2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

11.12.2018 14:21 | Son Güncelleme: 11.12.2018 14:21
2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle TBMM'nin daha da güçlendiğini, milletin vekillerinin doğrudan Meclise yasa teklifinde bulunma hakkının pekiştirildiğini belirterek, "Ortaya atılan, TBMM'nin baypas edildiği iddiaları asılsız ve boş bir safsatadır.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle TBMM'nin daha da güçlendiğini, milletin vekillerinin doğrudan Meclise yasa teklifinde bulunma hakkının pekiştirildiğini belirterek, "Ortaya atılan, TBMM'nin baypas edildiği iddiaları asılsız ve boş bir safsatadır." dedi.

AK Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığının 2019 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

Konya Milletvekili Gülay Samancı, AK Parti'nin 2002'de iktidara gelmesiyle Türkiye'de siyasi duruş ve hizmette bir paradigma, bir anlayışın değiştiğini, milletin içine terk edildiği makus talihinden kurtulma süreci yaşandığını söyledi.

Geçmiş dönemlerde Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki polemiklerin bir gecede faiz oranlarını yüzde 3 binlere yükselttiğini, milli gelirin bir anda 51 milyar dolar azalmasına neden olduğunu anlatan Samancı, Türkiye'de siyasi tarihi irdelediklerinde parlamenter sistemden kaynaklı siyasi krizlerin çokça yaşandığını, siyasi çalkantılar nedeniyle istikrarsızlığın herkese kaybettirdiğini, ülkeyi siyasi ve ekonomik olarak gerilettiğini gördüklerini ifade etti.

Samancı, "Üretim ve ekonomide kalkınma hedeflerimiz ve sosyal alanda gerçekleştirilen çalışmalar, fikir ve düşünce özgürlüğünün hayata geçirilmesi, demokratikleşme alanında verilen mücadele ve tüm ulaşımda, sanayileşmede, sağlık alanında modern teknolojinin ülkemize kazanımı için elde edilen gelişmeler, aynı zamanda şehirlerimizin imar ve mamur edilmesi ile diğer pek çok alanda yapılan hizmetler, ülkemiz üzerinde oynanan onca terör, antidemokratik eylemlere, 15 Temmuz darbe girişimine rağmen, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde başarıya ulaşmıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle daha hızlı, esnek, şeffaf karar alma mekanizmasının hayata geçirildiğini, yasama ve yürütmenin keskin çizgilerle birbirinden ayrıldığını dile getiren Samancı, kuvvetler ayrılığı prensibinin net olarak ortaya konulduğunu kaydetti.

Samancı, cumhurbaşkanının artık hem hükümetin hem de devletin başı olduğunu, geçmiş dönemlerde yaşanan Çankaya krizlerinin sona erdiğini belirterek, "Bir kişiye ancak iki kez Cumhurbaşkanı seçilebilme hakkı tanınmıştır. Bu sözümüz, özellikle diktatör yaftasıyla karşımıza çıkanlara söylenmiş bir ifadedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle TBMM daha da güçlenmiş, milletin vekillerinin doğrudan Meclise yasa teklifinde bulunma hakkı pekiştirilmiştir. Ortaya atılan, TBMM'nin baypas edildiği iddiaları asılsız ve boş bir safsatadır. " dedi.

-"Öncelerimlerimiz yasama sürecini ve kalitesini geliştirmek"

AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz da Türkiye'nin bölgesinde yaşanan bir güç olarak büyümeye devam ettiğini, maruz kaldığı tüm siyasi ve ekonomik tehditlere, manipülasyonlara rağmen dimdik ayakta olduğunu, yatırımlarına hız kesmeden büyümeye ve kalkınmaya devam ettiğini anlattı.

Yılmaz, dünya arenasında güçlü devletlerin güçlü kurumlardan oluştuğunu, güçlü kurumların ise gelenekleri ve sürdürülebilir kaynakları bulunduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin de güçlü kurumlardan oluştuğunun en önemli göstergelerinden biri bu bütçe görüşmeleridir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle TBMM'de temsilin daha geniş bir kesime yayılabilmesinin sağlandığını, milletvekili ve Meclis personel sayısının arttığını dile getiren Yılmaz, personel giderlerinin de bütçe içerisinde en büyük payı aldığını kaydetti. Yılmaz, milletvekillerinin çalışma şartlarını iyileştirmenin, yasama sürecini ve kalitesini geliştirmenin önceliklerinin başında geldiğini anlattı.

