AB Parlemento Başkanları Konferansı Bratislava'da Başladı

AB Parlemento Başkanları Konferansı Bratislava'da Başladı

Slovakya Cumhuriyeti Ulusal Konseyi'nin Ev Sahipliğinde Gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Parlamento Başkanları Konferansı'nda "Parlamentolar Arasında İşbirliği" ve "AB'nin Geleceğine İlişkin Tartışmalar" Konularında Görüş Teatisinde Bulunuluyor. Türkiye Adına Konferansa Katılan TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ele Alınan Konularla İlgili Türkiye'nin Yaklaşımını Anlatan Bir Konuşma Yaptı.

AB Parlemento Başkanları Konferansı Bratislava'da Başladı

Slovakya Cumhuriyeti Ulusal Konseyi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Parlamento Başkanları Konferansı'nda "Parlamentolar Arasında İşbirliği" ve "AB'nin Geleceğine İlişkin Tartışmalar" konularında görüş teatisinde bulunuluyor. Türkiye adına konferansa katılan TBMM Başkanı Bülent Arınç, ele alınan konularla ilgili Türkiye'nin yaklaşımını anlatan bir konuşma yaptı.

AB Parlamento Başkanları Konferansı, Slovakya Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Pavol Paska'nın açış konuşmasıyla başladı. Çeşitli uluslararası gelişmelerin ele alındığı konferansta, Türkiye adına TBMM Başkanı Arınç bir konuşma yaparak, bu konular üzerinde Türkiye'nin görüşlerini ve yaklaşımını anlattı. Arınç, konferansın ilk gününde, ''Parlamentolar Arası İşbirliği" konulu bir konuşma yaptı. Arınç, ''Öncelikle bu konferansa ev sahipliği yapan sayın başkana ve onun şahsında Slovak Cumhuriyeti Ulusal

Konseyi'ne ve tüm ilgililere gösterdikleri konukseverlikten ötürü teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum.

Sayın başkan, parlamentolar arası işbirliğinin geliştirilmesi konusunda oluşturulan çalışma grubunun hazırlamış olduğu rapor övgüye değer niteliktedir. IPEX web sitesine başarılı bir şekilde işlerlik kazandırılmış olması da memnuniyet vericidir. Bu sitenin parlamentolar arası işbirliğinin daha ileri düzeye çıkarılmasında önemli rol oynayacağı muhakkaktır.

Bu vesileyle, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB'ye üye ve aday ülkelerin parlamentoları ile TBMM arasındaki temas ve ilişkilerde son dönemde büyük bir artış olduğunu memnuniyetle kaydetmek istiyorum" diyerek söze başladı. Parlamentolar arası ilişkiler üzerine iki önemli noktaya dikkat çekmek istediğini ifade eden Arınç, "Parlamentolar arası ilişkilerimiz bağlamında, AP ve üye ülke parlamentoları ile TBMM arasındaki işbirliğine somut örnek teşkil eden iki ayrı projeye de bu çerçevede değinmek istiyorum. Bu

projelerin birincisi, AP ve TBMM aracılığıyla Türkiye ve AB ülkeleri arasında, sivil toplum diyalogunun geliştirilmesini öngörmektedir. İkinci proje ise, AB'nin ilgili fonlarından istifade edecek şekilde TBMM'nin kurumsal yapısının güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu proje kapsamında AB'ye üyelik sürecinde önemli görevleri yerine getirmekte olan TBMM'nin üyelerine ve bürokratlarına Macaristan-İtalya Parlamentoları Konsorsiyumu tarafından bilgilendirme ve yasama eğitimi hizmetlerinin verilmesi

öngörülmektedir. TBMM olarak ayrıca, parlamentolar arası işbirliği bağlamında dünyanın çeşitli bölgelerinden 22 ülkenin parlamentosu ile de yasama eğitimini, bilgi ve uzman değişimini öngören işbirliği protokolleri imzalamış bulunmaktayız" dedi.

"Bu yıl, AB'nin kurulmasına öncülük eden Roma Anlaşması'nın 50. yıldönümü vesilesiyle Roma ve Floransa'da düzenlenen etkinliklere de hep beraber iştirak ettik" diye devam eden Arınç, "Avrupa, tarihinde birçok başarıya imza atmıştır. Bugün birlik yeni başarı öykülerini gerçekleştirecek kudrettedir. Öte yandan, küreselleşme, AB açısından çeşitli sınavları beraberinde getirmiştir. Son dönemde Avrupa'nın geleceği üzerinde yoğunlaşan tartışmalar bunun bir yansımasıdır. Türkiye, AB'ye üye olmayı hedefleyen bir

ülke olarak, Avrupa'nın geleceği konusundaki tartışmaları yakından izlemektedir. Ülkemiz, anayasal anlaşmaya ilişkin hükümetler arası konferansa aktif olarak katılmış ve katkıda bulunmuştur. Bizim AB'nin geleceğine ilişkin vizyonumuz, AB'nin küresel bir aktör olması yönündedir. Bu ise evrensel sorunlara yanıt veren, sözde kalmayan ve somut eyleme çağrı yapan bir vizyon anlamına gelmektedir. Avrupa ve özellikle de AB, güncel küresel sorunlarla başa çıkabilmek için gerekli araçlarla donatılmıştır ve bu açıdan

eşsiz bir konuma sahiptir. Barışı, istikrarı, demokrasiyi, insan haklarına saygıyı ve hukukun üstünlüğünü biraraya getiren Avrupa, ekonomik süper güç olmakla yetinmeyerek küresel siyasi güç olma yönünde de hareket etmelidir. Devam etmekte olan genişleme süreciyle, hiç şüphesiz Avrupa değerleri ve politikaları daha geniş kitlelere yayılacak ve küresel etki yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AB'ye üye olmasının getireceği yararları da anlatan Arınç, "Türkiye'nin AB'ye üyeliği, bugün küresel düzeyde karşılaştığımız mevcut sorunların cevabını ve fırsatların tümünü ihtiva eden bir sentezdir. Türkiye'nin AB ile bütünleşmesi; tüm siyasal, ekonomik, kültürel ve bunların ötesinde stratejik sonuçlarıyla kıtamızın sınırlarını aşan önemli bir projedir. Türkiye'nin AB üyeliği, sadece Avrupa'da istikrarın ve barışın muhafazasını sağlamayacak, aynı zamanda evrensel değerlerin uygulanmasında

Avrupa'nın gösterdiği başarının, bulunduğu bölgeye ve daha ötesine yayılmasına da katkı sağlayacaktır. Esasen, Türkiye'nin AB'ye katılmasıyla, AB'nin dış ilişkilerinde de yeni ufuklar açılacaktır. AB üyesi Türkiye, Avrupa'nın Ortadoğu, Kafkasya, Orta Asya, Balkanlar ve Afrika'nın bazı bölgeleri ile daha yakın ilişkiler kurması açısından da katalizör olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm katılımcılara içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum'' diye konuştu.

İkili görüşmelerde de bulunan Arınç, Bulgar meslektaşı Gorgi Pirinski ve Danimarka Parlemento Başkanı Christian Mejdahl ile biraraya geldi.

AB Parlamento Başkanları Konferansı'nın yarınki oturumlarında, aile fotoğrafı çekilmesinin ardından, "Ulusal Avrupalılık Bilincinin Arttırılması", "Yeni ve Gelişmekte Olan Demokrasilerin Parlamentolarına Yardım" ve "AB'nin Doğu Komşusu Ukrayna" başlıkları üzerinde konuşmalar yapılacak.

(MEA-OYK-OYK-OK-D)

Kaynak: İHA