29 Mart 2009 Yerel Seçimleri İçin Seçim Takvimi Açıklandı

29 Mart 2009 Yerel Seçimleri İçin Seçim Takvimi Açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu, 29 Mart 2009'da Yapılacak Yerel Seçimler İçin Seçim Takvimini Yayınladı. Takvimde Seçim Başlangıç Tarihini 1 Ocak 2009 Olarak Belirlenirken, Partilerin Adaylarını En Son Bildirim Tarihi İse 17 Şubat 2009 Olarak Açıklandı.

29 Mart 2009 Yerel Seçimleri İçin Seçim Takvimi Açıklandı

-Yüksek Seçim Kurulu, 29 Mart 2009'da yapılacak yerel seçimler için seçim takvimini yayınladı. Takvimde seçim başlangıç tarihini 1 Ocak 2009 olarak belirlenirken, partilerin adaylarını en son bildirim tarihi ise 17 Şubat 2009 olarak açıklandı.

ANKARA (ANKA) - Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) 29 Mart 2009'da yapılacak yerel seçimler için seçim takvimini yayınladı. Takvimde seçim başlangıç tarihini 1 Ocak 2009 olarak belirlenirken, partilerin adaylarını en son bildirim tarihi ise 17 Şubat 2009 olarak açıklandı.

YSK, internet sitesinde, 29 Mart 2009 mahalli seçimlerin seçim takvimini yayınladı. Yayınlanan seçim takvimi şöyle:

01 Ocak 2009:

Seçimin Başlangıç Tarihi

-Seçimin başlangıç tarihinin,

-Seçime katılabilecek siyasi partilerin, Yüksek Seçim Kurulu'nca ilanı.

-Siyasi partilerden mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmelerinin istenmesi.

05 Ocak 2009

-Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarılması. (Saat: 08:00)

-01 Ocak 2009 tarihi itibariyle nüfus müdürlüklerinden alınacak nüfus sayısına göre, il seçim kurullarınca (2008 Mali Yılı sonuna kadar yeni kurulmuş ilçe ve belediyeler dahil) belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının, seçim çevrelerine göre tespiti.

06 Ocak 2009

-Tespit edilen üye sayılarının il seçim kurullarınca ilgili ilçe seçim kurullarına bildirilmesi.

07 Ocak 2009

-İl seçim kurullarınca bildirilen belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının ilçe seçim kurullarınca ilanı.

09 Ocak 2009

-Siyasi partilerin, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmelerinin son günü.

10 Ocak 2009

-Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacaklarının Yüksek Seçim Kurulu'nca ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim kurullarına bildirilmesi.

-Siyasi partilerden hangilerinin, hangi seçim çevrelerinde ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacaklarının ve siyasi parti üye listelerinin ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin Yüksek Seçim Kurulu'nca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesi.

11 Ocak 2009

-Siyasi partilerin, önseçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin önseçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanması.

-ÖNSEÇİM İLÇE SEÇİM KURULLARININ OLUŞTURULMASI-

13 Ocak 2009

-Önseçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması.

16 Ocak 2009

-Önseçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi parti üye listelerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin son günü.

17 Ocak 2009

-Önseçim ilçe seçim kurullarının oluşum çalışmalarının tamamlanması ve bu kurullarda görev alanlara tebligat yapılması.

20 Ocak 2009

-Siyasi partiler, kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermelerinin son günü.

-Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak çekilecek kur'a tarihi ve yerinin Yüksek Seçim Kurulunca siyasi partilere bildirilmesi.

-Siyasi partilerden, kur'aya katılacak temsilci adlarının Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmelerinin istenilmesi.

-SİYASİ PARTİLERİN PUSULADAKİ YERİ 24 OCAK'TA BELİRLENECEK-

24 Ocak 2009

-Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu'nca kur'a çekilmesi ve ilanı.

-Siyasi partilerin; önseçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gönderilen listelerin, önseçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listelerin askıya çıkarılması. (Saat: 08.00)

-Aday yoklaması seçmen listelerine itirazların başlaması.

-SEÇMEN LİSTELERİNİN KESİNLEŞMESİ-

26 Ocak 2009

-Aday yoklaması seçmen listelerinin askıdan indirilmesi ve bu listelere karşı yapılacak itirazların son günü.

27 Ocak 2009

-Önseçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması.

28 Ocak 2009

-Önseçim - aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazların önseçim ilçe seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanmasının son günü.

- Önseçim - aday yoklaması seçmen listelerinin kesinleşmesi.

-Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanması.

