AK Parti'nin Kapatılma Davası İddianamesi

AK Parti'nin Kapatılma Davası İddianamesi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, AK Parti'nin Kapatılmasına İlişkin Açtığı Davanın İddianamesinde, Başbakan Recep Tayyıp Erdoğan'a 61 Suç İsnadında Bulunuldu.

AK Parti'nin Kapatılma Davası İddianamesi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, AK Parti'nin kapatılmasına ilişkin açtığı davanın iddianamesinde, Başbakan Recep Tayyıp Erdoğan'a 61 suç isnadında bulunuldu.

İddianamede, Başbakan Erdoğan'ın 'Gavur İzmir', AİHM'in başörtüsü kararı ile ilgili 'Ulemaya sorun' başörtüsü ile ilgili 'Velevki siyasi simge' sözleri ve ödül almaya hak kazandığı halde başörtülü olduğu için kürsüden indirilen kızların ailelerini arayarak teselli etmesi, Almanya gezisi sırasında başörtülü kadının iddiaları üzerine Büyükelçi Mehmet Ali İrtemçelik'e tepki vermesine yer verildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AK Parti'nin temelli kapatılması davasına ilişkin 162 sayfalık iddianamesinde, partininin 14 Ağustos 2001 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verilerek tüzel kişilik kazandığı hatırlatıldı. Partinin 3 Kasım 2002 ve 22 Temmiz 2007 milletvekili genel seçimleri sonucunda parlamento çoğunluğunu elde ederek tek başına iktidar olduğu belirtilen iddianamede, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce Refah Partisi'nde siyaset yaparken bu parti listesinden beş yıl süre için 1994 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği ve 6 Aralık 1997 yılında Siirt'te yaptığı konuşma nedeniyle 'Halkı din ayrımı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek' suçundan 10 ay hapis cezasına mahkum edildiği hatırlatıldı.

İddianamede, Erdoğan'ın mahkumiyeti nedeniyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 11. maddesi gereğince siyasi parti kurucusu veya üyesi olmasına yasal engel bulunmasına rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi'nde kurucu üye olduğu ve partinin genel başkanı seçildiği belirtildi. Bu durumun yasal olanaksızlığı karşısında Başsavcılık olarak 21 Ağustos 2001 tarihinde Anayasa MAhkemesi'ne başvurusu üzerine yüksek mahkeme tarafından AK Parti'ye mevcut aykırılığın giderilmesi konusunda ihtar verildiği hatırlatılan iddianamede, bu ihtar kararında öngörülen 6 aylık süre içerisinde aykırılığın gederilmediği ve Başsavcılığın Siyasi Partiler Yasası'nının 2 Ocak 2003 tarihinde ve 4778 sayılı yasa ile değişiklik yapılmadan önceki 104. maddesi uyarınca 23 Ekim 2002 tarihinde kapatılma davası açıldığı, AK Parti'nin Anayasanının 76. maddesi, SPY'nin 8.,11., 104. ve Milletvekili Seçim Yasası'nın 11. maddelerinde değişiklik yapıldığı ve ayrıca adli sicil kaydından kaynaklanan yasal engeli bertaraf etmek için veto edilen 4779 sayılı yasa yerine 4809 sayılı yasayı çıkarttığı belirtildi. Yasalarda ve Anayasa'daki bu degişikliklerle Recep Tayyip Erdoğan hakkında sözkonusu olan mevzuat engellerinin ortadan kaldırıldığına işaret edilen iddianamede, "Açılan kapatma davasında karar halen açıklanmamış ise de ya da değişikliği ile bu davaya konu SPY'nin 104. maddesindeki yaptırım devlet yardımından yoksunluğa dönüştürülmüştür" hatırlatılmasında bulunuldu.

Recep Tayyip Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi kurulmadan önce laikliğe aykırı eylemlerin odağı oldukları için Anayasa Mahkemesi'nce 1998 yılında kapatılan Refah Partisi ve 2001 yılında kapatılan Fazilet Partisi'nde siyaset yaptığı belirtilen iddianamede, AK Parti tarafından kurulan 58. hükümette başbakanlık görevini Abdullah Gül, siyasi yasaklılığının mevzuat değişikliği ile kalkması sonrasında 59. ve daha sonra 60. hükümetlerde ise Başbakanlık görevini Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Abdullah Gül, Abdüllatif Şener, Mehmet Ali Şahin, Abdülkadir Aksu, Ali Coşkun ve ZEki Ergezen daha önce Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde siyaset yapmışlardır. Cemil Çiçek, Mehmet Vecdi Gönül ise Fazilet Partisi'nde siyaset yapmışlardır. 22 dönemde TBMM Başkanı olan Bülent Arınç daha önce Refah ve Fazilet Partisi'nde siyaset yapmıştır. TBMM Başkanvekillerinden İsmail Alptekin daha önce Fazilet Partisi kurucu genel başkanlığından görevinde bulunmuştur. Laikliğe aykırı eylemleri nedeniyle 1997 yılında Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınan Beşir Atalay ise 58.,59 hükümette Devlet Bakanı, 60. hükümette ise İçişleri Bakanı olarak görev almıştır. Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde aynı belediyenin şirketleri olan İDO Genel Müdürü Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı, İGDAŞ yönetim kurulu üyesi Mehmet Hilmi Güler ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, yine aynı belediyenin Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Mehdi Eker Tarım ve Köyişleri Bakanı olarak görev almışlardır. TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemde belediyeye bağlı İETT Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Milletvekilleri, örgütler, yerel yönetimler ve üyeler bağlamında ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nde halen siyaset yapanlardan, geçmişte bir siyasi parti ile bağlantısı olanlar esas alındığında geçmişte siyaset yapılan partiler sıralamasında Refah Partisi-Fazilet Partisi ilk sırada yer almaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tüzük ve programı incelendiğinde soyut metinlerle hedeflenen laiklik karşıtı modele yönelik hükümlerin yer aldığı görülmektedir. Ancak davalı parti laiklik karşıtı eylem ve söylemleriyle yasalara ve Anayasa'ya aykırı olara tüzük ve programının ötesine geçmiştir".

(ÖK-ÖK-Y)

Kaynak: İHA