AK Parti ve MHP, Türban Konusunda Mutabakata Vardı

AK Parti ve MHP, Türban Konusunda Mutabakata Vardı

AK Parti ve MHP Kurmaylarının Üniversitelerde Türbanın Serbest Bırakılması Konusunda Yaklaşık 5 Saat Süren Toplantısı Anlaşmayla Sonuçlandı. Çetin Pazarlıkların Yaşandığı Toplantıda Anayasanın 10 ve 42. Maddeleri ile YÖK Kanunu'nun Ek 17. Maddesinde Değişiklik Yapılması Konusunda Mutabakata Varıldı.

AK Parti ve MHP, Türban Konusunda Mutabakata Vardı

AK Parti ve MHP kurmaylarının üniversitelerde türbanın serbest bırakılması konusunda yaklaşık 5 saat süren toplantısı anlaşmayla sonuçlandı. Çetin pazarlıkların yaşandığı toplantıda anayasanın 10 ve 42. maddeleri ile YÖK Kanunu'nun ek 17. maddesinde değişiklik yapılması konusunda mutabakata varıldı.

AK Parti ve MHP yöneticilerinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki makamında saat 17.00'de başlayan görüşmesi, 22.00 sıralarında anlaşmayla noktalandı. AK Parti kanadından Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Grup Başkanvekilleri Sadullah Ergin ve Bekir Bozdağ ile TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'nun; MHP kanadından ise Grup Başkanvekili Oktay Vural, Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal, Genel Sekreter Cihan Paçacı ve Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı'nın katıldığı

toplantıya zaman zaman ara verildi. Verilen aralarda Çiçek ve Ergin Başbakanlık'ta Başbakan Erdoğan'a, Paçacı ise MHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Bahçeli'ye gelinen nokta hakkında bilgi verdi. Bu görüşmelerin ardından yeniden biraraya gelen taraflar, önce birlikte yemek yedi. Yemeğin ardından AK Parti ve MHP kurmayları herhangi bir açıklama yapmadan toplantıdan ayrılırken, toplantıda varılan mutabakat yazılı bir açıklamayla duyuruldu. Yapılan ortak yazılı açıklamada AK Parti ve MHP temsilcilerinin,

yükseköğrenimde bir sorun olarak ortaya çıkan fiili başörtüsü yasağının bununla sınırlı olarak kaldırılması konusunda izlenecek yaklaşımı görüşmek üzere ikinci toplantılarını yaptıkları belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Konunun bütün boyutlarıyla ele alındığı bu görüşmede, anayasanın 10. ve 42. maddeleri ile Yükseköğretim Kanunu'nun ek 17. maddesinde ekte sunulan değişikliklerin yapılması konularında mutabakata varılmıştır. Bu konudaki anayasa ve yasa değişiklik teklifleri, iki partinin ortak önerisi olarak anayasa ve içtüzükte belirtilen esas ve usullere göre TBMM'ye sunulacaktır."

Toplantıda varılan mutabakat uyarınca yapılması öngörülen anayasa değişiklikleri ile yasa değişikliğine de yazılı açıklamada yer verildi. Buna göre anayasanın 10. maddesine, 'Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır'; anayasanın 42. maddesine ise, 'Kimse kanunda açıkça yazılı olmayan hiçbir sebeple eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı ve

kullanılmasının sınırları kanunla tespit edilir ve düzenlenir' hükümleri eklenecek. YÖK Kanunu'nun ek 17. maddesine ise, 'Yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydı ile yükseköğretim kurumlarında kılık ve kıyafet serbesttir. Hiç kimse başının örtülü olması sebebiyle yüksek öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz ve bu yönde uygulama ve düzenleme yapılamaz. Ancak başın örtülmesi, kişinin yüzü açık ve kimliğinin tanınmasına imkan verecek ve çene altından bağlanacak şekilde olması gerekir" hükmü eklenecek.

(ZÇ-OK-Y)

Kaynak: İHA