Akm'nin Yıkılması Değil, Çerçevesi Çok Net Yenilemeden Geçmeli

Akm'nin Yıkılması Değil, Çerçevesi Çok Net Yenilemeden Geçmeli

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Atatürk Kültür Merkezi'nin Yıkılması veya Restorasyonu Değil, Sınırları ve Çerçevesi Çok Net Bir Şekilde Belirlenmiş Bir Yenilemeden Geçmesi Gerektiğini Açıkladı.

Akm'nin Yıkılması Değil, Çerçevesi Çok Net Yenilemeden Geçmeli

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılması veya restorasyonu değil, sınırları ve çerçevesi çok net bir şekilde belirlenmiş bir yenilemeden geçmesi gerektiğini açıkladı.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, son günlerde Atatürk Kültür Merkezi ihalesi ve Europa Race projesi ile ilgili basında çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Atatürk Kültür Merkezi ihale süreciyle ilgili olarak, "Bilindiği gibi AKM, İstanbul'un en kıymetli, en popüler kültür-sanat mekanlarından biridir ve şehrimizin sembollerinden olmuş bir yapıdır. AKM'nin, bu özelliklerinden dolayı, aynı zamanda korunması gereken bir eser olduğu ve bu çerçevede de mevcut yapı üzerinde yapılacak en küçük bir değişikliğin bile ilgili kurulların onayı ve oluru ile gerçekleşmesi gerektiği, Ajansımızın da konuyla ilgili karar vericilerin ve fikir önderlerinin de üzerinde mutabık oldukları bir gerçektir. Bu çerçevede, AKM'nin yıkılması veya restorasyonu değil, sınırları ve çerçevesi çok net bir şekilde belirlenmiş bir "yenileme'den geçmesi gerekmektedir" denildi.

-KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İHALE SÜRECİNİ BAŞLATTI-

Bu ihtiyacın karşılanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir ihale süreci başlatıldığı belirtilen açıklamada, bu süreçte bir ihale şartnamesi hazırlandığı ve konuyu yönetmek için Ajansın görevlendirildiği belirtildi. İhale şartnamesinin, Ajansın Yürütme Kurulu'nda değerlendirildiği ve Yürütme Kurulu üyelerinin oybirliği ile kabul edilen İhale İlanının, 5 Mayıs 2009'da İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı internet sitesinde yayınlandığı belirtildi.

İhalede rekabet ortamı sağlamak için gazetelere de aynı gün ilan verildiği, isteklilerin, internet sitesindeki ihale şartnamesini incelemeye davet edildiği bilgisi verildi.

Yürütme Kurulunun yaptığı değerlendirme sırasında, ihayele olabildiğince çok sayıda isteklinin katılarak, rekabet ortamı sağlanmasına dikkat edildiği belirtilen açıklamada, ayrıca ihale süreciyle ilgili kararların hiç bir Yürütme Kurulu üyesi veya Ajans çalışanlarının kişisel insiyatifi ile gerçekleşmemiş olduğu ifade edilerek, "Tüm süreç ve alınan tüm kararlar, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu'nun ortak kararlarıdır" değerlendirilmesinde bulunuldu.

Toplam 15 isteklinin katıldığı ihalenin, 29 Haziran 2009 tarihinde kapalı zarf usulu olduğu, tekliflerin her birinin yüksek sesle okunmasının ardından, yapılan teknik incelemenin sonuçlandırıldığı ve tüm ihale ön şartlarını karşılayarak en düşük teklifi veren Özsoy İnşaat Turizm A.Ş.'ye 22 Temmuz 2009'da kararın tebliğ edildiği bildirildi.

-YÜRÜTMEYİ DURDURMA AJANSIMIZA 27 TEMMUZ'DA ULAŞTI-

İzleyen süreçte, Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası tarafından açılmış olan "Yürütmeyi Durdurma' davası karara bağlandığı belirtilerek, "Ancak, ihale süreci boyunca, Ajansımıza ne bu dava hakkında resmi bir bilgi, ne de "Yürütmeyi Durdurma' kararına ilişkin herhangi bir tebligat yapılmıştır. Bu nedenle, AKM ihale süreci, Ajans mevzuatı çerçevesinde rekabet ve şeffaflık ilkelerine de uyarak sonuçlandırılmıştır. Söz konusu "Yürütmeyi Durdurma' kararı, Ajansımıza 27 Temmuz 2009 tarihinde ulaşmıştır. Dolayısıyla, 22 Temmuz 2009 itibarıyla, ihaleyi kazanan şirkete ihale sonucunun bildirilmesine engel olacak bir hukuki zorunluluk bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada, "Hal böyleyken, tüm Yürütme Kurulu üyelerinin birlikte almış oldukları kararların, belirli bazı üyelerin almış olduklarını iddia edebilmek ise iddia sahiplerinin kanıtlamakla yükümlü oldukları ağır bir ithamdır" ifadeleri kullanıldı.

-BÜTÇEDE YÜZDE 70 KESİNTİYE RAĞMEN EUROPA RACE'E 500 BİN EURO ÇIKTI-

Europa Race'in ise farklı kentlerin merkezi yönetimlerinden Ajansa kadar pek çok değişik kurumun sponsorluğu ile yürütülmesi planlanan bir proje olduğu belirtildi. Yürütme Kurulu ve Bütçe Komisyonu'nun, Ajansın 2009 yılı bütçesi yüzde 70'lere varan oranda kesintiye uğramış olduğu halde, 9 Mayıs 2009 tarih ve 2009/138 sayılı kararla İstanbul Europa Race'e 500 bin Euro gibi ciddi bir destekte bulunma kararı aldığı belirtilen açıklamada, "İstanbul Europa Race'in başka pek çok kamu kurumundan ve özel sektörden de destek almakta olduğu düşünüldüğünde, bu desteğin anlamı ortaya çıkacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bu kararın, projenin sahibi Cumali Varer'e tebliğ edildiği ve bu desteği kabul eden Varer ile 9 Haziran 2009'da 500 bin Euro karşılığında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nı projenin ana sponsoru olarak belirleyen bir sözleşme tarafların karşılıklı mutabakatı ile imzalandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Söz konusu bu sözleşme, yukarıda anılan 500 bin Euro'ulk meblağın ödenmesi sürecini de düzenlemekte ve İstanbul Europa Race'te İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından karşılanacak masraf kalemlerinin gerçekleşmiş olması şartını getirmektedir. Bu şart yerine geldikçe İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı üzerine düşen yükümlülükleri sözleşme çerçevesinde yerine getirecektir" denildi.

Ajans açıklamasında, şu görüşlere yer verildi:

"Hal böyle iken, basınımızda yer alan haberlerde, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı bu projenin tek destekçisiymiş gibi gösterilmekte, esasen projenin sahiplerinin diğer destekçilerden almayı öngördükleri fonları bulamamalarından kaynaklandığını düşündüğümüz bir sorun, sanki sadece İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın "kaynak yaratmamasından" kaynaklanıyor gibi yansıtılmaktadır. Bu durum, gerçekle bağdaşmamaktadır." (ANKA)

(HMD/BÜN)