Amerikalı Bcg: Yaşlı Avrupa'nın İşgücü Sorunun Çözümü Türkiye'de

Dünya'nın önde gelen yönetim danışmanlığı şirketlerinden The Boston Consulting Group'un (BCG) 'Yaşlanan İşgücü Problemini Fırsata Çevirmek' raporu Avrupa'nın yaşlanan işgücü sorununa adres olarak Türkiye'yi gösteriyor.

Amerikalı Bcg: Yaşlı Avrupa'nın İşgücü Sorunun Çözümü Türkiye'de

Dünya'nın önde gelen yönetim danışmanlığı şirketlerinden The Boston Consulting Group'un (BCG) 'Yaşlanan İşgücü Problemini Fırsata Çevirmek' raporu Avrupa'nın yaşlanan işgücü sorununa adres olarak Türkiye'yi gösteriyor.

BCG'nin hazırladığı 'Yaşlanan İşgücü Problemini Fırsata Çevirmek' (Turning the Challenge of an Older Workforce into a Managed Opportunity) raporu, yaklaşmakta olan küresel işgücü sorunlarına ve bunların etkilerine dikkat çekiyor. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dünyanın en büyük 16 ekonomisini kapsayan rapora göre yakın gelecekte, özellikle gelişmiş ülkelerdeki şirketler, ihtiyaç duyulan becerilere sahip çalışanları doğru yerde ve doğru zamanda istihdam etmekte zorluklar yaşamaya başlayacak.

Raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan BCG İstanbul Yönetici Ortağı Burak Tansan, şu değerlendermeleri yaptı:

"Avrupa nüfusunun yaşlanması bilinen bir problem. Fakat Batı Avrupa'da çalışabilir yaştaki nüfusun, sanayileşmenin başlangıcından itibaren ilk kez bu kadar çarpıcı oranda küçülme sergilemesi problemin giderek daha da ciddiyet kazandığını gösteriyor. Özellikle Batı Avrupa'lı şirketler yakın bir gelecekte farklı yetenekte profesyonelleri bulmak ve istihdam etmekte zorluk yaşamaya başlayacak. Öte yandan Türkiye, sahip olduğu genç ve büyüyen nüfusuna yönelik hazırlayacağı stratejik bir planlama ve eğitim desteği ile kendisini Avrupa'nın off-shoring (dış kaynak) merkezi olarak konumlandırabilir. Ayrıca Türkiye, geliştireceği nitelikli işgücünü özellikle demografik krizi yaşayan Batı Avrupa'ya ihraç ederek bu ihtiyacı kendi açısından önemli bir fırsata çevirebilir."

Avrupa'nın yaşlanan işgücü sorununa adres olarak Türkiye'yi gösteren BCG'nin raporundan dikkat çeken bazı kısımlar şöyle:

• Yükselen yaş ortalaması ve 2020 yılına kadar azalan işgücü, Avrupa ülkelerinin istihdam problemine yönelik çözümü dışarıda aramasına neden olacak.

• 2020 yılında nüfusun ortalama yaş seviyesinin Avrupa genelinde 40 (Almanya ve İtalya'da 45) olması beklenirken, Türkiye için bu beklenti 32 yaş seviyesinde.

• Türkiye'de çalışabilir yaştaki nüfusun 2020 yılına kadar yaklaşık 9 milyon kişi artacağı tahmin edilirken, gelecek 15 yılda Almanya'daki işgücünün yüzde 25'inin emekli olması bekleniyor.

• Türkiye, genç ve büyüyen nüfusu ile Avrupa'nın yaşlanan işgücü problemini kendisi için fırsata çevirebilir.

Kaynak: CHA