Adana Kent Sorunları Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Adana Kent Sorunları Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

15.05.2008 16:53 | Son Güncelleme: 15.05.2008 16:53
Adana Kent Sorunları Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

TMMOB Adına TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Tarafından, 9â€"10 Mayıs 2008 Tarihlerinde Gerçekleştirilen "Adana Kent Sorunları Sempozyumu" Sonuç Bildirgesi Açıklandı.

TMMOB adına TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu tarafından, 9â€"10 Mayıs 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen "Adana Kent Sorunları Sempozyumu" sonuç bildirgesi açıklandı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Adana İl Koordinasyon Kurulu'ndan yapılan açıklamada, çağdaş, planlı, sağlıklı, güvenli, demokratik, sanayileşen, üreten ve yaşanabilir bir Adana'nın hedeflendiği sempozyumun sonuç bildirgesinde özetle şunlara yer verildi:

"Ulusal gelirden aldığı payı küçülen kentin imalat sanayi içindeki payı da azalmaktadır.

Sanayi alanları hızla pazarlanmakta ve sadece arazilerin ticari değerleri üzerinden projeler geliştirilmektedir. Kentin ekonomisini uzun süre ayakta tutabilecek, katma değeri yüksek yeni sanayilere yönelik yeterli ilgi oluşmadığından sanayi yatırımlarına yeterli fon ayrılmamaktadır.

Tarım alanlarının yok edilmesi sadece ekonomik kayıplara neden olmamakta, hem toplum hem de çevre açısından telafisi olmayan sonuçlara neden olmaktadır. Gerek Çukurova tarihinde ve gerekse günümüzde kentin var oluş kaynaklarından biri olan tarım alanlarının büyük bölümü yok edilmiş, yerel yönetimler ise bu eylemleri engellemek yerine çoğunlukla teşvik edici davranışlarda bulunmuş ve yetersiz de olsa bazı altyapı hizmetleri sunmuştur.

Kentleşme sürecinde yıllardır devam eden plansızlık ve denetimsizlik, yanlış arazi kullanım politikaları, kaçak yapılaşma ve imar affı süreçleriyle de beslendiğinden, Adana, sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir kent olma özelliğinden uzaklaşmaktadır.

Adana'da toplu taşım politikaları, bilimsel temellerden yoksun, dar çevrelerde saydamlık ve kamuoyuna açıklıktan uzak kararlarla oluşturulmakta, kentin kaynakları israf edilerek harcanmakta, sorunların çözülmesi yerine daha da ağırlaşmasıyla karşılaşılmaktadır.

Adana Ulaşım Ana (Master) Planı acilen hazırlanmalı, mevcut Hafif Raylı Taşıma Sisteminin gerçekleşme planları, mutlaka hazırlanacak ana plan sonuçlarıyla test edilerek, kaynaklar bu alanda harcanmalıdır.

Adana Büyükşehir Belediyesinde mutlaka Ulaşım Ana Planı çalışmaları içinde yer alacak, bugün ve izleyen dönemde gerçekleşmeleri izleyecek, yönlendirecek, etütlerini yapacak/yaptıracak trafik mühendisleri, şehir plancıları, istatistikçiler ve diğer gerekli uzmanlık gruplarından oluşacak bir teknik kadronun istihdamı sağlanmalıdır.

Kent içi ulaşımda araçların değil, insanın odak noktası olduğu, çok-boyutlu ve çok-disiplinli çözümlerin geliştirilmesi gerektiği bilinciyle çalışmalara başlanmalıdır.

Adana ili bölgesinde elektrik iletim hatları iyileştirilmeli, var olanlara yenileri eklenmelidir.

Adana elektrik dağıtım şebekesi gerilim kademeleri, özellikle eski Adana'da bulunan trafo binaları değiştirilerek standart hale getirilmelidir. Dağıtım şebekesine yatırım yapılarak şehir içindeki dağıtım sisteminin yeraltına alınması çalışmaları sürdürülmelidir. Dağıtım tesislerinin bakım ve onarımları düzenli olarak yapılmalıdır.

Adana Atık su Ana Arıtma Tesislerinin yeri yeniden planlanmalıdır. Yöre halkının gündelik yaşamını son derece olumsuz etkileyen, Doğu arıtma tesislerinin de bu yeni oluşuma entegrasyonu ile geleceğe dönük işlevi sona erdirilmelidir. Bu alan ve yapılar rekreatif amaçlı değerlendirilmelidir.

Adana kentine içme suyu sağlayan Çatalan Havzasının içme suyu olarak projelendirildiği aşamada düşünülmesi ve oluşturulması gereken koruma alanları acilen hayata geçirilmelidir.

Adana Katı atık toplama ve değerlendirme projesi acilen hayata geçirilmeli. Sofulu çöplüğü rehabilite edilmek yerine biran önce kent dışına taşınmalıdır.

Adana bulunduğu jeolojik konum nedeniyle deprem tehlikesi altındadır. Yerleşim alanlarının planlanmasında karşılaşılan jeolojik sorunlar hiyerarşik planlama aşamasında ihmal edilen jeolojik çalışmalardan veya göz ardı edilen jeolojik özelliklerden kaynaklanmaktadır. Adana kent alanında imar planına esas mikro bölgelendirme ve jeolojik çalışmaların bir an önce yapılması sağlıklı imar düzenlemeleri ve depreme karşı mal ve can güvenliği ve yapıların üretiminde ekonomi sağlanması için önemli bir yasal gerekliliktir.

Kent kimliğinin, mimari özgünlüğünün korunması ve geliştirilmesi yanında kent kimliğine ve Adana kent peyzajına katkı yapacak çağdaş mimari yaklaşım ve uygulamalara gereksinim vardır.

Özgün Adana mimarisi ve kentin tarihi değerleri korunup geliştirilmelidir.

Kentin sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşması için sanayi, tarım ve turizm sektörlerinde doğru projelendirilmiş yatırımlara öncelik verilmelidir.

Adana sanayinin geliştirilmesi için kapsamlı bir analiz eşliğinde bir Çukurova Sanayi Master Plan çalışması yapılmalıdır.

Adana'da yerel basın kent sorunlarının çözümünde etkin olmalıdır. Adana halkı, kaliteli yerel basını desteklemeli, eleştirilerini ve gerektiğinde tepkilerini de ortaya koymaktan geri durmamalıdır." (AB-Y) 15.05.2008 15:57 TSİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

title