2012 Yılı Bütçesi Resmi Gazete'de

2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren bütçe kanununda, bütçe giderleri 350.9 milyar TL, faiz hariç giderleri 300.6 milyar TL, bütçe gelirleri 329.8 milyar TL, vergi gelirleri 277.7 milyar TL bütçe açığı 21.1 milyar TL, faiz dışı fazla da 29.2 milyar TL olarak tahmin edildi.2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2010 Yılı Kesin Hesap Kanunu 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin 29 Aralık tarihli mükerrer sayısında yayımlandı.

2012 Yılı Bütçesi Resmi Gazete'de

2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren bütçe kanununda, bütçe giderleri 350.9 milyar TL, faiz hariç giderleri 300.6 milyar TL, bütçe gelirleri 329.8 milyar TL, vergi gelirleri 277.7 milyar TL bütçe açığı 21.1 milyar TL, faiz dışı fazla da 29.2 milyar TL olarak tahmin edildi.

2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2010 Yılı Kesin Hesap Kanunu 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin 29 Aralık tarihli mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na göre bütçe giderleri 350.9 milyar TL, faiz hariç giderleri 300.6 milyar TL, bütçe gelirleri 329.8 milyar TL, vergi gelirleri 277.7 milyar TL bütçe açığı 21.1 milyar TL, faiz dışı fazla da 29.2 milyar TL olarak tahmin edildi.

2012 bütçesinden kamu idarelerine 344 milyar 512 milyon 858 bin 921 TL, özel bütçeli idarelere 38 milyar 944 milyon 870 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ise 2 milyar 27 milyon 897 bin TL ödenek verildi.

Genel bütçenin gelirleri 322 milyar 884 milyon 924 bin TL, özel bütçeli idarelerin gelirleri 6 milyar 90 milyon 992 bin 350 TL öz gelir, 33 milyar 378 milyon 311 bin 650 TL Hazine yardımı olmak üzere toplam 39 milyar 469 milyon 304 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 2 milyar 27 milyon 897 bin TL olarak tahmin edildi. Özel bütçeli idarelerin net finansmanı 68 milyon 600 bin TL olarak tahmin edildi. Bütçede yer alan tahmini gelirler ile ödenekler toplamı arasındaki fark, net borçlanma ile karşılanacak.

-YATIRIM PROGRAMI DIŞINDA HERHANGİ BİR PROJEYE HARCAMA YAPILMAYACAK-

2012 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir projeye harcama yapılamayacak. Bu cetvellerde yer alan projeler ile ödeneği toplu olarak verilmiş projeler kapsamındaki yıllara sari işlere (kurulu gücü 500 MW üzerinde olan baraj ve HES projeleri, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı Projesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile diğer demiryolu yapım projeleri hariç) 2012 yılında başlanabilmesi için proje veya işin 2012 yılı yatırım ödeneği, proje maliyetinin yüzde 10'undan az olmayacak. Bu oranın altında kalan proje ve işler için gerektiğinde projeler 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar esaslarına uyulmak ve öncelikle kurumların yatırım ödenekleri içinde kalmak suretiyle revize edilebilecek.

-MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN NATO ALTYAPI YATIRIMLARI KALKINMA BAKANLIĞI'NIN VİZESİNE BAĞLI OLMAYACAK-

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinin ekonomik kodlarını içeren tertiplerinde yer alan savunma sektörü, altyapı, inşa, iskan ve tesisleriyle NATO altyapı yatırımlarının gerektirdiği inşa ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile stratejik hedef planı içinde yer alan alım ve hizmetler, Kalkınma Bakanlığının vizesine bağlı olmayacak.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, yatırım programında ödenekleri toplu olarak verilmiş yıllık projelerinden makine-teçhizat, büyük onarım, idame-yenileme, tamamlama ile bilgisayar yazılımı ve donanımı projelerinin detay programları ile alt harcama kalemleri itibarıyla tadat edilen ve edilmeyen toplulaştırılmış projelerinin alt harcama kalemleriyle ilgili işlemlerde 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar esasları uygulanacak.

2012 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu değişiklikler için 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda yer alan usullere uyulacak.

