Aliağa'nın Aralık Meclisinde "Oy Birliği"

Aliağa'nın Aralık Meclisinde "Oy Birliği"

Aliağa Belediyesi Aralık ayı olağan meclisi ilk oturumunda tüm maddeler oy birliği ile karara bağlandı.

Aliağa'nın Aralık Meclisinde

Aliağa Belediyesi Aralık ayı olağan meclisi ilk oturumunda tüm maddeler oy birliği ile karara bağlandı.

Aliağa Belediyesi Aralık ayı olağan meclisi ilk oturumu Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında gerçekleştirildi. Aliağa Belediyesi Meclis toplantı salonunda gerçekleşen oturumun gündeminde başkanlıktan gelen önergeler, komisyondan gelen raporlar ve gündem dışı önergeler yer aldı. Meclis üyelerinin görüşüne sunulan 16 madde tek tek oylandı. Aralık ayı meclisi birinci oturumunda tüm maddeler oy birliği ile karara bağlandı.

7 Kasım 2017 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayan Aralık ayı olağan meclisi ilk oturumu başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesiyle devam etti. Başkanlıktan gelen önergeler kapsamında 1-2-3-4-5-6 ve 8.maddeler İmar Komisyonuna 7.madde ise İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Başkanlıktan gelen önergelerin oylanmasının ardından komisyondan gelen raporların görüşülmesine geçildi. Komisyondan gelen raporlar kapsamında yer alan; 1-2-3-4-5-7 ve 8.maddelerin komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi. 6.madde ise oy birliği ile gündemde bırakıldı.

Merhum Yüzbaşı Suat Avcı isminin ilçede yaşatılması amacıyla Atatürk Mahallesi, Ayhan Bayrak Sokak No: 6 adresindeki parka isminin verilmesinin uygun bulunduğuna ilişkin Ad Belirleme Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

Atatürk Mahallesinde mevcut cami alanı olarak planlı arsaya yapılaşma şartlarına uygun olarak cami yapılması için parselin kamulaştırılması ve inşa edilmesine yönelik Belediye Başkanlığına 1 milyon 532 bin 386,67 TL bedel borçlanma yetkisi verilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu tekrar görülmek üzere gündemde bırakıldı.

Başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporların görüşülmesinin ardından gündem dışı önergeler oylandı. Gündem dışı önerge olarak meclis üyelerinin görüşüne sunulan; 1989-2002 yıllarında Aliağa Belediye Başkanlığı görevini yapmış Hakkı Ülkü isminin Aşıklar Yoluna verilmesi talebi oy birliği ile Ad Belirleme Komisyonu'na havale edildi.

30 Eylül 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlara İmar Yönetmeliğinde meclis ve vatandaş beklentilerine hızlı ve doğru cevap verebilmek, hesaplamaların ve proje tasarımlarını herkes için anlaşır hale getirmek, sonuç olarak yorum farklarını önlemek adına Aliağa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışmalarının meclis gündemine alınması hususu oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.

Yılın son oturumu cuma günü

Aralık ayı olağan meclisinin ilk oturumu toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerinin kabul edilmesi ve ikinci oturumun 8 Aralık Cuma günü saat 18.30'da yapılmasına karar verilmesiyle son buldu. - İZMİR