2009 -2011 Dönemi Orta Vadeli Mali Planı

2009 -2011 Dönemi Orta Vadeli Mali Planı

2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (Gsyh) Oranının Yüzde 1,4 Gerçekleşeceği Tahmin Ediliyor.

2009 -2011 Dönemi Orta Vadeli Mali Planı

2009 yılı merkezi yönetim bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının yüzde 1,4 gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulu'nca kabul edilen 2009-2011 dönemine kapsayan Orta Vadeli Mali Plan Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2009 yılı merkezi yönetim bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,4 olarak gerçekleşeceği, 2010 yılında ise yüzde 1,3'e düşeceği, 2011 yılında da yüzde 1,7 oranında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Mali plan döneminde GSYH'ye oranı açısından, 2009 yılında yüzde 3,7, 2010'da yüzde 3,1, 2011'de ise yüzde 2,6 oranında faiz dışı fazla hedefleniyor.

Merkezi yönetim bütçe giderlerinin, gelecek yıl 259 milyar 140 milyon YTL'ye, 2010 yılında 284 milyar 229 milyon YTL'ye, 2011'de de 319 milyar 520 milyon YTL'ye çıkması bekleniyor

Personel giderlerinin 2009'da 56,4 milyar YTL, 2010 yılında 61,7 milyar YTL, 2011 yılında 67,6 milyar YTL'ye çıkması öngörülüyor.

Gelecek yıl 56,8 milyar YTL düzeyinde gerçekleşmesi beklenen faiz giderleri, 2010'da 54,8 milyar YTL'ye düşecek, ancak 2011'de 60 milyar YTL'ye çıkacak.

Kaynak: AA