836 Belde, Yerel Seçimlere Belediye Olarak Katılacak

836 Belde, Yerel Seçimlere Belediye Olarak Katılacak

Yüksek Seçim Kurulu (Ysk), 29 Mart 2009 Tarihinde Yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine Belde Belediyelerinin Belediye Olarak mı Yoksa Köy ya da Mahalle Olarak mı Katılacaklarını Kararlaştırdı. Resmi Gazete'nin Bugünkü Sayısında Yayınlanan Karara Göre Yerel Seçimlere 836 Belde, Belediye Olarak Katılacak.

836 Belde, Yerel Seçimlere Belediye Olarak Katılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerine belde belediyelerinin belediye olarak mı yoksa köy ya da mahalle olarak mı katılacaklarını kararlaştırdı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan karara göre yerel seçimlere 836 belde, belediye olarak katılacak.

YSK'nın 23/12/2008 tarihli ve 329 sayılı kararı ile; Anayasa Mahkemesi'nin 31/10/2008 tarih ve E: 2008/34, K: 2008/153 sayılı ve Danıştay 8. Dairesi'nin 19/12/2008 tarih, E: 2008/4826, K: 2008/8384 sayılı kararları doğrultusunda; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçlarına Danıştay kararında öngörülen süre içinde iptal davası açan, Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5747 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 22/03/2008 tarihinden önce 5393 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca yapılan katılma işlemi ile nüfusu 2.000'in üzerine çıkan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiş turizm bölge, alan ve merkezleri ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri kapsamında kalanlar ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca saptanan 2008 yılı turizm öncelikli yöreler listesinde yer alan, beldelerden, 5747 sayılı Yasanın eki (44) sayılı liste kapsamına giren belediyelerin, 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine belde olarak katılacaklarına, Dava açan beldelerle ilgili olarak Danıştay Kararında öngörülen süre içinde dava açıldığına dair belgelerin Yüksek Seçim Kurulu'na verilmesi gerektiğine karar verildi.

5747 Sayılı Kanun'un eki (44) sayısına göre yasal sürede dava açmayan; Bitlis Hizan İlçesi Kolludere, Konya Hadim İlçesi Göynükkışla, Zonguldak Ereğli İlçesi Öğberler, Ankara Çamlıdere İlçesi Peçenek, Kırıkkale Keskin İlçesi Ceritmüminli, Kırıkkale Merkez İlçesi Ahılı, Adana Kozan İlçesi Hacıbeyli beldeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine köy statüsünde katılacak.

Aksaray Ağaçören İlçesi Camili, Amasya Gümüşhacıköy İlçesi Gümüş, Amasya Taşova İlçesi Çaydibi, Ardahan Hanak İlçesi Ortakent, Aydın Nazilli İlçesi Aslanlı, Burdur Gölhisar İlçesi Yusufça, Bursa Mustafakemalpaşa İlçesi Ovaazatlı, Denizli Merkez İlçesi Cankurtaran, Edirne Uzunköprü İlçesi Çöpköy, Edirne Uzunköprü İlçesi Yeniköy, Erzurum Aşkale İlçesi Yeniköy, Kırıkkale Merkez İlçesi Çullu, Konya Taşkent İlçesi Ilıcapınar, Kütahya Pazarlar İlçesi Yakuplar, Kütahya Tavşanlı İlçesi Gürağaç, Nevşehir Ürgüp İlçesi Aksalur, Tokat Başçiftlik İlçesi Karacören, Trabzon Hayrat İlçesi Gülderen, Trabzon Merkez İlçesi Yeşilova beldeleri ise 5747 sayılı Kanununun Geçici 1. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 5393 sayılı Belediye Kanununun 8'inci maddesindeki usule bağlı olmaksızın belediye meclisinin kararı ile bağlı olduğu il veya ilçe belediyesine mahalle olarak katılma talebinde bulunduklarından ve katılma işlemi gerçekleşmiş olduğundan bu beldelerin 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine mahalle olarak katılması kararlaştırıldı.

Bu beldeler dışında kalan ve 5747 sayılı Kanun eki (44) sayılı listede adları yazılı bulunan 836 beldenin de 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine belediye olarak katılabileceklerine karar verildi. (CİHAN)