6. Madde 356 Oyla Kabul Edildi

6. Madde 356 Oyla Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Değişikliği Teklifinin 6. Maddesiyle, Anayasa'ya Getirilmesi Öngörülen Geçici 18. Maddenin Oylamasında, 356 Kabul, 36 Ret Oyu Kullanıldı.

6. Madde 356 Oyla Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa değişikliği teklifinin 6. maddesiyle, Anayasa'ya getirilmesi öngörülen geçici 18. maddenin oylamasında, 356 kabul, 36 ret oyu kullanıldı.

AKP tarafından hazırlanan ve ANAVATAN'lı bazı milletvekillerinin de imza koyduğu Anayasa değişikliği teklifinin ilk turunda, teklifin 6. maddesine bağlı geçici 18. maddenin gizli oylamasına 398 milletvekili katıldı.

Oylamada, 356 kabul, 36 ret, 5 çekimser ve 1 boş oy çıktı.

Söz konusu geçici 18. maddeye göre, 11. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylaması, kanunun Resmi Gazete'de yayımını takip eden 40. günden sonraki ilk pazar günü, ikinci tur oylaması ise ilk tur oylamayı takip eden ikinci pazar günü yapılacak.

Anayasa'nın 101. maddesince gösterilen adaylar, yazılı muvafakatları, Anayasa'daki şartları içeren ve diğer ilgili belgelerle, ilk tur oylama tarihinden 30 gün önce TBMM Başkanlığına başvuracaklar. Adayların başvurularında eksik bilgi ve belge tespit edilmesi halinde, TBMM Başkanlığı tarafından, eksikliklerin giderilmesi için 3 günlük kesin süre verilecek. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde adaylar, kendiliklerinden çekilmiş sayılacak.

TBMM Başkanlığınca, Anayasa'nın 101. maddesinde belirtilen nitelikleri taşıdıkları anlaşılan adaylara ilişkin kesin liste, 2 gün içinde ilan edilecek ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına bildirilecek.

Cumhurbaşkanı adayı gösterilen kamu görevlisi, aday gösterildiği tarihten itibaren görevinden ayrılmış sayılacak. Görevinden ayrılan kamu görevlisinin cumhurbaşkanı seçilememesi halinde, görevine geri dönmesi konusunda ilgili kanun hükümleri uygulanacak.

Birinci tur seçim sonuçlarının kesinleşmesinden, 2. tur oylamanın sonuçlanmasına kadar, 2. oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki oy sıralaması esas alınarak sıradaki adayla doldurularak yapılacak. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılacak. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilmiş olacak.

Cumhurbaşkanının seçilmesine ilişkin usul ve esasların kanunla düzenlenmesine kadar, Milletvekili Seçimi Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Siyasi Partiler Kanunu, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ile diğer kanunların, maddeye aykırı olmayan hükümleri uygulanacak.

Maddenin oylamasından sonra, birleşime ara verildi.