23. Uluslararası Enerji, Çevre Fuarı ve Konferansı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı (EPDK) Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin artık yeni bir döneme girdiğini belirterek, "Ülkemizi ve milletimizi hak ettiği aydınlık yarınlara taşıyacak bir dönem bu. İnşallah Cumhuriyetimizin 100.

23. Uluslararası Enerji, Çevre Fuarı ve Konferansı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı (EPDK) Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin artık yeni bir döneme girdiğini belirterek, "Ülkemizi ve milletimizi hak ettiği aydınlık yarınlara taşıyacak bir dönem bu. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında, güçlü bir enerji ticareti merkezi kurmuş ve işleten bir Türkiye'yi hep birlikte göreceğiz." dedi.

Yılmaz, 23. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI 2017) açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücünün 80 bin megavata yaklaştığını ve bu kapasitede özel sektörün payının yüzde 75'e ulaştığını anımsattı. Bununla yetinilemeyeceğini ifade eden Yılmaz, çevre hassasiyetlerini gözardı etmeyen, yeni yatırım fırsatları geliştirmenin yollarını aramak gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, bu kapsamda 2018 itibarıyla doğalgaz ulaşmayan il kalmayacağını ve hava kirliliği sorunu olmayan bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Şüphesiz özel sektörümüzün enerji piyasasındaki etkinliğinin artması artık sadece bu sektör için değil, ülkemiz ekonomisi için de hayati öneme sahiptir. Güçlü siyasi iradenin ekonomi ve enerji konularındaki kararlılığı, piyasanın gelecek öngörüsünü güçlendirmekte ve bizim de düzenleme kabiliyetimizi arttırmaktadır. Kamu özel sektör işbirliği ile daha yapacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var. Çünkü ben dünyanın enerji geleceğinde Türkiye'nin belirleyici aktörlerden biri olacağına yürekten inanıyorum. Ülkemiz artık yeni bir döneme girdi. Ülkemizi ve milletimizi hak ettiği aydınlık yarınlara taşıyacak bir dönem bu. Çok daha hızlı koşmamız gereken, yeni yatırım ve yeni istihdam olanaklarını süratle hayata geçirmemiz gereken bir dönem bu. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında, güçlü bir enerji ticareti merkezi kurmuş ve işleten bir Türkiye'yi hep birlikte göreceğiz."

Türkiye'ye son 10 yılda doğrudan yabancı yatırım girişinin 170 milyar doları aştığına dikkati çeken Yılmaz, "Bugün itibariyle kurulumuz tarafından lisans verilen yeni özel sektör üretim yatırım projelerinin adedi 2 bin 248'e, kurulu gücü ise 127 bin megavata ulaştı. İnceleme değerlendirme ve başvurusu aşaması olan projeler dahil edildiğinde bu rakamlar proje adeti olarak 3 bin 300, toplam kurulu güç olarak da 182 bin megavatı aşmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Kısır çekişmelerle vakit kaybetmeyeceğiz"

Yılmaz, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payını artırmanın, Türkiye'nin enerji politikasının temelleri arasında yer aldığını ve son yıllarda yenilenebilir kaynaklara sağlanan teşviklerin de etkisiyle rüzgar, jeotermal, su ve biyokütleden elektrik üretimine yoğun bir ilgi olduğunu anlattı.

Türkiye'nin 27 bin megavata ulaşan hidrolik kurulu gücünün toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 35'e ulaştığını hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"2000 yılındaki değeri sadece 19 megavat olan rüzgar kurulu gücümüz 6 bin megavata ulaştı. Diğer bir deyişle elbirliğiyle rüzgar kurulu gücümüzü 15 yılda 300 kat artırdık. Güneş enerjisinde de sahip olduğumuz potansiyeli en iyi biçimde kullanmak için hızlı adımlarla yol almaya başladık. Enerji bakanlığımızın öncülüğünde tamamlanan YEKA ihalesi bu alanda hem kamu hem de özel sektör için cesaret verici oldu. Bu alanda da önümüzdeki yıllarda çok önemli adımlar atacağız ve 2023 hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Ülkemiz enerji sektörü giderek daha rekabetçi bir yapı kazanıyor. Bu yapıda özel sektörün gerek yatırım öncesi gerek yatırım sonrası süreçlerine yönelik doğru karar verebilmelerinin önemi de artıyor. Özel sektörümüz yatırım aşamasında belirlediğimiz kriterlere uymanın yanında yatırım sonrası süreç için de doğru bir risk yönetimi yapmak zorundadır. Bunun için de daha nitelikli ve daha iyi yetişmiş insan gücü istihdamı ile karar süreçlerinde operasyonel ve finansal esneklikler sağlayacak, güçlü bir yatırım portföyünün sağlanması önemlidir. Gereksiz kırtasiyeyle, kısır çekişmelerle vakit kaybetmeyeceğimiz."

Yılmaz, çevreye duyarlı, teknolojik dönüşümünü sağlamış, akıllı şebeke ve sayaç dönüşümünü gerçekleştirmiş bir enerji altyapısının el birliğiyle kurulacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA