2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari u¨cret kars¸ılas¸tırmalarında da du¨nya u¨lkeleri arasındaki yerimizi daha da o¨n sıralara dogˆru tas¸ıyoruz. Bu yıl asgari u¨cretin, tu¨m tarafların uzlas¸ısı ile tespit edilmesini diliyorum.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari u¨cret kars¸ılas¸tırmalarında da du¨nya u¨lkeleri arasındaki yerimizi daha da o¨n sıralara dogˆru tas¸ıyoruz. Bu yıl asgari u¨cretin, tu¨m tarafların uzlas¸ısı ile tespit edilmesini diliyorum." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Selçuk, vatandas¸lara hizmetlerini daha etkin s¸ekilde ulas¸tırmak ic¸in faaliyetlerini çalıs¸ma hayatı, sosyal gu¨venlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar başlıklarında yürüttüklerini söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla etkin şekilde mu¨cadele ettiklerini ifade eden Selçuk, "Salgından etkilenen tu¨m toplum kesimlerine yo¨nelik Sosyal Koruma Kalkanını hayata gec¸irdik. Sosyal Koruma Kalkanımız c¸erc¸evesinde Bakanlık olarak dogˆrudan vatandas¸larımıza sagˆladıgˆımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı gec¸ti. Kos¸ullarını esnettigˆimiz Kısa C¸alıs¸ma O¨denegˆi ile marttan bu yana 3,6 milyon c¸alıs¸anımız ic¸in 21,8 milyar lira o¨deme yaptık." diye konuştu.

Bu süreçte istihdamı korumak ic¸in so¨zles¸me fesih kısıtı getirdiklerini anımsatan Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"I·s¸verenlerince u¨cretsiz izne c¸ıkarılan c¸alıs¸anlarımıza sagˆlanan Nakdi U¨cret Destegˆi kapsamında 2 milyonu as¸kın c¸alıs¸ana 5,1 milyar lira o¨deme yaptık. Salgının etkilerini atlatarak normal c¸alıs¸ma du¨zenine do¨nen is¸ yerlerimizi de Normalles¸me Destegˆi ile desteklemeye devam ediyoruz. Normalles¸me destegˆinden s¸u ana kadar 2 milyon 126 bin 115 sigortalı yararlanmıs¸ ve toplam 1,7 milyar liraya yakın prim destegˆi sagˆlanmıs¸tır. Salgın do¨neminde, is¸sizlik o¨denegˆi olarak 881 bin kis¸iye 4,2 milyar lira o¨deme yaptık. Yine bu do¨nemde Pandemi Sosyal Destek programıyla 6 milyondan fazla haneye biner lira nakdi destek sagˆladık. Sayın Cumhurbas¸kanımızın bas¸lattıgˆı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasında milletimizin yaptıgˆı 2 milyar lira bagˆıs¸ı da ihtiyac¸ sahiplerine ulas¸tırdık. Devletimiz, tu¨m imkanlarıyla vatandas¸larımızın yanında olmaya devam edecektir."

"Net asgari u¨creti yüzde 132 oranında artırdık"

Bakan Selçuk, Kovid-19 salgını ile mu¨cadelede en hızlı ve acil tedbirleri uygularken, sosyal diyalogu esas aldıklarını belirterek bu do¨nemde temel hedeflerinin is¸i, is¸c¸i ve is¸verenlerle birlikte korumak olduğunu söyledi.

I·s¸c¸i ve is¸veren kesimi, kamu kurumlarından temsilciler ve akademisyenlerle C¸alıs¸ma Hayatı Bulus¸maları toplantılarını bas¸lattıklarını anlatan Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulunu da eylülde, ilk defa gündemli olarak topladıklarını hatırlattı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, yeni yılda uygulanacak asgari u¨creti belirlemek için aralık bas¸ında görüşmelere başlayacağını bildiren Selçuk, "2002'de net 184 lira olan asgari u¨creti 2020 yılı için 2 bin 324 liraya c¸ıkardık. Enflasyondan arındırılmıs¸ reel degˆere bakıldığında net asgari u¨creti yüzde 132 oranında artırmıs¸, yani nerdeyse bir katlık artıs¸ sagˆlamıs¸ bulunmaktayız. Asgari u¨cret kars¸ılas¸tırmalarında da du¨nya u¨lkeleri arasındaki yerimizi daha da o¨n sıralara dogˆru tas¸ıyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda bu yıl asgari u¨cretin, tu¨m tarafların uzlas¸ısı ile tespit edilmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Nu¨fusun yüzde 99'u sosyal gu¨venlik kapsamında"

Selçuk, son 18 yılda sosyal gu¨venlik sistemi alanında bu¨yu¨k bir degˆis¸im ve do¨nu¨s¸u¨mu¨ gerc¸ekles¸tirdiklerini ifade ederek şu bilgileri verdi:

"Sosyal Gu¨venlik Kurumunun (SGK) bu¨tc¸esine ilis¸kin o¨nemli bir go¨sterge olan gelirlerin giderleri kars¸ılama oranı 2002'de yüzde 71,5'ken, bu oranın bu yıl sonunda yüzde 84,4 olarak gerc¸ekles¸mesini bekliyoruz. Sosyal gu¨venlik sistemi ac¸ısından o¨nemli bir fakto¨r de sisteme dahil olan kis¸i sayısıdır. Hu¨ku¨metlerimiz do¨neminde yaptıgˆımız reformlarla vatandas¸larımızın neredeyse tamamını sosyal gu¨venlik s¸emsiyesi altına aldık. Gu¨nu¨mu¨zde nu¨fusun yaklas¸ık yüzde 99'u sosyal gu¨venlik kapsamındadır."

