2018 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

2018 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "AK Parti iktidarı öncesi yurt dışındaki vatandaşlarımız döviz aracı olarak görülüyordu.

2018 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "AK Parti iktidarı öncesi yurt dışındaki vatandaşlarımız döviz aracı olarak görülüyordu. Bugün ise yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kurdukları sivil toplum kuruluşları birçok faaliyetler için proje desteği almaktadır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Hazine Mu¨stes¸arlıgˆı, BBDK, SPK, Vakıflar Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, TİKA, Yurtdıs¸ı Tu¨rkler ve Akraba Topluluklar Bas¸kanlıgˆı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, RTÜK, Atatu¨rk Ku¨ltu¨r, Dil ve Tarih Yu¨ksek Kurumu, Atatu¨rk Aras¸tırma Merkezi, Atatu¨rk Ku¨ltu¨r Merkezi, Tu¨rk Dil Kurumu, Tu¨rk Tarih Kurumu ve Kis¸isel Verileri Koruma Kurumunun 2018 yılı bütçeleri üzerinde AK Parti milletvekilleri söz aldı.

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, BDDK'nın kurulmasından önce ve kuruluş aşamasında 20 bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildiğini, birçok bankanın da iflas ettiğini anımsatarak, "Bankacılık sektörü, ülkemizin gelişimi üzerindeki olumlu etkisini sürdürmektedir. 52 bankanın yer aldığı Türk bankacılık sektörü, 3.2 trilyon liralık aktif büyüklüğe ulaşmıştır." diye konuştu.

Katılım ve faizsiz bankacılık sisteminin küresel bankacılık sektöründe öneminin giderek arttığına işaret eden Dağlı, "Kamu desteğiyle kurulan Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankalarının eklenmesiyle, katılım bankalarının pazardan aldığı yüzde 5'lik payın, ülkenin kültürel yapısı da dikkate alındığında rahatlıkla yüzde 15'lik paya ulaşacağına inanıyoruz. Türkiye, 2001 krizinde olduğu gibi dizleri üzerine çökertilen değil, milletiyle birlikte hareket eden güçlü bir ülke artık." ifadesini kullandı.

"Türkiye büyüme oranlarıyla rekorlar kırdı"

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, uluslararası kuruluşların verilerine göre Türkiye'nin büyüme oranlarıyla rekorlar kırdığını, birçok ülkenin büyüme oranının üstünde ekonomik büyüme gerçekleştirdiğini kaydetti.

Sermaye piyasalarından 2017 yılında Türk şirketlerine 500 milyar lira kaynak sağlandığını ve bu rakamın tüm zamanların en yüksek oranı olduğunu ifade eden Tan, şirketlerin banka kredilerine bağımlılığının azaldığını, Türk sermaye piyasalarına küresel sermaye girişinin de yıl boyu devam ettiğini anlattı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin değerinin 800 milyar liraya ulaştığını, yüzde 35 ile Borsa İstanbul'un en çok kazandıran borsalar arasına girdiğini belirten Tan, "Ülkemizin ulaştığı gelişmişliği dost-düşman herkes takdir ederken, ülkemizi tökezletmek isteyen fesat oluşumların olduğu da görülmektedir. Biz Kurtuluş Savaşımızı, milli mücadelemizi, uçaklarla, tanklarla, savaş gemileriyle yapmadık. Bizde var olan sarsılmaz bir iman ve onun gereği devletimizin, bayrağımızın, milletimizin bekası için birlik ve beraberlik ruhuyla yaptık." dedi.

AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, vakıf kültürünün Türk İslam medeniyetindeki tarihi gelişimini anlattı.

Vakıf kültürünü, günümüzün modern iktisadi yaklaşımlarının anlamakta zorluk çekeceğini belirten Çakır, Osmanlı Devleti'nde ilk kurulan bakanlıklardan birinin vakıflar bakanlığı olduğunu, bugün ise bu bakanlığın genel müdürlük seviyesinde bulunduğunu, vakıfların bakanlığı hak edecek bir önemde yer aldığını kaydetti.

AK Parti'li Çakır, Vakıflar Genel Müdürlüğünün son 14 yılda çok önemli çalışmalara imza attığını, Türkiye'nin yüzakı olan kurumlardan biri haline geldiğini ifade etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, TİKA'nın milletin yürüyen vicdanı olarak hareket ettiğini ve birçok ülkede Türk milletinin mirası olan tarihi eserleri restore ettiğini aktardı.

TİKA'nın, Kudüs başta olmak üzere Filistin coğrafyasında önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Turan, İsrail'in, Kudüs'ü başkenti olarak ilan etmesi kararını asla kabul etmediklerini belirtti.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, TİKA'nın yurt dışındaki faaliyetlerden bahsetti ve tamamladığı projeleri anlattı.

"6 milyonu aşan Türkiye diasporası"

AK Parti İstanbul Milletvekili Yeneroğlu ise Türkiye'nin en önemli gerçeklerinden biri "yurt dışında yaşayan Türkler" meselesinin, hem milletin asli bir parçası bu kesime karşı taşınan sorumluluk hem de devletin taşıdığı anayasal görev gereği, AK Parti hükümetlerinin önemli icraat alanlarından biri olduğunu vurguladı.

Kitlesel işçi göçü sonrası bugün itibarıyla 6 milyonu aşan Türkiye diasporasının önemli bir kaynak olduğuna işaret eden Yeneroğlu, şöyle konuştu:

"Diasporalar sermaye, kültürel iş birlikleri, bilgi ve yeni teknolojilerin gelişmesini sağlayabilmekte, sosyal kalkınma, büyüme olanaklarında, geliştirilmesinde kritik bir rol oynayarak ülke ve pazarlar arasında bağlantıda doğal elçi ve köprü görevi görebilmekte, anavatanlarına döndüklerinde ise yanlarında tecrübeler, başarı hikayeleri ve iletişim ağları getirebilmektedirler. Türkiye, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının kurulmasıyla birlikte aktif diaspora politikaları sürecine girmiş ve bugün itibarıyla hayli ilerletmiştir. Başkanlık ile birlikte, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için sessiz devrimler gerçekleştirilmiştir. Bir zamanlar yurt dışındaki vatandaşlarımızın siyasal katılımı hayaldi, bugün artık gerçektir.
AK Parti iktidarı öncesi yurt dışındaki vatandaşlarımız öncelikle döviz aracı olarak görülüyordu. Bugün Almanya, Fransa, Avustralya ve ABD gibi ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın kurdukları sivil toplum kuruluşları, başta anadil eğitimi ve kültürel değerlerin güçlendirilmesi olmak üzere birçok faaliyetler için proje desteği almaktadırlar. Yine bugün yurt dışındaki Türk toplumunun içinden topluma öncülük yapacak ihtisas sahibi elitlerin yetişmesi ve toplumun meselelerini temsil etmesi için yükseköğretimde burs programları uygulanmaktadır."