Adrese Dayalı Nüfus Sayım Çalışmaları

Adrese Dayalı Nüfus Sayım Çalışmaları

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Projesi Kapsamında, Türkiye İstatistik Kurumu Tarafından Yürütülen Sayım Çalışmalarında Belediye Başkanı Sami Aydın'ın Sayım İşlemi Gerçekleştirildi.

Adrese Dayalı Nüfus Sayım Çalışmaları

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Projesi kapsamında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yürütülen sayım çalışmalarında Belediye Başkanı Sami Aydın'ın sayım işlemi gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Sami Aydın'ın ikamet adresine gelen sayım memurları, Belediye Başkanı Sami Aydın'a çeşitli sorular sorarak, sayımla ilgili olarak bilgi formunu doldurdu. Başkan Aydın ile diğer aile fertlerinin de sayım işlemi yapıldı. Başkan Aydın, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Projesi ile bilgilerin sağlıklı bir şekilde sisteme geçirildiği ve güncellendiği sürece, günlük hayatın kolaylaşacağını ifade etti. Aydın, proje sayesinde bürokratik işlemlerin azalacağını belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bu yıl ilk kez böyle bir projenin hayata geçirildiğine dikkat çeken Başkan Aydın, Sivas Belediyesi olarak da sayım işlemlerine bağlantılı olarak, numarataj çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini söyledi.

(İG-RO-RO-Y)