4.5 milyar dolarlık haciz operasyonu

Fon bankalarına kredi borcunu ödemeyen binlerce kişiye haciz uygulamaya hazırlanan TMSF, çok yüksek faiz ve ceza oranları uygulamayarak takdir yetkisini kullanacak. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu batık bankalardan usulsüz kredi alan ya da kredi borcunu ödeyemeyenler hakkında haciz operasyonu başlatma kararı aldı.TMSF, bankaların eski hakim ortakları dışında kalan binlerce kredi borçlusundan 3.5 - 4.5 milyar dolar arasında hesaplanan alacağını tahsil etmek için hacize gidecek. Operasyon yer....

4.5 milyar dolarlık haciz operasyonu
Kaynak: Milliyet