AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Bildirisi (1)

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Bildirisi (1)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, Anayasa Mahkemesi'nin Aldığı Kararın Meclis'in Yasama Yetkisine Doğrudan Müdahale Olduğunu Belirterek, "Bu, Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Açık İhlalidir. Bu Kararın Asıl Muhatabı Yüce Meclisimizdir" Dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Bildirisi (1)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararın Meclis'in yasama yetkisine doğrudan müdahale olduğunu belirterek, "Bu, kuvvetler ayrılığı ilkesinin açık ihlalidir. Bu kararın asıl muhatabı yüce Meclisimizdir" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen genişletilmiş Merkez Yürütme Kurulu'nun ardından kameraların karşısına geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fırat, hazırlanan iki sayfalık metni okudu. Anayasa Mahkemesi'nin dün açıkladığı kararın toplantıda tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ele alındığını belirten Fırat, "10 ve 42. maddelerindeki anayasa değişikliklerini esas yönünden iptal eden mahkemenin kararı, kaçınılmaz olarak yürürlükteki anayasamızın çizdiği yetki çerçevesi ve kuvvetler aykırılığı ilkesine dayanan demokratik sistemimize uygunluk bakımından tartışılmaktadır. Daha önce örneği olmayan, nevi şahsına münhasır bir hukuk pratiği oluşturması bakımından çokça tartışılacağı açıktır. Aslında bu kararın muhatabı, anayasamıza göre yasama tekelini elinde bulunduran yüce meclisimizdir. Anayasa Mahkemesi'nin kararı yüce meclisin yasama yetkisine doğrudan bir müdahale olup, kuvvetler ayrılığı ilkesinin açık ihlalidir" şeklinde konuştu.

Anayasa Mahkemesi'nin kararına olan yasal düzenlemelerin herhangi bir siyasi partinin kararı olmadığına dikkati çeken Fırat, bu düzenlemenin bizzat TBMM'nin iradesi olarak ortaya çıktığını söyledi. Düzenlemenin 550 milletvekilinin 411'nin oylarıyla Meclis'te kabul edildiğini dile getiren Fırat, şöyle devam etti:

"Bu itibarla söz konusu kararın, sınırları anayasamızda açıkça belirtilen TBMM'nin yasama yetkisi ve kuvvetler ayrılığı ilkesi bakımından dikkatle değerlendirilmesi gerekmektedir. TBMM'de en büyük gruba sahip siyasi parti olarak, bu değerlendirmelerin ilk ve öncelikli olarak Yüce Meclisimiz tarafından yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu husus, anayasal kuvvetler ayrılığına dayanan demokrasimiz ve hukuk sistemimizin sağlıklı çalıştırılabilmesi açısından hayati bir önem taşımaktadır. Milletimizden aldığı yetkiyle Yüce Meclisimiz'de temsil edilen bütün siyasi partilere bu bağlamda görev ve sorumluluk düşmektedir. Biz, herkesin bu sorumluluk bilinciyle hareket edeceğini umuyoruz. Anayasa Mahkemesi tarafından gerekçeli kararın en kısa sürede açıklanmasını bekliyoruz" Fırat, Başbakan Erdoğan'ın da salı günü yapılacak AK Parti grup toplantısında değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı.

(DA-OK-Y)

Kaynak: İHA