-T CETVELDEKİ TAŞITLAR, İLGİLİ BAKANLIĞIN TEKLİFİ ÜZERİNE BAKANLAR KURULU KARARIYLA EDİNİLECEK-

Kanuna bağlı (T) işaretli cetvelde yer alan taşıtlar, ancak çok acil ve zorunlu hallere münhasır olmak kaydıyla ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile edinilebilecek. Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait olup 237 sayılı Kanun kapsamında bulunan kurumlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarınca kullanılan taşıtların giderleri için (güvenlik hizmetlerinde kullanılan taşıtlar hariç) kurum bütçelerinden hiçbir şekilde ödeme yapılamayacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil), Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne kurum, kuruluş, dernek ve vakıflarca hibe edilecek taşıtlar, (T) işaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaksızın Bakanlar Kurulu kararı ile edinilebilecek. Emniyet Genel Müdürlüğüne ait taşıtlar, (T) işaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaksızın, cinsi ve adedi İçişleri Bakanlığının talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine alınacak Bakanlar Kurulu kararında belirlenmek kaydıyla Kamu İhale Kanununa tabi olmaksızın mübadele yoluyla yenileri ile değiştirilebilecek. Aradaki fiyat farkı, döner sermaye gelirleri, sosyal tesis veya kantin gelirleri ile Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı gelirlerinden karşılanacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) ait taşıtlar, (T) işaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaksızın, cinsi ve adedi Milli Savunma Bakanlığının (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise İçişleri Bakanlığının) talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararında belirlenmek kaydıyla mübadele yoluyla yenileriyle değiştirilebilecek. Aradaki fiyat farkı, sosyal tesis gelirlerinden, kantin gelirlerinden, döner sermaye gelirlerinden veya bağış yoluyla (Jandarma Genel Komutanlığı için Jandarma Asayiş Vakfı gelirlerinden) karşılanacak.

-10 YAŞINI DOLDURMuş TAŞITLAR-

Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) ait taşıtlardan, trafiğe tescil tarihi itibarıyla en az 10 yaşını doldurmuş olanlar, (T) işaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaksızın, cinsi ve adedi, ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığının kararıyla, 4734 sayılı Kanuna tabi olmaksızın ve satılacak taşıt sayısı satın alınacak taşıt sayısından az olmamak ve satın alınacak taşıt sayısı Milli Savunma Bakanlığı için 40 adedi, Jandarma Genel Komutanlığı için 10 adedi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için 5 adedi geçmemek üzere mübadele yoluyla yenileriyle değiştirilebilecek ve aradaki fiyat farkı, bütçeden karşılanabilecek.

-HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORCUN LİMİTİ 3 MİLYAR DOLAR-

Garantili imkan ve dış borcun ikrazı limiti 3 milyar dolarını, Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek koşullar çerçevesinde ve elde edilecek kaynaklar Hazineye aktarılacak şekilde kamu kurum ve kuruluşlarınca ihraç edilecek sertifika, senet ve benzeri finansman enstrümanlarına sağlanacak garanti tutarı 2 milyar dolarını aşmayacak. Başlangıç ödeneklerinin yüzde1'ine kadar ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilecek.

-MEMUR MAAŞI AYLIK KATSAYISI-

Kamu personeli maaşlarına 1 Ocak 2012-30 Haziran 2012 döneminde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,06446, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı 0,86251, yan ödeme katsayısı 0,02044 olarak uygulanacak.

Kanun Hükmünde Kararnamenin 3'üncü maddesinin (c) bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelin ücret tavanı; 1 Ocak 2012-30 Haziran 2012 döneminde 3 bin 382 TL olarak uygulanacak.

-ATAMALAR-

Kamu idare, kurum ve kuruluşları; serbest memur kadrolarına 2011 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabilecek. Bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlardan yükseköğretim kurumları için ilave 5 bin adet, diğerleri için ilave 29 bin adet atama izni verilebilecek.

Sözleşmeli personelde 2011 yılındaki vizeli mevcut pozisyon ve tip sözleşme örnekleri yeni bir vize yapılmasına gerek kalmaksızın 2012 yılında kullanılmaya devam edilecek. Bu pozisyonlarda 2011 yılında istihdam edilen personelden, 2012 yılında görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerle, mevcut sözleşme ücretlerine 2012 yılı için mevzuat uyarınca yapılacak artışlar ilave edilmek suretiyle yeni sözleşme yapılabilecek. Kanun, uluslararası anlaşma, Bakanlar Kurulu kararı veya yılı programıyla kurulması veya genişletilmesi öngörülen birimler ile hizmetin gerektirdiği zorunlu haller için, yılı ödeneğini aşmamak kaydıyla yapılacak yeni vizeler dışında, 2011 yılı sözleşmeli personel pozisyon sayıları hiçbir şekilde aşılamaz.

-E-BÜTÇE SİSTEMİNE VERİ GİRİŞİ YAPILACAK-

Kamu idare, kurum ve kuruluşları kadro ve pozisyonlarının dolu-boş durumu ile bunlarda meydana gelen değişikliklere ilişkin bilgiler Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son günü itibariyle düzenlenerek, bu ayları izleyen ayın 20'sine kadar e-bütçe sisteminde veri girişi yapmak suretiyle Maliye Bakanlığına bildirilecek.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderleri, münhasıran bu tesislerin işletilmesinden elde edilen gelirlerden karşılanacak. Bu yerlerde, merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere 2012 yılında ilk defa istihdam edilecek yeni personel görevlendirilmeyecek.

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, Türk Patent Enstitüsü, Türk Standartları Enstitüsü, Yükseköğretim Kurulu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin uzaktan eğitim uygulayan İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültesine ait Türk Lirası ve döviz cinsinden kasa ve banka bakiyelerinin yarısına tekabül eden Türk Lirası tutarı ile bunların sahip oldukları tahvil, bono ve diğer menkul kıymetlerinin değerinin yarısına tekabül eden Türk Lirası tutarı 2012 yılı Şubat ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi hesabına aktaracak. Aktarılan bu tutarlar genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilecek. - Ankara