Ağyatan" da "Akyatan" Gibi Olacak

Ağyatan" da "Akyatan" Gibi Olacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi ve beraberindeki heyet Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Ağyatan mevkiinde bulunan kumul sahasında incelemelerde bulundu.

Ağyatan

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi ve beraberindeki heyet Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Ağyatan mevkiinde bulunan kumul sahasında incelemelerde bulundu.

Yapılan teknik incelemede Müsteşar Yardımcısı Çiftçi'ye Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi Avcı, geçmiş yıllarda Akyatan ile ilgili incelemeler yapan Başmüfettiş Mustafa Kılıç, Adana Orman Bölge Müdürü Abdurrahman Acer, Mersin Orman Bölge Müdürü Abit Baca, Bakanlık VII. Bölge Müdürü Ethem Boz, Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Ersin Yılmaz, Bölge Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve uygulayıcı işletme müdürlüğü teknik elemanlarının da dahil olduğu geniş katılımlı bir heyet eşlik etti.

Heyet Ağyatan mevkiindeki kumul hareketini, Ağyatan lagünü çevresindeki doğal yapıyı ve yaban hayatını inceledi. İncelemede Bölge Müdürü Acer, "Ağyatan kumul sahasını da Akyatan gibi en kısa sürede ağaçlandırmayı hedefliyoruz, Akyatandaki gibi başarılı bir ağaçlandırma çalışması olması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

Ağyatan mevkiindeki projede görevli Bölge Müdürlüğü Mühendisi Kenan Karasüleymanoğlu, kumul sahasının 1999 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılmak üzere Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildiğini belirterek,

toplam alanı bin 700 hektar olan sahada bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmadığını, yapılması planlanan proje ile hem sulak alan hem de doğal sit alanı olan sahanın korunacağını söyledi. Karasüleymanoğlu, "Aynı zamanda burada yaşayan su kuşları ve yaban hayatına güvenli bir yaşam alanı sağlanacak, ağaçlandırmada kullanılacak meyveli türlerle bu kuş ve yaban hayvanlarının yaz-kış kolaylıkla beslenecekleri bir ortam oluşturulacak, çevrede bulunan tarlalarda kumul zararından korunmuş olacaktır, çalışmalar yapılırken sahadaki mevcut doğal yapı ve bitki örtüsü korunacaktır,1957 yılından 2010 yılına kadar Ağyatan lagünü içerisinde rüzgar hareketiyle kum 51 metre ilerlemiş ve gölün toplam 32 hektarı tamamen kum ile dolmuştur, göl alanındaki su derinliği azaldığı için de 2013-2014 kış döneminde lagündeki balıkların büyük bir kısmı ölmüştür" dedi.

İnceleme heyetine başkanlık eden Müsteşar Yardımcımız İbrahim Çiftçi de, "Durumu görüyorum, sahanın durumu çok acil, saha etrafındaki tarlaların ve Ağyatan lagününün kumul zararından kurtulması için derhal ağaçlandırılması gerekmektedir, projeyi en kısa süre içerisinde tamamlayarak uygulamaya koyalım"dedi.

İnceleme sonunda heyet, Ağyatan Ağaçlandırma Projesinin 2014 yılı içerisinde tamamlanarak uygulamaya geçirilmesini ve sahanın dikenli tel ile korumaya alınmasını kararlaştırdı. - ADANA