Altın fiyatlarındaki artış, ihracatı azaltıyor

Altın fiyatlarındaki aşırı yükselmenin piyasalarda oluşturduğu belirsizlik ortamı dünyanın önde gelen altın üreticisi ve ihracatçısı konumundaki Türkiye’yi olumsuz etkiliyor.

Altın fiyatlarındaki artış, ihracatı azaltıyor