olan teminat altına alınmamış amme alacağı için uygulanacak.