Yılmaz, dünkü bütçe konuşmalarında kız çocuklarının okullaşma oranının düşük olduğu, kız çocuklarının okullaşmadığı, eve kapatıldığının ifade edildiğini anımsatarak, "Kız çocuklarının 2002'de yüzde 67 olan ortaokullaşma oranını 2017'de yüzde 87'ye yükselttik. Yükseköğretimde yüzde 23'ten yüzde 47'ye çıkardık. Biz kız çocuklarımızı birtakım gerekçeleriniz, birtakım hevesleriniz gerçekleşsin diye dağa çıkarmıyoruz. Biz kız çocuklarını en yüksek oranda yükseköğretime teşvik ederek son 16 yılda oranı 2'ye katlamış durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

-"Halkın avukatı"

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, anayasal bir kurum olan Kamu Denetçiliği Kurumunun, hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi, halka karşı sorumluluk anlayışı içinde, hakkaniyet temelinde TBMM'ye bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013'ten itibaren faaliyetlerini sürdürdüğünü, halkın avukatlığını yaptığını, aldığı kararlarla idareye yol gösterdiğini belirtti.

Durmuşoğlu, Kamu Denetçiliği Kurumunun, idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, şeffaf, hesap verebilir ve insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı sağlamaya çalıştığını anlattı.

Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet sayısının 2016'da 5 bin 519'ken, bu sayının yüzde 210 artarak 2017'de 17 bin 131'e yükseldiğini bildiren Durmuşoğlu, "Kuruluşundan itibaren 57 bin 739 şikayet başvurusu gelmiştir. Verilen tavsiye kararları dışında 2017'de bin 887 adet, 2018'de 30 Kasım itibarıyla 2 bin 40 adet olmak üzere toplam 3 bin 927 adet başvuru, dostane yöntemle çözüme kavuşmuştur. 2017'de 245 tavsiye kararı, 177 adet ise kısmen tavsiye kısmen ret kararı verilirken 1 Ocak-30 Kasım 2018 döneminde 622 tavsiye kararı, 128 adet ise kısmen tavsiye kısmen ret kararı verilmiştir. Tavsiye kararlarına uyum oranında ise kurumun şikayetleri almaya başladığı 2013 için yüzde 20, 2016'da yüzde 42, 2017'de yüzde 65'e yükselmiştir. 2018 yılındaki uyum oranı ise 30 Kasım tarihi itibarıyla yüzde 68 olarak gerçekleşmiştir." dedi.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, AK Parti hükümetleriyle birlikte özellikle Türkiye'de son 10 yılda demokratikleşme alanında çok ciddi gelişmeler olduğunu, temel hak ve özgürlükler, hukuk devleti zemininde ciddi reformlar ve yapısal değişikliklerin hayata geçirildiğini anımsattı.

Bunlardan birinin de 2010'da yapılan anayasa değişikliğiyle getirilen bireysel başvuru hakkı olduğuna dikkati çeken Arslan, bireysel başvurunun, Türk hukuk sistemine önemli yenilikler getirdiğini dile getirdi. Arslan, uygulamanın başladığı 23 Eylül 2012'den bu yılın 30 Eylül tarihine kadar bireysel başvuru sayısının 201 bin 547 olduğunu, mahkemenin bu başvuruların yaklaşık yüzde 80'inini karara bağladığını bildirdi.

-"Etkin faaliyet gösteriyor"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, milli güvenlik ve menfaatleri açısından üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olan MİT Başkanlığının, Türkiye'ye yönelik her geçen gün artan iç ve dış tehditlere karşı etkin bir faaliyet gösterdiğini anlattı.

Taşkın, MİT Başkanlığı ile diğer güvenlik kurumlarının organize çalışmaları sonucunda PKK, KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere, terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik etki alanlarının azaltıldığını bildirdi. Taşkın, MİT Başkanlığının Türkiye'nin dış güvenliğine yönelik artan tehditlere karşı yurt dışında da etkin faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, devletin tüm kurumlarını kapsayan ve ortak dil anlayışını merkezine alan bir bakış açısıyla Türkiye'nin politikalarını muhataplarına aktarmayı ve ülkenin her alanda nitelikli bir şekilde temsiline katkı sağlamayı amaçlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 24 Temmuz 2018'de kuruduğunu anımsattı.

Gazel, "Bu doğrultuda gerek ulusal, gerek uluslararası kamuoyunda karar alıcı aktörler ve medyayla çok yönlü ilişkiler kurarak ülkemizin hem dış politikasına hem de ulusal faaliyetlere katkı sağlamıştır. Bu konumuyla, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde devletimiz stratejik iletişimine dair politikaları belirlemek ve koordine etmek açısından merkezi bir kurum haline gelmiştir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manşet Haberler

title