I·S¸KUR aracılıgˆıyla 2002'de 24 bin 482 kis¸inin o¨zel sekto¨rde is¸e yerles¸tirilmesine aracılık edilirken 2019'da bu rakamın 1,5 milyona ulaştığına dikkati çeken Selçuk, "2020 ocak-eylu¨l do¨neminde salgına ragˆmen 608 bin 235 vatandas¸ımızın is¸e yerles¸tirilmesine aracılık edilmis¸tir." dedi.

C¸alıs¸ma hayatına nitelikli eleman kazandırmak, o¨rgu¨n ve yaygın mesleki egˆitim mu¨fredatlarına temel olus¸turmak amacıyla hazırladıkları meslek standardı ve yeterlilik c¸alıs¸malarında 2020 hedeflerine ulas¸tıklarını vurgulayan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meslegˆin, sınav ve belgelendirme esaslarını du¨zenleyen 509 ulusal yeterliligˆi yu¨ru¨rlu¨gˆe koyduk. Yu¨ru¨rlu¨kteki ulusal meslek standardı sayısını 900'e c¸ıkartacagˆız. 2023 hedefimiz olan 1 milyon mesleki yeterlilik belgeli is¸ gu¨cu¨ hedefini bu yıl as¸tık. 1 milyon 250 bin kis¸iye mesleki yeterlilik belgesi vererek c¸alıs¸ma hayatına kazandırdık. Mesleki yeterlilik belgeli is¸ gu¨cu¨ sayısını 1,5 milyona c¸ıkaracagˆız. Mesleki yeterlilik belgesi zorunlulugˆu getirilen mesleklerde yapılan sınavlarda bas¸arılı olan 972 bin kis¸inin sınav ve belge u¨cretinin kars¸ılanması ic¸in 855 milyon lira kaynak kullandık."

"2023'te hedeflenen is¸sizlik oranı yüzde 10,9"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002'de 2,6 milyon olan kamu personeli sayısının yüzde 57,6'lık artıs¸la bugu¨n 4 milyona ulas¸tığını belirterek kritik hizmet alanlarında nitelikli personel istihdamına o¨ncelik verdiklerini vurguladı.

I·stihdamı korumak, artırmak ve is¸ gu¨cu¨nu¨n niteliklerini gelis¸tirmenin uyguladıkları faaliyetlerin odak noktasını olus¸turduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"İstihdam politikalarımızı, is¸ gu¨cu¨ piyasasının yapısal o¨zelliklerini ve stratejik hedeflerini dikkate alarak şekillendiriyoruz. 2021'de iş gücü piyasasındaki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi araştırmasını yapacağız. I·stihdamımız 2005'te 19,6 milyonken 2019'da 28,1 milyona yu¨kseldi. TU¨I·K verilerine go¨re Temmuz 2020 do¨neminde is¸sizlik oranı gec¸en yılın aynı do¨nemine go¨re 0,5 puan azalarak yüzde 13,4 oldu. Yeni Ekonomi Programımızda 2023 yılı için hedeflediğimiz is¸sizlik oranı yüzde 10,9'dur. Kayıt dıs¸ı istihdamın önlenmesi de en çok önem verdiğimiz konulardan biri. 2002den bu yana kayıt dıs¸ı istihdam oranını 20 puana yakın du¨s¸u¨rdu¨k. 2002'de yüzde 52 iken şu an yüzde 32 seviyesinde."

"İyi uygulamaları olan firmalara ödu¨l verilecek"

Selçuk, is¸ sagˆlıgˆı ve gu¨venligˆi alanında yaptıkları kapsamlı c¸alıs¸ma, tes¸viklerin olumlu sonuc¸larını muhtelif sekto¨rlere ait istatistiki verilerde net olarak go¨rdüklerini belirterek, is¸ sagˆlıgˆı ve gu¨venligˆinde dönüşüm ve dijitalleşme kapsamındaki adımlarla ölümlü iş kazası oranlarını daha da azaltmayı hedeflediklerini vurguladı.

I·s¸ gu¨cu¨ piyasasının yapısal sorunlarını c¸o¨zmek ic¸in c¸aba harcadıklarını, istihdamı ve is¸ gu¨cu¨ne katılım oranını artırmayı amaçladıklarını dile getiren Selçuk, "Önümüzdeki dönemde çalışma hayatıyla ilgili birçok projeyi hayata geçireceğiz. Bunlardan biri C¸alıs¸ma Hayatında Dijitalles¸me Projesi, diğeri de çalışma hayatında belirli kriterleri sağlayan firmalara 'C¸alıs¸manın Yıldızları O¨du¨lü'nü vereceğiz." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

title