2018 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye'nin kömür kaynaklarının düşük kalitede olduğu iddiası bugüne kadar yerli kömürlerimizin kullanımını belli ölçüde engellemiştir.

2018 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye'nin kömür kaynaklarının düşük kalitede olduğu iddiası bugüne kadar yerli kömürlerimizin kullanımını belli ölçüde engellemiştir. Temiz kömür teknolojilerindeki gelişmeler dikkate alınarak bu engelin ortadan kaldırılması ile birlikte yerli kömür enerji arz güvenliğinde önemli bir enstrüman haline gelecektir." dedi.

Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2018 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Türkiye'nin birincil enerji kaynakları açısından enerji arz güvenliğinin önemli olduğunu belirten Albayrak, "Enerji arz güvenliğinin sağlanması için kaynak ve güzergah çeşitlendirmesi, sondajlı ve sismik arama, enerji altyapısının güçlendirilmesi ve enerji verimliliğinin önceliklendirilmesi hedeflenmektedir." ifadesini kullandı.

Albayrak, doğal kaynaklardan azami ölçüde ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda istifade etmenin öncelik olmaya devam edeceğini vurgulayarak, bu bağlamda "Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir" mottosu ile başta yerli kömür olmak üzere yeraltı kaynakların ekonomiye kazandırılacağını dile getirdi.

Türkiye'de yapılacak yatırımlarla yerli kömür kaynaklı elektrik üretiminin arttırılmasının hedeflendiğini anlatan Albayrak, "Ancak Türkiye'nin kömür kaynaklarının düşük kalitede olduğu iddiası bugüne kadar yerli kömürlerimizin kullanımını belli ölçüde engellemiştir. Temiz kömür teknolojilerindeki gelişmeler dikkate alınarak bu engelin ortadan kaldırılması ile birlikte yerli kömür enerji arz güvenliğinde önemli bir enstrüman haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, kömür arama ve rezerv geliştirme çalışmalarına aralıksız olarak devam edildiğinin altını çizerek, kömürün yanı sıra Türkiye'nin maden potansiyelinin tam anlamıyla ortaya çıkarılabilmesi için MTA tarafından 2017'de 1 milyon, 2018'de 2 milyon ve 2019'da 3 milyon metre olmak üzere toplam 6 milyon metre sondaj yapılacağını bildirdi.

Yerli kömürün kullanımını arttırmaya yönelik hedeflerimiz kapsamında ilave 5 bin megavat kurulu gücü devreye almayı hedeflediklerini ifade eden Albayrak, "Devreye alınacak olan yerli kömür kaynaklı bu santraller sayesinde, yıllık doğalgaz ithalatımızın yaklaşık yüzde 14'üne tekabül eden doğalgaz harcamamız yurt içinde kalacak ve cari açığın azalmasına katkı sağlanacaktır." diye konuştu.

Berat Albayrak, yerli kömür yakıtlı elektrik enerjisi üretim santral yatırımlarının teşvik edilmesine yönelik süreçlerin kolaylaştırılması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Hedeflerimize ulaşmak adına yerli kömürden elektrik üretecek bir modeli hayata geçirdik. Bu model kapsamında elektrik temininin sağlanması ve kömür madenciliğinin geliştirilmesi ile birlikte temiz kömür teknolojilerinin ülkemizde kurulması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yapılan yasal düzenleme ile yatırımcı adına ÇED, kamulaştırma vb. bütün izinleri biz alacağız, kömür sahası karşılığında en ucuz elektriği kim üretecekse ihaleyi o firma alacak. Bu şekilde önemli miktarda kömür rezervlerimiz değerlendirilecektir.

Bu kapsamda geliştirdiğimiz model ile Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çayırhan mevkiinde bulunan Çayırhan B Kömür Rezerv Alanı ve Enerji Üretim Alanının, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından açık eksiltme yöntemiyle ihalesi gerçekleştirilmiştir. Bu sahada kurulacak olan santralın kurulu gücünün 800 megavat olması planlanmaktadır. Önümüzdeki dönemde Eskişehir, Afyon, Konya ve Trakya kömür sahalarında bulunan yaklaşık 3,5 milyar ton kömür rezervlerimizde benzer şekilde ekonomimize kazandırılacaktır."

Yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi

Albayrak, Türkiye'nin geliştirdiği enerji stratejileri arasında yenilenebilir enerjinin de ön sırada yer aldığına dikkati çekerek, yenilikçi yaklaşımlar ve geliştirilen yeni teknolojiler sayesinde arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği sağlamasının yanı sıra düşük karbonlu ekonomiye geçişe olan katkısı bakımından yenilenebilir enerjinin önem arz ettiğini söyledi.

Bakan Albayrak, küresel açıdan yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretimini artırma çalışmalarının ivme kazandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ancak küresel olarak ihtiyaç duyulan elektriğin yüzde 66'sı fosil yakıtlardan üretilmekte olup sadece yüzde 24 civarında elektrik üretimi yenilenebilir kaynaklardan elde edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında yüzde 33,2 olan yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim oranı ile ülkemiz dünya ve Avrupa ortalamasının üstünde yer almaktadır. 2002'de sadece yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimiz 34 milyar kilovatsaat iken 2016'da yüzde 168 artışla 91 milyar kilovatsaate çıkmıştır. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu gücümüz 2017'nin üçüncü çeyreği sonunda üç katına çıkarak 12 bin 277 megavattan 36 bin iki megavata ulaşmıştır. 2016 yılı ve 2017'nin üçüncü çeyreği sonuna kadar gerçekleşen yenilenebilir enerji kaynaklı yatırımların kurulu güç toplamı yaklaşık 4 bin 793 megavat olmuştur. Son 10 yıllık dönemde gerçekleşen elektrik üretim tesisi yatırımlarının kurulu gücünün yüzde 53'ü yenilenebilir enerji kaynaklıdır. Bu durum yenilenebilir enerji uygulamalarımızın olumlu sonuçlarının en güzel göstergelerinden biridir."

Elektrik üretiminde 15 yıl önce neredeyse hiç kullanılmayan rüzgar, güneş ve jeotermal kaynakların, kullanımının arttırılması için adımlar atıldığının altını çizen Albayrak, bu adımlar sayesinde bu kaynakların kurulu güç gelişim hızının dünya ortalamasının çok üstünde gerçekleştiğini aktardı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, 10 yıl içinde rüzgar ve güneşin her biri için 10'ar bin megavat ilave kurulu gücün devreye alınacağını kaydetti.

(Sürecek)