2008 Yılı Bütçe Görüşmelerinin İlk Günü Tamamlandı

2008 Yılı Bütçe Görüşmelerinin İlk Günü Tamamlandı

TBMM Genel Kurulu'nda 14 Gün Sürecek Olan Bütçe Maratonunun İlk Günü, Bütçenin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'un Genel Kurul'a Sunması ve Bütçe Üzerindeki Genel Görüşmelerin Yapılmasıyla Tamamlandı.

2008 Yılı Bütçe Görüşmelerinin İlk Günü Tamamlandı

TBMM Genel Kurulu'nda 14 gün sürecek olan bütçe maratonunun ilk günü, bütçenin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'un Genel Kurul'a sunması ve bütçe üzerindeki genel görüşmelerin yapılmasıyla tamamlandı.

Bugünkü görüşmelerin ardından yarından itibaren her gün iki tur yapılacak. Yarınki ilk turda TBMM, RTÜK, Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'nın bütçeleri, ikinci turda ise Başbakanlık, MİT, MGK Genel Sekreterliği, TİKA ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçeleri ele alınacak.

6 Aralık'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, DPT, TUİK, SPK, BDDK, GAP, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi, 7 Aralık'ta GSGM, Devlet Personel Başkanlığı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkol İçki Genel Müdürlüğü, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Hazine Müsteşarlığı,

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurulu, Türkiye Bilimler Akademisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 8 Aralık'ta Sağlık Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 9 Aralık'ta Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, Yurt-Kur, ÖSYM ve üniversiteler, 10 Aralık'ta Dışişleri Bakanlığı,

AB Genel Sekreterliği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Milli Prodüktivite Merkezi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Destekleme İdaresi Başkanlığı, Akreditasyon Kurumu, TSE, Türk Patent Enstitüsü, Tarım Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, DSİ, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Özel Çevre Koruma Kurumu, 11 Aralık'ta Adalet Bakanlığı, Danıştay, Ceza İnfaz Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Yargıtay, Ulaştırma Bakanlığı, KGM,

Telekomünikasyon Kurumu, Denizcilik Müsteşarlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, SSM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Atom Enerjisi Kurumu, Maden ve Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 12 Aralık'ta Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bütçeleri ele alınacak.

13 Aralık'ta 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın maddeleri oylanacak. 14 Aralık'ta ise bütçenin tümü üzerindeki son konuşmalar yapılacak ve tasarı açık oya sunulacak.

Görüşmelerde, her turda gruplar ve hükümet adına yapılacak konuşmalar 35'er dakika, kişisel konuşmalar 5'er dakika olacak. Gruplara tanınan sürede birden fazla milletvekili konuşabilecek. Genel Kurul, bütçe nedeniyle her gün saat 11.00'de toplanacak ve günlük programın bitimine kadar çalışacak. Bütçe üzerinde son konuşmalar ise saat 10.00'da başlayacak.

(AU-MEF-MEF-Y)