Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

Van İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, 'Adres Kayıt Sistemi' ile Türk Vatandaşlarının ve Türkiye'deki Yerleşik Yabancıların Yerleşim Yeri ve Diğer Adreslerinin Elektronik Ortamında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce Güncel Olarak Tutulmaya Başlandığı Kaydedildi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

Van İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, 'Adres Kayıt Sistemi' ile Türk vatandaşlarının ve Türkiye'deki yerleşik yabancıların yerleşim yeri ve diğer adreslerinin elektronik ortamında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce güncel olarak tutulmaya başlandığı kaydedildi.

Van Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, sistem sayesinde yerleşim yeri ve adres bilgileri ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde adres bileşenleri tanımlanmış tüm adreslerin tutulduğu Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ile nüfus kütüklerindeki kişi kayıtlarının ilişkilendirilerek Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) üzerinden kurumların istifadesine sunulduğu belirtildi. Adrese ilişkin bilgilerin elektronik ortamda güncel şekilde tutulması ile birlikte, eve hapsolmadan nüfus sayım ve tespitlerinde kesin sonuçların her an ve ilave maliyet gerekmeksizin alındığı kaydedilen açıklamada, tebligatların zamanında ve hızlı bir şekilde yapılabilmesiyle uğranılan mali kaybın önleneceği vurgulandı. Okul, sağlık ocakları, hastane ve spor tesisleri gibi yatırım ve planlamalar gerçek verilere göre yapılacağı vurgulanan açıklamada, "Seçmen kütüklerinin güncellemesi ile listelerin oluşturulması her an gerçekleştirilecek. Ulusal Adres Veri Tabanı'nın oluşmasıyla birlikte, ülkemizdeki bina, konut, işyeri sayılarının her an elde edilmesi mümkün hale gelecek. Kamusal denetim mekanizmaları daha etkin çalışacak. Kent bilgi sistemleri dinamik bir yapıya kavuşacak. Posta ve kargo hizmetleri daha hızlı ve ekonomik yapılacaktır. Aile hekimliği, koruyucu hekimlik ve acil servis hizmetleri hızlanmış olacak. Vatandaş ile kurum arasındaki işlevsellik artacak. Adrese dayalı teknolojik uygulamalar daha etkili sonuç verecek. Kamu kurum ve kuruluşların entegre bir e-devlet yapısına ulaşmaları mümkün olacaktır. Bilgi akışı hızlanacaktır" denildi.

Ülke genelinde tüm kurumlara, adresle ilgili iş ve işlemlerde bu bilgileri kullanma zorunluluğu getirildiği de kaydedilen açıklamada, "Adres bilgilerinin kurumlarla paylaşılması güvenlik, ekonomi, sağlık ve eğitim başta olmak üzere değişik alanlarda hizmet veren kurumların çalışmalarına temel teşkil edecek ve kişilerin hayatına kolaylaştıracaktır. Adrese ilişkin bilgilerin güncel ve sağlıklı olarak tutulması, adres değişikliklerinin zamanında ve doğru olarak bildirilmesi ile mümkündür. Kişilerin yerleşim yeri ve diğer adreslerini şahsen bildirmeleri esastır. Bu bildirimleri, ilçe nüfus müdürlüklerine, dış temsilciliklerine, adrese dayalı hizmet alacak kurumlara 20 iş günü içinde şahsen, iadeli taahhütlü posta, kargo veya sayısal imza kullanarak yapabilecektir" ifadelerine yer verildi.

(ŞA-MET-Y) 25.04.2008 19:58 TSİ