AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu;

AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu;

AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, orman özelliğini kaybetmiş 2/B arazilerinin bu alanları kullanan vatandaşlara satışını öngören kanun tasarısı hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu;

AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, orman özelliğini kaybetmiş 2/B arazilerinin bu alanları kullanan vatandaşlara satışını öngören kanun tasarısı hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelerek genel kurulda görüşülecek olan 2/B düzenlemesinin devletle milletin on yıllardır ihtilaflı olduğu bir alanın düzenlenmesi projesi olduğunu vurgulayan Kavaklıoğlu "Vatandaşlarımız ekmeğini çıkardığı, ekip biçtiği, barındığı, çocuklarına gelecek olarak gördüğü alanları artık gönül rahatlığı ile sahiplenebilecektir" dedi. 2/B arazilerin satışıyla elde edilecek gelirin ülke geleceği için önemli projelerde kullanılacağını kaydeden Kavaklıoğlu, düzenlemeden devletin de vatandaşın da memnun kalacağını belirtti.

Alpaslan Kavaklıoğlu açıklamasında şunları söyledi, "AK Parti iktidarı olarak Türkiye'nin gelişmesinin önünde engel teşkil eden sorun alanı halindeki çok sayıda problemin çözümünü gerçekleştirdik. Sosyal sorunlar olarak karşımıza çıkan, vatandaşımızı huzursuz eden sorunların çözümünde cesaretli adımlar atmaya da kararlıyız. İşte 2/B düzenlemesi de bu adımların en önemlilerinden birisi olacak. 2/B düzenlemesi orman niteliğini tam olarak kaybetmiş ve artık yerleşim yeri haline gelmiş alanların Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılması uygulamasıdır. Yıllardan beri tartışılan ve bir sosyal sorun olarak önümüzde duran bu mülkiyet probleminin çözümüyle devletle hak sahibi vatandaş arasındaki ihtilafın sona ermesini hedeflemekteyiz" dedi.

2/B'nin kanunlaşmasıyla geçmiş dönemlerden bu yana tapulu mülkü olup çeşitli nedenlerle tapusu iptal edilip, 2/B'ye dönüşen alanlar ve tarım alanlarının hak sahiplerine bedelsiz iade edileceğini belirten Kavaklıoğlu, ayrıca tapusu iptal edilip orman alanında veya proje alanında kalan yerlerin, hak sahiplerine karşılığı olarak eşdeğer arazi verileceğini veya bedelinin ödeneceğini kaydetti. Düzenlemeden elde edilecek gelirin nerelerde kullanılacağına da değinen Kavaklıoğlu, "Yüzde 10'u yeni orman alanlarının oluşturulmasında ve orman köylülerinin kalkındırılmasında kalan % 90 da ülkemizin kanayan yarası olan çarpık kentleşmeye karşı tüm ülkede yapılacak kentsel dönüşüm projelerinde kullanılacak. Bir yandan sosyal bir problem çözülecek diğer yandan da elde edilecek kaynakla ülkemizin orman kapasitesi arttırılıp sağlıklı konutlar, sağlıklı kentler inşa edilecek. Sosyal devlet olarak bize düşen görev gelecek nesilleri de düşünerek yaşam alanları inşa etmektir" diye konuştu. - NİĞDE