500 büyüğün üçte biri yabancı

Sanayinin en büyük 500 şirketinin 149'unda yabancı sermaye payı olduğu ortaya çıktı. Bu şirketler toplam istihdamın yüzde 27'sini yaratıp katma değerin ise yüzde 50'sini alıyor. Yabancı sermaye payı olan şirketlerin İSO 500'deki ağırlığı tavana vurdu. En büyük 500 sanayi şirketinin

500 büyüğün üçte biri yabancı