Adıyaman: Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Yasa Tasarısı'na Tepki

Adıyaman: Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Yasa Tasarısı'na Tepki

Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Bakır, 'Mesleki Yeterlilik Kanunu Yasa Tasarısı'nı "kabul edilemez" bulduklarını söyledi.

Adıyaman: Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Yasa Tasarısı'na Tepki

Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Bakır, 'Mesleki Yeterlilik Kanunu Yasa Tasarısı'nı "kabul edilemez" bulduklarını söyledi.

TMMOB Adıyaman şube binasında Zeynal Bakır tarafından yapılan basın açıklamasına mimar ve mühendisler katıldı. TMMOB adına basın açıklaması yapan Başkan Zeynal Bakır, Mesleki Yeterlilik Kanunu Yasa Tasarısı'nı "kabul edilemez" bulduklarını belirterek, "Siyasal iktidardan, AB üyesi üyelerin meslek örgütlerinin yetkilerini açıklamalarını bekliyoruz. AB'ye uyum gerekçesi, tümüyle bir aldatmacadır. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından, mesleki yeterliklerin belirlenmesi ve tanınması hakkındaki kanun tasarı taslağının 11. maddesinde ifade edilen 5 mesleki yeterlilik düzeyi çerçevesinde, mühendislik mesleği düzey 5 olarak belirlenmiştir" diye konuştu.

"Mühendis ve mimarları ilgilendiren düzey 5 ile ilgili düzenlemelerin ise 3458 sayılı değerlendirilmesi gerekeceği açıktır" diyen Bakır, "Yasayla tanımlanmış mühendislik ve mimarlık mesleğinin bu kanun kapsamı dışında olacağı, iç hukuk ve dünya örnekleri gereği zorunluluktur. Gerekçede ve kanun maddesinden anılan kurumun tüm mesleklerin standartlarını belirleyeceği anlaşılmaktadır. Yasa tasarısında hangi mesleklerin standartlarının belirleyeceği açık olmadığından mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı standartlarının bu kurum tarafından belirleneceği sonucuna ulaşmak zor olmasa gerek" ifadelerini kullandı.