AÇEV'den Bilgisayar Destekli Okuma Yazma Programı

AÇEV'den Bilgisayar Destekli Okuma Yazma Programı

8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü'nde ülkemizde hala 3 milyon kişi okuma yazma bilmiyor.

AÇEV'den Bilgisayar Destekli Okuma Yazma Programı

8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü'nde ülkemizde hala 3 milyon kişi okuma yazma bilmiyor, buna ek olarak okuma yazma bilen 3 milyon kişi de herhangi bir okul bitirmiş değil.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Türkiye'de okuma yazma bilmeyenlerin ya da az bilenlerin gündelik hayatlarında gereksinim duydukları okuryazarlık becerilerini geliştirebilmelerine yardımcı olmak üzere hayata geçirdiği www.acevdeokuyaz.org isimli eğitim sitesi ile Türkiye'deki okuma yazma düzeyini yükseltmeyi amaçlıyor.

Her yıl dünyada yetişkin okuryazarlığıyla ilgili sorunlara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü, ilk kez 1967 yılında UNESCO tarafından ilan edilmiştir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde, farklı duyuru ve faaliyetlerle vurgulanan Dünya Okuma Yazma Günü'nünde okuma yazmanın bireyler ve toplum için olan önemine dikkat çekiliyor.

Ülkemizde ise büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan milyonlar hala okuma yazma bilmiyor veya okuryazarlık becerilerini yeterli bulmuyor. Buna karşılık toplumsal yaşam her geçen gün bizi daha ileri düzeydeki okuryazarlık becerileri kullanma konusunda zorluyor. Diğer yandan hayatımızın her alanına giren teknoloji bilgisayar ve interneti daha iyi kullanmayı gerekli kılıyor. 1995 yılından bu yana uyguladığı okuryazarlık eğitimleriyle dikkat çeken Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Türkiye'de yetişkin okuryazarlığının gelişimine verdiği katkılarına devam ediyor.

Türkiye'de yetişkin okuryazarlığı alanına yeni bir boyut kazandıran AÇEV, www.acevdeokuyaz.org isimli eğitim sitesi ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor.

www.acevdeokuyaz.org isimli eğitim sitesi ile okuryazarlıkta farklı düzeylere sahip olan kişiler istedikleri zaman istedikleri yerde okuduklarını anlama, kendilerini ifade etme, düşünme ve matematik becerilerini geliştirme şansına sahip oluyorlar.

2009 yılından bu yana akademisyenlerden ve eğitim uzmanlarından oluşan geniş bir kadro ile hazırlanan www.acevdeokuyaz.org, beş farklı bölümden oluşuyor. Okuryazarlık becerilerini geliştirmek isteyenler için "Okuyorum", "Anlıyorum" ve "Anlatıyorum" bölümleri, matematik becerilerini geliştirmek isteyenler için de "Çözüyorum" bölümü yer alıyor.

"Okula Hazırlık" isimli bölüm ise açık ilköğretim eğitimi almak isteyenlere yönelik olarak hazırlandı. Bu bölüm "Türkçe", "Fen ve Teknoloji", "Sosyal Bilgiler" ve "Matematik" alt başlıklarını kapsıyor.

Temel okur-yazarlığın yanı sıra; kendini ifade etme, okuduğunu anlama gibi farklı becerilerin de geliştirilmesine yardımcı olan www.acevdeokuyaz.org, ayrıca yetişkinler için dijital ortamda gereken internet kullanımı ve bilgisayar becerilerini de geliştiriyor.

Herkese açık olan www.acevdeokuyaz.org öğrenme portalı ile AÇEV, ülkemizdeki okur-yazar kişilerin sayısını nitelikli olarak arttırmayı hedefliyor.