Alevilerden Başbakanlık'a dava

Alevilerden Başbakanlık'a dava

Aleviler, Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesinin hukuken mümkün olmadığını belirten Başbakanlık'a karşı, inanç özgürlüğü haklarıyla ilgili Anayasa’nın emredici hükümlerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle, 2 bin dava açmaya hazırlanıyor.

Alevilerden Başbakanlık'a dava