2021 Haziran Ayı Meclis Kararları - Haberler
Haberi Paylaş

2021 Haziran Ayı Meclis Kararları

2021 Haziran Ayı Meclis Kararları
Habermetre - Haberler | Toplum

2021 Haziran Ayı Meclis KararlarıNİĞDE BELEDİYESİNİN 2021 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN HAZİRAN/2021 TOPLANTISININ 07/06/2021 TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİKarar Tarihi : 07/06/2021Karar No : 78Belediyemiz Meclisinin 2021 yılı toplantı döneminin, Mayıs/2021 toplantısının 17. 05.

2021 Haziran Ayı Meclis KararlarıNİĞDE BELEDİYESİNİN 2021 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN HAZİRAN/2021 TOPLANTISININ 07/06/2021 TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİKarar Tarihi : 07/06/2021Karar No : 78Belediyemiz Meclisinin 2021 yılı toplantı döneminin, Mayıs/2021 toplantısının 17. 05. 2021 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özeti tasvip olundu. Karar Tarihi : 07/06/2021Belediyemiz 2020 mali yılı İdare kesin hesap cetvelleriyle ilgili Plan Bütçe Komisyon raporu kabul olundu. Karar Tarihi : 07/06/2021Karar No : 80İlimizde pandemi koşulları nedeni ile gelirleri belli bir seviyenin altında kalmış ve dar gelirli duruma düşen esnaflarımızın ekonomik olarak desteklenmesi hususundaki Plan Bütçe ile Çevre, Sağlık, Spor, Eğitim, Kültür, Tarım, Hayvancılık ve Proje Geliştirme ortak Komisyonunun tespit ettiği ve kararda belirtilen meslek guruplarına bir defaya mahsus olmak üzere 1. 500, 00. -TL nakdi yardım yapılması kabul olundu. Karar Tarihi : 07/06/2021Karar No : 81Belediyemiz uhdesinde bulunan mezarlıklarda aile mezar yerlerinin fiyatlarının belirlenmesi hususundaki Plan Bütçe Komisyon raporu kabul olundu. Karar Tarihi : 07/06/2021Karar No : 82Belediyemiz tarafından işletilmeye başlanılacak olan Yeni Köy Garajının giriş-çıkış ücretlerinin belirlenmesi hususundaki Plan Bütçe Komisyon raporu kabul olundu. Karar Tarihi : 07/06/2021Karar No : 83Belediyemizde görev yapan memur ve sözleşmeli personeller için performans ölçütleri belirleme ve performans değerlendirme yönetmeliği kabul olundu. Karar Tarihi : 07/06/2021Karar No : 84Belediyemizde yeni kurulan Mezarlık İşleri Müdürlüğünün görev ve çalışma esasları yönetmeliğinin ve teşkilat şeması kabul olundu. Karar Tarihi : 07/06/2021Karar No : 85Belediyemiz boş kadrolarından Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü derece iptal-ihdas ile ilgili cetveller kabul olundu. Karar Tarihi : 07/06/2021Karar No : 86İlimiz Sırali Mahallesindeki Çeşmeli Sokak isminin Ali Ercan Sokak olarak değiştirilmesi hususunda İmar Komisyonuna sevki kabul olundu. Karar Tarihi : 07/06/2021Karar No : 87Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir Niğde" temalı resim yarışmasında kazanan katılımcılara verilecek ödüller kararda belirtildiği şekilde kabul olundu. Karar Tarihi : 07/06/2021Karar No : 88Belediyemiz Meclisinin 07/12/2020 tarih ve 207 karar nolu oturumunda görüşülerek onaylanan, Tadilat Talepleri Ücretleri ile ilgili olarak; Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi talep edilen imar planı değişikliklerinin 15/09/2020 tarih ve 31245 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değer artış payına tabii olmayan tadilatlarda ve ilave imar planı taleplerinde ilgili ücretlerin alınması, değer artış payına tabi olan tadilatlarda ise ilgili ücretlerin alınmaması hususundaki Plan Bütçe ile İmar Komisyonu raporları kabul olundu. Karar Tarihi : 07/06/2021Karar No : 89İlimiz Fertek Mahallesi