Adli ve İdari Yargı Hakim Adaylığı Sınavı

Adli ve İdari Yargı Hakim Adaylığı Sınavı

Adalet Bakanlığı, Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavlarıyla, Bu Sınavların Dayandığı Yönetmelik Hükümlerinin Danıştay Tarafından Yürütmesinin Durdurulmasına İlişkin Hukuki Sürecin Tamamlanmadığını Bildirerek, Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavının Açıklandığı Gibi 25 Kasım'da Yapılacağını Bildirdi.

Adli ve İdari Yargı Hakim Adaylığı Sınavı

Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargı hakim ve savcı adaylığı sınavlarıyla, bu sınavların dayandığı yönetmelik hükümlerinin Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulmasına ilişkin hukuki sürecin tamamlanmadığını bildirerek, adli yargı hakim ve savcı adaylığı sınavının açıklandığı gibi 25 Kasım'da yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 9 Ağustos 2006 tarihinde ilan edilen ve 15 Ekim'de yapılan İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Sınavı ile 25 Kasım 2006 tarihinde yapılacak Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavının ve bu sınavların dayanağı olan Adli ve İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliği hükümlerinin, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay 12. Dairesi tarafından yürütmesinin durdurulduğu anımsatıldı. Kararın ardından sınav başvurusu yapan adayların durumları ve yazılı ve mülakat sınavının yapılıp yapılmayacağı konusunda yoğun başvuru yapılarak, bilgi istenildiği belirtildi.

Kararın Adalet Bakanlığına henüz resmi olarak tebliğ edilmediği ifade edilen açıklamada, karardan, basında yer alan haberler yoluyla haberdar olunduğu belirtildi.

İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi uyarınca idarelerin, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının gereklerini, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde yerine getirmek zorunda oldukları anımsatılan açıklamada, Adalet Bakanlığının, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde yürütmenin durdurulması kararlarının kaldırılması istemiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna başvuracağı bildirildi.

Hakim adaylığına atanma ve sınav sistemine ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine yer verilen açıklamada, 1934 yılından beri her yıl alınacak hakim adayı sayısının Adalet Bakanlığınca tespit edilegeldiği ve atamaları da Adalet Bakanlığının yaptığı, yönetmeliğe son olarak, ''aday sayısının Adalet Akademisinin önerisine bağlandığı'' hükmünün eklendiği kaydedildi. Açıklamada, bu kuralın istisnai uygulamasının bugüne kadar hiçbir zaman olmadığı vurgulanarak, ''Halen görevde bulunan bütün hakim ve savcılar, bu mevzuat çerçevesinde Adalet Bakanlığınca tespit edilen kadro ve sınavlara tabi olarak atanmışlardır'' denildi.