2021/40 Nolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (Filyasyon tedbirleri) - Haberler
Haberi Paylaş

2021/40 Nolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (Filyasyon tedbirleri)

Habermetre - Haberler | Toplum
2021/40 Nolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (Filyasyon tedbirleri)

2021/40 Nolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (Filyasyon tedbirleri)GÜNDEM: Yüksek bulaşıcılığı nedeniyle toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturan Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde PCR test sonucu pozitif olanların uygun koşullarda izolasyona alınmaları salgının yayılımını...

2021/40 Nolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (Filyasyon tedbirleri)GÜNDEM: Yüksek bulaşıcılığı nedeniyle toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturan Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde PCR test sonucu pozitif olanların uygun koşullarda izolasyona alınmaları salgının yayılımını kontrol altında tutma açısından büyük önem taşımaktadır. İçişleriBakanlığının 14. 09. 2021 tarihli ve 14644 sayılı Genelgesinde belirtilen Sağlık Bakanlığınca yayımlanan "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi"ne göre, göstermiş olduğu semptomlara göre hastaneye yatışına gerek görülmeyen pozitif vakaların ikametlerinde izolasyona tabi tutulması gerekmektedir. Öte yandan çeşitli sebeplerle (yükseköğretim, çalışma, gezi vb. ) geçici olarak bulunduğuyerlerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan ve izolasyona alınacağı herhangi bir yeri bulunmayan kişilerin? Kaymakamlıklarca belirlenen yerlerde izolasyona tabi tutulmaları ve filyasyon ekiplerince takiplerinin yapılması salgının seyri açısından elzem bir durum olduğu göz önünde bulundurularak, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. inci maddelerine istinaden 14. 09. 2021 Salı günü Kaymakam Hayrettin BASKIN başkanlığında olağanüstü toplanarak, İlçemizi kapsayacak şekilde? aşağıdaki kararları almıştır. KARARLAR; Geçici olarak bulunduğu yerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek üzere özel araçlarıyla (toplu taşıma vasıtaları kesinlikle kullanılmayacaktır) asıl ikametlerine dönmelerine yolculuk sırasındasairsebeplerle(mola vb. ) diğer kişilerle temas etmeyeceğine yönelik taahhütte bulunması koşuluyla izin verilmesine, Asıl ikametlerine gidemeyecek durumda olanlar için ise Kaymakamlığımızcabu kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere mümkünse kamu kurumlarına ait misafirhane/konaklama tesisi gibi yerlerin mümkün değilse karantina oteli gibi yerlerin belirlenmesine, Kaymakamlığımızca belirlenen yerlerdeki konaklama bedellerinin, izolasyona tabi tutulan kişilerce karşılanması, ancak yapılacak gelir tespitine göre konaklama bedelini karşılayamayacak durumdaki kişilere ait giderlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek sağlanmasına, Karantina oteli belirlenmesi gereken durumlarda? izolasyon koşullarını sağlamak kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı yerlerin Kaymakamlığımızca seçilmesine, İzolasyon koşullarını ihlal etmesine deniyle zorunlu izolasyona tabi tutulacak kişilerin Kaymakamlığımızca tespit edilen misafirhane/konaklama tesisi/karantina oteli gibi yerlere konaklama bedelini kendileri ödemek kaydıyla kabul edilmesine, Geçici olarak bulunduğu yerlerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan ve izolasyona alınabileceği herhangi biryeri bulunmayan kişilerin izolasyona tabitutulmaları için Kaymakamlığımızca belirlenenyerlere?Ziyaretçi kabul edilmemesine, Güvenlik önlemleriiçin yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli görevlendirilmesine, İzolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek veburalarda görevli personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeligörevlendirilmesine, Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Kaymakamlığımızca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195' inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda?Oy birliğiyle karar verildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500