AK Partili Yazıcı'dan İki Kritik Soruya Yanıt: Berberoğlu'nun HDP'lilerden Farkı Ne, Hakkındaki Karar Meclis'te Okunacak mı?

AK Partili Yazıcı'dan İki Kritik Soruya Yanıt: Berberoğlu'nun HDP'lilerden Farkı Ne, Hakkındaki Karar Meclis'te Okunacak mı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliye kararı hakkında kamuoyunda merak edilen iki kritik soruya cevap verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CNN Türk ekranlarında konuk olduğu programda CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliye kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

HDP'LİLER NEDEN SERBEST KALMADI?

"Bu Türkiye'de bir ilktir" diyen Yazıcı, "Berberoğlu ile HDP'lilerin pozisyonu farklıdır. HDP'liler 26. yasama dönemi içerisinde yargılandılar ve milletvekillikleri düşürüldü. Berberoğlu'nun 26. dönem içerisinde yasama dokunulmazlığı kaldırılmış, yargılanması devam etmiş. Yargılama devam ederken yeni bir seçim olmuş ve bu seçimde yeniden aday olarak seçilmiştir. Seçilmesi dolayısıyla yeniden dokunulmazlık kazanmıştır. Bunun sonucunda da yargılanması dursun diye başvurular olmuş ve bunun neticesinde de milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar vermiştir" dedi.

BERBEROĞLU KARARI MECLİS'TE OKUNACAK MI?

"Berberoğlu kararı Meclis'te okunacak mı?" sorusuna da cevap veren Yazıcı, "Anayasa'da varolan bir düzenlemeye göre; seçilmeye engel bir mahkumiyetin kesinleşmesi halinde mahkeme kararı Genel Kurula gelir, okunur. Ancak oylanmaz. Bu kararın okunması ile vekillik düşer. Berberoğlu'nun durumu ilk defa karşılaştığımız bir durum. Bunu Meclis Başkanlık Divanı tartışacak, müzakere edecek" ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLLİĞİ NASIL DÜŞER?

Milletvekilliğinin düşmesi Anayasa 84. maddede şu şekilde düzenlenmiş;

İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır. Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.

82 nci maddeye göre milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir. Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir.