2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

07.11.2019 12:48 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:48
2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Başkanı Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, "(Sözde Ermeni soykırımı) Bir kez daha çagˆrıda bulunarak ilgili tarafları, bu konuyu siyasi bir rant yarıs¸ına döndürmek yerine, ars¸ivlerin açılması ve 1915'te yas¸anan olayların uzmanlar tarafından aras¸tırılacagˆı bir Ortak Tarih Komisyonu...

TBMM Başkanı Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, "(Sözde Ermeni soykırımı) Bir kez daha çagˆrıda bulunarak ilgili tarafları, bu konuyu siyasi bir rant yarıs¸ına döndürmek yerine, ars¸ivlerin açılması ve 1915'te yas¸anan olayların uzmanlar tarafından aras¸tırılacagˆı bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimizi desteklemeye davet ediyorum." dedi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM ile Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın 2020 bütçeleri ve 2018 yılı kesin hesapları ele alınıyor.

TBMM bütçesine ilişkin sunum yapan Bilgiç, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bütçe görüşmelerini katılmayı çok istediğini ancak yurt dışı programları nedeniyle bunun gerçekleşmediğini söyledi. Bilgiç, Şentop'un selam ve bas¸arı dileklerini iletti.

Türkiye'nin, tarihi boyunca bölgesinde ve dünyada barıs¸ ve istikrarı korumak için mücadele eden bir ülke olduğunu ifade eden Bilgiç, uluslararası sorunların çözümünde her zaman yapıcı ve uzlas¸tırıcı bir rol üstlendiğini kaydetti.

Bilgiç, "Cumhuriyetimiz ve demokrasimizin yegane teminatı olan Meclisimiz, gerek ülke içerisinde gerekse bölgesel ve küresel planda barıs¸, huzur ve refahın korunması için üzerine düs¸en her türlü görevi bu zamana kadar yekvücut olarak yerine getirmis¸tir ve getirmeye de devam edecektir." diye konuştu.

Suriye'de yas¸anan çatıs¸malı durumun Türkiye'nin güvenlik ve istikrarını etkilediğini anlatan Bilgiç, şunları söyledi:

"Süreçteki belirsizligˆin giderilmesini herkesten çok biz istiyoruz. Ancak bu noktada bizim gibi düs¸ünmeyen devletler de Suriye meselesinde aktif olmaya çalıs¸ıyorlar. Biz Suriye'nin toprak bütünlügˆünden yanayız. Suriye'nin parçalanmasına, sınırımızda PKK ve uzantısı PYD/YPG terör örgütlerinin hakimiyet tesis etmelerine izin vermeyecegˆimizi sürekli dile getirdik. Ancak PKK ve PYD terör örgütü, uyarılarımıza aldırıs¸ etmeden 911 kilometrelik sınır hattımız boyunca terör koridoru olus¸turma çabalarını devam ettirdi. Bunun üzerine ulusal güvenligˆimize yönelik Suriye kaynaklı bu terör tehdidini bertaraf etmek üzere 9 Ekim günü Barıs¸ Pınarı Harekatı'nı bas¸lattık. Agˆustos 2016'da yaptıgˆımız Fırat Kalkanı ve Ocak 2018'de yaptıgˆımız Zeytin Dalı harekatlarında oldugˆu gibi Barıs¸ Pınarı Harekatı ile Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz büyük bir kahramanlık örnegˆi daha sergilediler.

Uluslararası hukuktan kaynaklanan mes¸ru müdafaa hakkımızı ve terörle mücadele kararlılıgˆımızı birles¸tirerek bas¸lattıgˆımız Barış Pınarı Harekatı amacına ulas¸mıs¸ olup bölge, terör örgütlerinden temizlenmis¸ ve Suriye halkı da teröristlerin zulmünden kurtarılmıs¸tır. Bu vesileyle haklı mücadelemizde s¸ehit olan evlatlarımızı rahmet, minnet ve s¸ükranla anıyor, kahraman gazilerimize acil s¸ifalar diliyorum."

"Ortak Tarih Komisyonu kuralım"

Geçtigˆimiz günlerde ABD Temsilciler Meclisinde sözde Ermeni soykırımına ilis¸kin bir karar tasarısının kabul edildigˆini anımsatan Bilgiç, "Tarihte yas¸anan olayları, tek taraflı bir bakıs¸ açısıyla ve çarpıtarak gündelik siyasi hesaplara alet edenler ve bu yolla Türkiye'yi cezalandıracagˆını düs¸ünenler bilmelidirler ki Türkiye bu tür baskılara ve s¸antajlara boyun egˆecek bir ülke degˆildir."diye konuştu.

TBMM'nin de bu konuyla ilgili tavrını net olarak ortaya koyduğunu ve bunu bir Parlamento Kararına dönüs¸türdüğünü vurgulayan Bilgiç, "Ben buradan bir kez daha çagˆrıda bulunarak ilgili tarafları bu konuyu siyasi bir rant yarıs¸ına döndürmek yerine, ars¸ivlerin açılması ve 1915'te yas¸anan olayların uzmanlar tarafından aras¸tırılacagˆı bir 'Ortak Tarih Komisyonu' kurulması önerimizi desteklemeye davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Bilgiç, ABD Temsilciler Meclisinde alınan kararın Türk milletinin vicdanında ve evrensel hukuk nezdinde bir kıymeti ve mes¸ruiyetinin olmadıgˆını söyledi.

Meclisin 100. yılı

Meclisin, 15 Temmuz 2016 tarihinde hain FETÖ terör örgütü tarafından gerçekles¸tirilen bir darbe tes¸ebbüsüne maruz kaldığını hatırlatan Bilgiç, bu darbe giris¸imine kars¸ı Meclisin kararlı bir durus¸ sergilediğini ve hainlere kars¸ı korkusuzca, örnek direnis¸iyle ikinci kez "Gazi" unvanını almayı hak ettiğini vurguladı.

"Birlik ve bütünlügˆümüzü korumak için canları pahasına sokaklara çıkarak demokrasinin yanında yer alan milletimize, basınımıza, sivil toplum kurulus¸larımıza, siyasi partilerimize ve milletvekillerimize TBMM adına tes¸ekkür ediyorum." diyen Bilgiç, 15 Temmuz s¸ehitlerini rahmet ve minnetle, gazileri ise s¸ükranla bir kez daha andığını kaydetti.

Tarihi boyunca birçok darbe ve darbe tes¸ebbüsüne maruz kalan Meclisin, milli iradeye her daim sahip çıkarak bugüne kadar dimdik ayakta durduğunu belirten TBMM Başkanı Vekili Bilgiç, "Önümüzdeki sene, tam bir asırlık demokrasi tecrübemizden sonra Meclisimizin 100. yılını hep beraber idrak edecegˆiz. Bu vesileyle Meclisimizin 100'üncü yılını, Meclisimize ve tarihimize yaras¸ır bir s¸ekilde, cos¸kulu ve genis¸ katılımlı etkinliklerle kutlayacagˆız. 100. yıl kutlamaları için bir komite olus¸turulması planlanmakta olup olus¸turulacak bu komiteyle çes¸itli projeler üzerinde çalıs¸malar yapılacak ve ilgili kurumlarla birlikte icra edilecektir." bilgisini verdi.

Meclisin; millete, devlete, demokrasiye ve bagˆımsızlıgˆa yönelen her saldırı kars¸ısında milletin ve ülkenin bagˆımsızlıgˆını korumak, hürriyete sahip çıkmak ve demokrasiyi yas¸atmak için bugüne kadar oldugˆu gibi bundan sonra da görevini yapmaya devam edeceğini kaydeden Bilgiç, "Bu süreçte, içeride ve dıs¸arıda kars¸ılas¸tıgˆımız sorunları as¸mak için çalıs¸malarımızı uyum içinde yürütmemiz gerekmektedir. Bilinmelidir ki bizler, Gazi Meclisin s¸erefli mensupları olarak tali meselelerde ihtilafa düs¸sek dahi, milli meselelerde asla düs¸meyiz, düs¸memeliyiz. Kus¸kusuz bu çatı altında zaman zaman fikir ayrılıkları ve tartıs¸maları yas¸ıyoruz ve yas¸amaya da devam edecegˆiz. Bütün bu fikir ayrılıklarını ve tartıs¸maları, ülkemiz ve halkımız için en dogˆruya, en faydalıya ulas¸mak için ortaya koydugˆumuz çabaların bir göstergesi olarak düs¸ünmek gerektigˆine inanıyorum. Burada esas olan, müzakere ortamını bozmadan çogˆulcu demokrasinin geregˆini yerine getirmektir. " dedi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manşet

Haberler

title