77. İzmir Uluslararası Fuarı Tanıtım Resepsiyonu

77. İzmir Uluslararası Fuarı Tanıtım Resepsiyonu

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin Geleceğine Güven Duyulan ve Dünya Ekonomisinde Rekabet Edebilmek İçin Yatırım Yapılması Gereken Bir Çekim Merkezi Konumunda Olduğunu Belirtti.

77. İzmir Uluslararası Fuarı Tanıtım Resepsiyonu

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin geleceğine güven duyulan ve dünya ekonomisinde rekabet edebilmek için yatırım yapılması gereken bir çekim merkezi konumunda olduğunu belirtti.

Ev sahipliğini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı 77. İzmir Uluslararası Fuarı Tanıtım Resepsiyonu Ankara Hilton Otel'de yapıldı. Resepsiyona Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yabancı elçilik temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda bir konuşma yapan Bakan Çağlayan, fuarların sadece uluslararası ilişkilerde, sanayi ve ticaret anlamında değil, kültürel ve turizm alanlarında da önem arz ettiğini söyledi.

Çağlayan, "Teknolojik yeniliklerin ve sanayi ürünlerinin tanıtıldığı organizasyonlar niteliği taşıyan fuarlar katılımcı ülkelere mevcut pazarlarda kolay rekabet ortamı yarattığı gibi yeni pazarlar kazanılmasına, ticaretin ve sanayinin karşılıklı olarak gelişmesine de imkan sağlamaktadır" dedi.

Dünya nüfusunun artması ile birlikte baş gösteren ekonomik sıkıntıların firmalar tarafından aşılmaya çalışıldığını belirten Çağlayan, rekabetin en büyük silahlarından birisi olan tanıtımın ise firmaları yeni arayışlara ittiğini söyledi. Bakan Çağlayan, "İşte bu noktada fuarlar devreye girmekte ve uluslararası rekabet bir kat daha önem kazanmaktadır. Bu özellikleri ile fuarlar, ekonomik ve sosyal hayatın aynası olduğu gibi aynı zamanda modern teknolojinin ve dış ekonomik ilişkilerin de bir göstergesi durumundadır" diye konuştu. Son 30-35 yılda dünya ekonomisinde gözlenen küreselleşme ve iletişimde meydana gelen baş döndürücü gelişmeler karşısında fuarların öneminin azalmadığını tam aksine bölge ekonomisine katkılarının arttığını kaydeden Çağlayan, gelinen noktada küreselleşmenin dünya ticaretine kazandırmış olduğu en önemli kavramlardan birinin uluslararası fuarlar olduğunu ifade etti.

Türkiye'de fuarcılığın temelinin 1923 yılında düzenlenen İzmir İktisat Kongresiyle birlikte atıldığını hatırlatan Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, dünyanın sayılı fuarları arasında yer alan İzmir Fuarı'nın uluslararası ilişkilerin gelişmesinde, çeşitli milletlere mensup çok sayıda sanayici ve işadamının yakınlaşmasında, kültürel değerlerin tanıtılmasında ve paylaşılmasında ve her alanda işbirliğinin artırılmasında çok isabetli bir zemin oluşturduğunu söyledi. Çağlayan, her yıl bini aşkın firmayı konuk eden ve 1.5 milyonu aşkın ziyaretçi potansiyeli ile dikkat çeken İzmir Uluslararası Fuarı'nın ekonomisi sadece kendi hacmiyle değil, çıkarttığı ihtisas fuarlarıyla da katkıda bulunduğunu kaydetti. Çağlayan, "77 yıllık geçmişe sahip İzmir Uluslararası Fuarı kent ve ülke genelinde ulaşım, tanıtım, iletişim, medya, konaklama, gıda, tekstil, lojistik hizmet, bölgeye ait mamullerin üretim ve satış işi gibi pek çok ana sektör, alt grup, tedarikçi firma ve yan sanayiye katkı sağlamaktadır. Öte yandan davetimiz üzerine İzmir'e gelen yabancı bakan ve üst düzey devlet görevlileri, şahsım ve bakanlığımız yetkilileri ile en üst düzeyde ikili görüşmeler gerçekleştirilebilmekte, iş dünyası temsilcileri ile temaslar ve ikili ticaret anlaşmaları yapılabilmekte, İzmir ve çevresindeki sanayi ve serbest ticaret bölgeleri ile bölgenin turistik ve tarihi noktalarına ziyaret imkanları sunulmaktadır" diye konuştu.

21. yüzyılın getirdiği küreselleşme ve hızlı değişim bağlamında bütün ülkelerin olduğu gibi Türkiye'nin de ana hedefinin ekonomide refah, istihdam ve gelir artışını sağlamak olduğunu vurgulayan Bakan Çağlayan, Türkiye'nin bu hedeflere ulaşabilmesinin başlıca yollarından birisi ve en önemlisinin sanayi sektörünün ekonomi içindeki önemini arttırmak olduğuna dikkat çekti. Çağlayan, şunları söyledi:

"İstikrarlı bir sanayileşmenin ön koşulları ise makro ekonomik ortam ve istikrarın kurulması, tasarrufların arttırılması, sanayileşme hızına uyum gösterecek gerekli insan kaynaklarının eğitilmesi ve sanayinin gelişmesine uygun alt yapının oluşturulmasıdır. Bu ön koşulların yerine getirilmesine paralel olarak izlenmesi gereken politikalar hükümetimiz tarafından öncelikli olarak ve cesaretle yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır. Hükümet olarak yatırımcının önündeki engelleri kaldırmak üzere gerekli gördüğümüz idari düzenlemeleri büyük ölçüde gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Bu konuda Türk mevzuatı gerektiği ölçüde revize edilmiş, yerli ve yabancı girişimcinin önündeki her türlü bürokratik engel kaldırılmış, ülkemizde doğrudan yabancı yatırımlarla ilgili olarak, yatırımcıya eşit haklar getirilmiştir." Türkiye'nin bugün itibari ile dış ticaret hacminin 250 milyar doları aştığını kaydeden Çağlayan, Türkiye'nin bugün uluslararası yatırımcılar nezdinde artık sadece ekonomik potansiyeli yüksek bir ülke olmadığını, geleceğine güven duyulan ve dünya ekonomisinde rekabet edebilmek için yatırım yapılması gereken bir çekim merkezi konumunda olduğunu ifade etti. Çağlayan, "Ülkemizde yaşanan bu gelişmelerin Türk işadamları ile dostlarımız olarak kabul ettiğimiz dünya ülkelerinin sanayici ve işadamları arasında paylaşılmasını bütün kalbimle algılamaktayım. Bu randevunun adresi İzmir Uluslararası Fuarı'dır" dedi.

Resepsiyonda bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) 1936 yılından bu yana Kültür Park'ta yapıldığını hatırlatarak, bu nedenle fuarın uzun yıllar yeri değişmeyen nadir fuarlar arasında yer aldığını nsında ve her alanda işbirlibelirtti. Türkiye'nin ilk ve en uzun süreli uluslararası fuar organizasyonu olan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın uzun yıllar Türkiye ekonomisinin aynası olduğunu belirten Kocaoğlu, ekonomi ve sosyal politikaların yansıması kimliğiyle de dikkati çektiğini vurguladı. Kocaoğlu, "İEF bugün de dünya markalarının buluştuğu ülkeler arasındaki sınırları aşmış firmalara ev sahipliği yapan görkemli bir fuar organizasyonu kent ve ülke buluşmasıdır. Günümüzde ticari, kültürel ve delegasyon olarak 60 civarında ülkenin katıldığı bir organizasyona dönüşen İEF'de ülkeler arası ticari ve kültürel ilişkiler arttırılmaktadır. Organizasyonun uluslararası kimliğini vurgulamak için 1992'de başlatılan 'Onur Konuğu' ülke uygulaması ise ikili ticari ilişkilere önemli kazanımlar getirmiştir" diye konuştu.

Bu yıl 22-31 Ağustos tarihleri arasında 77.'si yapılacak olan İEF'nin tarihinde ilk kez Kültür Park sınırlarını aşacağını ve kent geneline yayılacak etkinliklerle de bir festival etkisi oluşturacağını söyleyen Kocaoğlu, "1,5 milyon ziyaretçi kapasitesi ile ve yalnızca ticari değil, sosyal boyutuyla da önemini koruyan fuarımız bir 'İzmir Geleneği' olmaya ve kentimizin tüm kesimlerini kucaklamaya devam edecek" dedi.

(EDA-NÇ-Y)