Ab Liderleri De "21 Eylül Deklarasyonu"na Atıfta Bulunacak

Ab Liderleri De "21 Eylül Deklarasyonu"na Atıfta Bulunacak

Yarın Başlayacak Olan İki Günlük Ab Zirvesi'ne İlişkin Son Taslak Bildirideki Türkiye'nin Paragrafında Değişiklik Yapılarak, 21 Eylül Kıbrıs Deklarasyonu'na Bir Atıf Eklendi.

Ab Liderleri De

AB liderlerinin yarın başlayacak zirve toplantısında Türkiye'den, liman va havaalanlarını Rumlara açması anlamına gelen "Ek Protokoldeki yükümlülüklerini tam olarak" yerine getirmesini istenecek. Zirveye ilişkin son taslak bildirideki Türkiye paragrafında, Protokol'ün "tam" olarak uygulaması gereğine işaret edilirken; uygulamanın bu yıl içinde gözden geçirildiği de belirtiliyor. Son taslak bildirisinin Türkiye paragrafına 21 Eylül Kıbrıs Deklarasyonu'na bir atıf eklendi.

ABHaber'e göre, AB Zirvesi'nin sonuç bildirisiyle ilgili Türkiye paragrafında bazı eklemeler ve değişiklikler yapıldı. Önceki taslakta bulunmayan 21 Eylül Deklarasyonu'na bir atıf eklendi. Böylece, fiili müzakerelerin başlatılmasına ilişkin AB Tutum Belgesine Rumlar ile yapılan yoğun pazarlıklar sonucunda söz konusu deklarasyona eklenen atfın, zirve kararlarına da girmesi sağlanıyor. Bu arada, önceki taslakta reformların "tüm ülkede" tam olarak uygulanması gereğine işaret edilirken son taslakta "tüm ülkede" ifadesi çıkarıldı. Ayrıca, son taslakta Kopenhag kriterlerinden söz edilirken "siyasi" ifadesi dahil edildi.

Taslak bildirinin Türkiye ile ilgili 38'inci paragrafının başında AB Konseyi'nin tarama sürecinde kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirdiği belirtiliyor ve Konsey'nin "Türkiye ile özlü katılım müzakerelerinin başlamasını olumlu karşıladığı" ifadesine yer veriliyor. Bunun ardından "Türkiye'nin, antlaşmalarda belirlenen değerler, hedefler ve hukuk düzenini paylaşması bekleniyor. Birlik, Türkiye'nin, Kopenhag kriterleri dahil olmak üzere, Birliğin standartlarına ve üyelik yükümlülüklerine uyma çabalarını desteklemeyi taahhüt ediyor" ifadesi kullanılıyor.

Türkiye paragrafında, sürdürülen müzakere sürecinin hızının katılım hazırlıklarındaki ilerlemeye bağlı olacağı belirtildikten sonra "Bu da, Türkiye'nin, Ortaklık Antlaşması'nın ve Avrupa Birliği ve Üyesi Devletler'in 21 Eylül 2005 Deklarasyonu'nda anlaşmaya varıldığı gibi, tam uygulaması 2006 yılında değerlendirilecek olan Ek Protokol kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesini ve gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı'nın uygulamasını içeriyor." İfadesine yer veriliyor.

AB Konseyi'nin söz konusu paragrafının son bölümünde ise, reform sürecinin geri dönülmezliği ve sürdürülebilirliği ile Kopenhag siyasi kriterlerinin tam olarak uygulanmasına yönelik ilerleme sağlamak amacıyla Türkiye'ye, "reform sürecini yoğunlaştırmaya ve bunu tam olarak ve etkin bir biçimde uygulamaya" çağrısı yapılıyor.