-MUHTARLIK BÖLGE ASKI LİSTELERİ 30 OCAK'TA İNDİRİLİYOR-

30 Ocak 2009

-05 Ocak 2009 tarihinde askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıdan indirilmesi. (Saat: 17:00)

- Siyasi partilerin, aday adayı listelerini;

Büyükşehir belediye başkanı seçimi ile ilgili olanlarını il seçim kurullarına,

Belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimi ile ilgili olanlarını ise önseçim ilçe seçim kurullarına, "alındı" belgesi karşılığında vermelerinin son günü.

01 Şubat 2009

-Muhtarlık bölgesi askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü. (Saat: 17:00)

-Önseçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu oluşumda görev alanlara bildirim yapılması.

-İTİRAZLARA 4 ŞUBAT'TA BAŞLANACAK-

02 Şubat 2009

Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde önseçime ya da aday yoklamasına katılacaklarının;

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi ile ilgili olarak il seçim kurullarınca,

Belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimleriyle ilgili olarak ilçe seçim kurullarınca, ilanı.

04 Şubat 2009

Askı süresi içinde muhtarlık bölgesi askı listelerinde gerçekleşen tüm değişiklikler ile itiraz üzerine listeden çıkarılmalarına ve kayıtların dondurulmasına karar verilen seçmenlere ait bilgi değişikliği listelerinin ayrı ayrı düzenlenerek, manyetik veya kağıt ortamında alındı belgesi karşılığında siyasi partilere verilmesi ve bu listelere karşı itirazların başlaması. (Saat: 08:00)

05 Şubat 2009

-Askı süresi içinde muhtarlık bölgesi askı listelerinde gerçekleşen tüm değişiklikler ile itiraz üzerine listeden çıkarılmalarına ve kayıtların dondurulmasına karar verilen seçmenlere ait bilgi değişikliği listelerine ilişkin olarak siyasi partilerce yapılacak itirazların son günü. (Saat: 17:00)

-Önseçim ya da aday yoklaması yapacak siyasi partilerin, aday adayları listelerini ve bunlarla ilgili oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim etmelerinin son günü.

06 Şubat 2009

-Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, önseçim ya da aday yoklaması oy pusulalarının ve zarflarının mühürlenmesi.

07 Şubat 2009

-Muhtarlık bölgesi askı listelerinde gerçekleşen tüm değişiklikler ile itiraz üzerine listeden çıkarılmalarına ve kayıtların dondurulmasına karar verilen seçmenlere ait bilgi değişikliği ile ilgili olarak siyasi partilere verilen listelere yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü (Saat: 17:00)

-Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, önseçim sandık kurulları başkanlarına gerekli seçim araç ve gereçlerinin teslimi ve önseçim sandık kurulları başkanlarının göreve hazır duruma getirilmeleri.

-ÖNSEÇİM - ADAY YOKLAMASI-

08 Şubat 2009

-Önseçim sandık kurullarının sayım - döküm işlemlerini tamamlamaları ve düzenleyecekleri tutanakları ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına iletmeleri ve önseçim ilçe seçim kurullarının da ilçe birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri.

-Büyükşehir belediye başkan adaylığı için; önseçim ilçe seçim kurulu tutanaklarının il seçim kurullarına iletilmesi. Önseçim ilçe seçim kurulu tutanaklarının il seçim kurulunda birleştirilmesi.

09 Şubat 2009

Önseçim sonuçlarının ilgili siyasi partilere ve ilgililere bildirilmesi.

10 Şubat 2009

-Muhtarlık bölgesi askı listelerindeki değişikliklerin işlenerek kesinleştirilmesi.

-Önseçim sandık kurulu tutanaklarına veya kararlarına karşı önseçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü. (Saat: 14:00'e kadar)

-Önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı yapılacak itiraz ve şikayetler ile büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanağına karşı il seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü.

-İl seçim kurullarının Büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanaklarına karşı yapılacak şikayetlerin son günü.

-SANDIK ATAMALARININ YAPILMASI-

12 Şubat 2009

-Sandık atamalarının yapılması.

-Önseçim ilçe seçim kurullarına yapılmış itiraz ve şikayetlerin kesin olarak karara bağlanmasının son günü.

-İl seçim kurullarına Büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanağına karşı yapılan şikayetler ile il seçim kurullarının büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanaklarına karşı yapılmış itirazların kesin olarak karara bağlanmasının son günü.

13 Şubat 2009

İl seçim kurullarının Büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak itirazların son günü. (2972 S.K. 36.; 298 S. K. 125. Md.)

14 Şubat 2009

-Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasına başlanması.

-Yüksek Seçim Kurulu'nun il seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlaması ve bu kararların il seçim kurullarına bildirilmesi.

-İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanması

-SANDIK KURULLARI OLUŞTURULUYOR-

15 Şubat 2009

-Sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması.

-Önseçimle belirlenen aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da Yüksek Seçim Kurulu'nca itiraz üzerine verilen kararlar veya istifalar sonucu meydana gelen eksilmelerin seçim kurullarınca tamamlanması.

16 Şubat 2009

-İl seçim kurullarınca, önseçimle belirlenen büyükşehir belediye başkan adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi parti il başkanlıklarına,

-İlçe seçim kurullarınca, önseçim sonucu belirlenen belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesi adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi parti ilçe başkanlıklarına, "alındı" belgesi karşılığında teslim edilmesi.

-PARTİ ADAYLARI BELİRLENMESİNDE SON GÜN 17 ŞUBAT-

17 Şubat 2009

-Siyasi parti ilçe başkanlıklarının; Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri, seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında CD ve kağıt ortamında en geç saat: 17.00'ye kadar vermelerinin son günü.

-Büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında CD ve kağıt ortamında en geç saat: 17.00'ye kadar vermelerinin son günü.

-Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kişilerin adaylık için başvurularının son günü. (Saat: 17.00'ye kadar)

-Siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin seçim kurullarınca hemen incelenmeye başlanması, saptanacak eksiklikler ile herhangi bir sebeple eksik aday göstermiş olan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksikliğin tamamlanmasının alındı belgesi karşılığında istenilmesi.

-SEÇMEN BİLGİ KAĞITLARININ DÖKÜMÜ-

18 Şubat 2009

Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanması.

19 Şubat 2009

Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

20 Şubat 2009

-Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adaylarının ise il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı. (Saat: 08.00)

-İl ve ilçe seçim kurullarınca, geçici adayların, kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunup bulunmadığının doğrudan incelemeye alınması

21 Şubat 2009

-Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü. (Saat: 17.00)

-Geçici adayların, adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık yönünde il ve ilçe seçim kurullarınca yapılan incelemelerin son günü.

-İl veya ilçe seçim kurullarının incelemeleri sonucunda ortaya çıkan seçilme yeterliliğine ilişkin eksikliklerin;

-İl seçim kurullarınca ilgili aday ve siyasi parti il başkanlığına, İlçe seçim kurullarınca da ilgililere ve siyasi parti ilçe başkanlıklarına, bildirilmesinin son günü.

-İTİRAZLAR KARARA BAĞLANIYOR-

23 Şubat 2009

-Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü.

-2972 sayılı Kanunun 15/1 inci maddesine göre haklarında yasada yazılı adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılık bulunduğu seçim kurullarınca bildirilen adayların veya mensubu oldukları siyasi partilerin itirazlarının son günü.

25 Şubat 2009

-İlgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na itirazlarının son günü.

-2972 sayılı Kanunun 15/2 nci maddesine göre adaylar hakkında adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazların il seçim kurulunca, büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin olarak da Yüksek Seçim Kurulu'nca "kesin" karara bağlanmasının son günü.

26 Şubat 2009

-Sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesine başlanması.

27 Şubat 2009

-Yüksek Seçim Kurulu'nun il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları "kesin" olarak karara bağlamasının son günü.

-Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durumun ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilmesi.

-Geçici ilçe seçim kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması.

28 Şubat 2009

-Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü.

-KESİN ADAY LİSTELERİ-

01 Mart 2009

-Kesin aday listelerinin; İlçe seçim kurullarınca, Büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca, ilanı.

-İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine başlanması.

-Sandık kurulu başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanması.

10 Mart 2009

-Geçici ilçe seçim kurulları oluşumunun tamamlanması.

13 Mart 2009

-Seçim işlerinde görevlendirileceklere verilecek eğitim çalışmalarına başlanması.

-SEÇİM PROPAGANDASI VE YASAKLARIN BAŞLANGICI-

19 Mart 2009

-Seçim propagandası ve yasakların başlangıcı

22 Mart 2009

-Görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması.

-İlçe seçim kurullarınca, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi.

-Geçici ilçe seçim kurulu oluşturulan yerlerde hazırlanan seçim torbalarının bu kurul başkanlıklarına teslimi.

23 Mart 2009

-Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılmasının tamamlanması ve dağıtılmayanların oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslimi.

-24 Mart 2009

-İlçe ve geçici ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri.

28 Mart 2009

-Seçim propagandasının sonu.

29 Mart 2009

-Oy verme günü

-Seçim yasaklarının sona ermesi. (Saat: 24:00)(ANKA)

(HM/BÜN)