Revizyon İmar Planı plan notları içerisinde "Özel Hükümler/Konut Alanları/Meskun Konut Alanları başlıklı maddesinde yer alan "A-2(ayrık) yapı nizamı verilen bahçe mesafesi belirlenmemiş meskün konut adalarında ikiz yapı yapılabilir. Bu durumda mevcut teşekkül ve ada formlarına göre parselin yapı nizamı şeklini (ayrık veya ikiz) belirlemeye ilgili idaresi yetkilidir…" ibaresinin "A-2(ayrık) yapı nizamı verilen ve evveliyatında parselasyon planı yapılıp parsel cephesi 12 metreden küçük bırakılmış meskün konut adalarında parselin yapı nizamı şeklini (ayrık veya ikiz) belirlemeye ilgili idaresi yetkilidir. " şeklinde değiştirilmesi hususundaki İmar Komisyon raporu kabul olundu. Karar Tarihi : 07/06/2021Karar No : 90Belediyemiz Meclisinin 05/01/2018 tarih ve 2 nolu kararı ile güncellenen ilimiz kent bütünü plan notlarından otopark ile alakalı 48. Maddesindeki "Belediyemiz planlı alan sınırları içerisinde binaların otopark ihtiyacının karşılanabilmesi için, brüt alanı 200 metrekareye kadar olan meskenlerde her 1 mesken için 1 otopark, 200 metrekare ve üzeri için her 1 meskene 2 otopark yeri sağlanacaktır. (Otopark tefrişinde her araç için manevra alanı hariç 2. 5m x 5m. 'lik minimum alan ayrılacaktır. )" hükmünde geçen 200 metrekare ibaresinin 25/03/2021 tarih ve 31434 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği'nin EK-1 de yer alan tabloya istinaden 180 m² olarak değiştirilmesi hususundaki İmar Komisyon raporu kabul olundu. Karar Tarihi : 07/06/2021Karar No : 91İlimiz Merkez ilçe Aşağı Kayabaşı Mahallesi 669, 670, 696 ve 3014 nolu adaların bulunduğu güzergahtaki yolun genişliğinin 10 metreden 12 metreye çıkarılması hususundaki İmar Komisyon raporu kabul olundu. Karar Tarihi : 07/06/2021Karar No : 92İlimiz Kent Bütünü Plan Notları içerisine "İmar planı sınırları içerisinde ticari, zemin ticari konut, KDKÇA ve küçük sanayi alanı olarak planlı parsellerde; su basman kotu, sokak silüeti dikkate alınmak kaydıyla +0. 30 üzerine çıkmayacak şekilde uygulama yapılacaktır. " Hükmünün eklenmesi hususundaki İmar Komisyon raporu kabul olundu. Karar Tarihi : 07/06/2021Karar No : 93Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (5) adet konunun incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu. Karar Tarihi : 07/06/2021Karar No : 94Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere; 5 adet kamyon, 5 adet itfaiye öncü aracı, 4 adet kamyonet (3 adedi çift kabin 1 adedi tek kabin), 2 adet personel servis otobüsü (29+1 ve 17+1), 5 adet iş makinesi (1 adet Lastik Tekerli Vabil Silindir, 1 adet lastik tekerli ekskavatör, 1 adet paletli ekskavatör, 1 adet greyder, 1 adet toprak silindiri) olmak üzere 21 adet araç ve iş makinesinin alınması için Kamu yada özel finans kuruluşları ile bu çerçevedeki işlemler, ilgili protokol ve sözleşmelerin imzalanması, alımın gerçekleştirilmesi için 237 sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince, Belediye Başkanına yetki verilmesikabul olundu. Karar Tarihi : 07/06/2021Karar No : 95Belediyemiz Meclis üyelerinin bilgi ve tecrübelerini artırmak amacı ile, Belediye hizmetlerinin yerinde incelenmesi ve tecrübe edinilmesi için önümüzdeki aylar içerisinde Belediye Meclis üyelerine hizmet içi eğitim semineri düzenlenmesi ve giderlerin Belediyemiz bütçesinin ilgili harcama kaleminden ödenmesi kabul olundu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haziran, Mayıs, konut, imar, Toplum, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title