AK Parti'ye Kapatma Davasının Açılması

AK Parti'ye Kapatma Davasının Açılması

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği Sivas Şube Başkanı Mehmet Sevim, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın AK Parti'nın Kapatılma İstemiyle Dava Açmasına Karşı Olduklarını Belirterek, "Mazlumder Olarak Anti-demokratik Mahiyet Arzeden, Darbe Hevesleri Taşıyan Tüm Parti Kapatma Girişimlerini Kınıyoruz" Dedi.

AK Parti'ye Kapatma Davasının Açılması

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği Sivas Şube Başkanı Mehmet Sevim, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın AK Parti'nın kapatılma istemiyle dava açmasına karşı olduklarını belirterek, "Mazlumder olarak anti-demokratik mahiyet arzeden, darbe hevesleri taşıyan tüm parti kapatma girişimlerini kınıyoruz" dedi.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Sevim, bir süre önce Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) kapatılması davasını açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 14 Mart 2008 günü AK Parti'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açmış bulunduğunu hatırlatarak, "Halen yürürlükte bulunan 1982 Anayasası döneminde, bugüne kadar 18 siyasi parti kapatılmıştır. Bir diğer deyişle demokratik siyasi yaşam, siyasi partiler mezarlığına dönüşmüştür. Anlaşılan odur ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na göre siyasi partiler mezarlığında oldukça fazla yer bulunmaktadır. Ancak bize göre mezarlıkta ölüleri defnedecek yer kalmamıştır. Parti kapatmanın yargısal bir gelenek haline geldiği, toplumun önemli çoğunluğunun desteğini alan partilerin dahi kapatma tehdidinden muaf olamadığı bir siyasal ve yargısal sistemde demokrasi ve çoğulculuktan bahsedilemeyeceği açıktır. Bu noktada cari Anayasa'da : "Siyasi partiler demokratik siyasi yaşamın vazgeçilmez unsurlarıdır" deniliyor olmasının da hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur" dedi.

Parti kapatmanın Anayasa'da belirlenmiş gerekçeleri, siyasi partileri, denetim altına alınması gereken tehdit unsurları olarak gören bir zihniyetin eseri olduğunu vurgulayan Sevim, "Bu zihniyetin ifadesi olarak Anayasa'nın 68. ve 69. maddeleri, bütün siyasi partilere adeta ortak bir parti programını dayatmaktadır. DTP ile AK Parti'nin kapatılması davalarıyla gelinen bu vasatta, çoğulcu bir toplumsal ve siyasal yapıyı güvence altına alan demokratik ve özgürlükçü bir anayasa reformu kaçınılmaz hale gelmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez unsuru haline gelen parti kapatma davaları'ndan kurtulmanın yegane çaresi budur. Geniş toplum kesimlerinin kapsamlı bir Anayasa reformunu beklediği ve özlediği bir dönemde başörtüsü üzerinden geliştirilen politik-Anayasal spekülasyon, maksadının aksine hak ve özgürlükler gündeminde duraksamaya ve gerilemeye yol açmıştır" dedi.

Hükümet eden siyasal partinin kapatılması girişimi, hak ve özgürlükler konusunda mütereddit kalan hükümete de bir ihtar mahiyetinde olduğunu da sözlerine ekleyen Sevim, "Yargının siyasallaştığı, siyasal bir partinin ve zihniyetin arka bahçesi gibi hareket ettiği tartışmasızdır. Yargının siyasallaşması, militanlaşması kabul edilemeyeceği gibi parti kapatmalar da kabul edilemez. Türkiye'yi hayvanlar çiftliğine çevirmeye kimsenin hakkı yoktur. Parti kapatma eğilimleri aynı doğrultuda devam edecek olursa Türkiye'nin George Orwell'in hayvanlar çiftliğinden ne farkı kalır. Sözde değil özde polemiklerini yapmanın kimseye faydası yoktur. Herkes bütün toplum katmanları sermaye, siyasi partiler, yargı, asker, sivil toplum kuruluşları, Medya Türkiye'nin hayvanlar çiftliği olmadığını tersine hep bir ağızdan haykırması gerekir, aksi taktirde tam bu noktada akla şu soru gelir bu ülkenin domuzları kim yada kimler sermayemi, sivil toplum kuruluşlarımı, siyasi partiler mi, asker mi, yargımı, medyamı" dedi.

Mazlumder olarak anti-demokratik mahiyet arz eden, darbe hevesleri taşıyan tüm parti kapatma girişimlerini kınadıklarını da belirten Mehmet Sevim, "Hükümeti de muhatap olduğu parti kapatma tehdidini ve restini doğru değerlendirip mesaisini çokça teksif ettiği güvenlik ve asayiş işlerini erteleyerek rafa kaldırmış olduğu Anayasa reformunu gerçekleştirmek üzere siyasal sorumluluğunu ve parlamenter görevlerini aciliyetle yerine getirmeye davet ediyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

(İG-SE-Y) 15.03.2008 19:51 TSİ