57 Öğretim Üyesinden Başörtüsüne Destek

57 Öğretim Üyesinden Başörtüsüne Destek

Sakarya Üniversitesinden 19 Profesör, 9 Doçent ve 29 Yardımcı Doçent Olmak Üzere 57 Öğretim Üyesi Üniversitede Başörtüsünün Serbest Bırakılmasını İstedi.

57 Öğretim Üyesinden Başörtüsüne Destek

Sakarya Üniversitesi 19 profesör, 9 doçent ve 29 yardımcı doçent olmak üzere 57 öğretim üyesi üniversitede başörtüsünün serbest bırakılmasını istedi.

Üniversitede özgürlük duyurusu su cümlelerden oluşuyor: 'Öğretim üyeleri olarak bizler kılık-kıyafet konusunda yıllardır uygulanan politikaları ve son günlerde yapılan tartışmaları yakından ve kaygıyla takip ediyoruz. Üniversitelerin düşünce, ifade, din ve inanç özgürlükleri ile eğitim ve öğretim gibi en temel insan hakları karşısında yasakçı değil özgürlükçü bir tavır alması gereken kurumlar olduğunu düşünüyoruz. Üniversitelerimizin çağdaş uygar toplumlara yaraşır biçimde, özgürlüklerle ve bilim üretimiyle anılmasını istiyoruz. İstisnasız her demokratik ülkede olduğu gibi üniversitelerimizde de kılık-kıyafet serbestliğinin; hiçbir din, inanç, düşünce, ırk, grup ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın bütün öğrencilere tanınması gereğine inanıyor; aksi yöndeki tüm düzenleme ve uygulamalara bir an önce son verilmesini talep ediyoruz. '

ıÜüuniversitedeozgurluk.blogspot.com'daki üniversiteye özgürlük duyurusuna imza atan öğretim üyeleri şöyle:

PROFESÖRLER

Prof.Dr. Fevzi Yılmaz, Prof.Dr. Uğur Ünver, Prof.Dr. Hüseyin Gazi Baş, Prof.Dr. Davut Aydüz, Prof.Dr. Uğur Arifoğlu, Prof.Dr.Abdullah Yıldız, Prof.Dr. Mehmet Duman, Prof.Dr.Ethem Köklükaya, Prof.Dr.Ali Erbaş, Prof.Dr. Lütfi Saltabaş, Prof.Dr.Harun Taşkın, Prof.Dr. Salih Şimşek, Prof.Dr.Ali Sayyar, Prof.Dr.Osman Eldoğan, Prof.Dr.İsmet Çevik, Prof.Dr.İbrahim Özsert, Prof.Dr.Engin Yıldırım, Prof.Dr.Musa Eken, Prof.Dr. Halil Kalabalık.

DOÇENTLER

Doç.Dr. Ahmet Tutar, Doç.Dr. Erkan Çelebi, Doç.Dr. Adnan Parlak, Doç.Dr.Atilla Arkan, Doç.Dr. Kemal İnat, Doç.Dr.Osman Köse, Doç.Dr. Burhanettin Duran, Doç.Dr.Ömer Anayurt, Doç.Dr.M. Emin Sakarya.

YARDIMCI DÖÇENTLER

Yard.Doç.Dr. Zafer Tatlı, Yard.Doç.Dr. Serdar Aslan, Yard.Doç.Dr.Aslan Çoban, Yard.Doç.Dr.Hamza Al, Yard.Doç.Dr.Ahmet Turan ÖzceritYard.Doç.Dr. Mustafa Lütfi Şen, Yard.Doç.Dr.Hayati Yılmaz, Yard.Doç.Dr. İbrahim Eskikurt, Yard.Doç.Dr. Ahmet Kolip, Yard.Doç.Dr. Erdinç AhatlıYard.Doç.Dr. İbranim Özçelik, Yard.Doç.Dr. Mehmet Özşenerli, Yard.Doç.Dr. Mehmet Saraç, Yard.Doç.Dr.Metin Yaman, Yard.Doç.Dr.Naci Çağlar, Yard.Doç.Dr. Mustafa Kemal Şan, Yard.Doç.Dr. Mustafa Kutanis, Yard.Doç.Dr. M. Hüdai ŞenYard.Doç.Dr. Yusuf Akçil, Yard.Doç.Dr. Mustafa Akçil, Yard.Doç.Dr. Abdullah Uzun, Yard.Doç.Dr. Mahmut Kırkpınar, Yard.Doç.Dr. Kürşat Ayan, Yard.Doç.Dr. Mehmet Sanralcı, Yard.Doç.Dr. Ali Ozman Kurt, Yard.Doç.Dr. Fethi Güngör, Yard.Doç.Dr. Ayhan Demiriz.