56 Kaçak Mülteci Denizde boğuldu

56 Kaçak Mülteci Denizde boğuldu

56 Kaçak Mülteci Denizde <font Color=red><b>boğuldu</b></font>