36 Ortapedik Engelli Hayata Katılıyor

36 Ortapedik Engelli Hayata Katılıyor

"Engelsiz Tasarımcılar - Kırlangıç" projesi ile 36 engellinin hayata katılımı sağlanacak.

36 Ortapedik Engelli Hayata Katılıyor

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin koordinatörlüğünde ve T.C. İstanbul Valiliği'nin ortaklığında İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2012 yılı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı kapsamında desteklenen "Kırlangıç – Engelsiz Tasarımcılar" Projesi düzenlenen ilk basın toplantısıyla başladı.

Proje kapsamında 36 ortopedik engelli birey, grafik tasarım teori ve uygulama eğitimlerinin yanı sıra kişisel gelişim eğitimleriyle de desteklenerek ekonomik hayata katılımları sağlanacak.

"Engelsiz Tasarımcılar - Kırlangıç" Projesi için gerçekleştirilen basın toplantısında; Ortopedik engelli gençlerin eğitimsizlik, engellilik, zor yaşam çevreleri ve yoksulluk, korunmaya muhtaçlık gibi nedenlerle ortaya çıkan dezavantajın azaltılmasına dair öneriler ve çalışmalar ele alındı. Bilgi, beceri, eğitim, kültür - sanat, kişisel gelişim gibi sosyal hizmetlere erişiminin artırılarak eşit fırsatlar sunulmasına ve sağlıklı bir toplum inşa edilmesine katkı sağlamak amacı ile yola çıkıldığına değinildi.

"18-24 yaş arası 36 ortopedik engelli iş ve kişisel gelişim eğitimi alarak iş ve sosyal hayatın içinde olabilecekler."

12 ay sürecek olan KIRLANGIÇ projesi dahilinde İstanbul Avrupa yakasında yaşayan 18-24 yaş arasındaki 36 ortopedik engelli gence Mart ayı itibari ile grafik tasarım alanında mesleki eğitim verilecek ve kişisel gelişim eğitimleri sunularak bilgi, beceri, yaratıcılık ve girişimcilik kapasiteleri geliştirilecektir. 36 Ortopedik genç 12 kişilik gruplar halinde haftada 2 şer gün eğitim görecekler, ulaşım ve öğlen yemekleri proje hizmeti olarak sunulacaktır.

Proje sonunda eğitim alan bireylerin İŞKUR'a kayıtları yapılarak istihdamları sağlanacak…

Ayrıca, program sonunda grafiker olarak mezun olan kursiyerlerin hepsinin İŞKUR'a kaydı yapılacak ve %50'si istihdam edilecektir. Geri kalan % 50 si de kendi girişimleri ile işe yerleşebilecek ve evlerinden serbest çalışabilecekleri şekilde tam donanımlı olarak programı bitirecekler.

Aynı zamanda program çerçevesinde mezun olan 18 gencin istihdam edileceği yerler ve kursiyerlerin tamamının yaşam alanları (yaşadıkları yer ev, yurt… vb) mimari açıdan engelli standartlarına uygunluğu konusunda tespit çalışmaları yapılarak raporlandırılacak. Ayrıca iş yerinde birlikte çalışacakları iş arkadaşlarına da ve kursiyerlerin ailelerine de engelliler ile iletişim ve sosyal hayatı paylaşma konularında da seminerler verilerek engellilik konusunda empati yapmaları sağlanacak ve farkındalıkları arttırılacak.

TOFD Başkanı Ramazan Baş Konuyla ilgili yaptığı konuşmada; 'proje sayesinde sağlıklı bir çevrede bağımsız şekilde hareket edebilme olanağı yakalayan 36 genç, toplumsal hayattan kendisini soyutlayan tüm unsurları verilen eğitimlerle aşarak ve mimari danışmanlık hizmetleri sonucunda bir meslek sahibi olarak ortadan kaldıracak ve hayatın tam anlamıyla içinde olabilecek' dedi.