2007 Programı Yayınlandı

2007 Programı Yayınlandı

Toplam Tüketimde Bu Yıla Göre Gelecek Yıl Yavaşlama Beklenirken, Gelecek Yıl Toplam Tüketimin Yüzde 3,7 Oranında Artması Bekleniyor.

2007 Programı Yayınlandı

Toplam tüketimde bu yıla göre gelecek yıl yavaşlama beklenirken, gelecek yıl toplam tüketimin yüzde 3,7 oranında artması bekleniyor.

2007 Yılı Programı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Programa göre, makroekonomik istikrarı tehdit etmeyen, özel sektör eliyle gerçekleştirilen, ihracat odaklı ve toplumun geniş kesimlerinin refah düzeyini artıran bir ekonomik büyüme sağlanacak.

Özellikle kamu politikalarından kaynaklanan belirsizlikler azaltılarak, işletmelerin öngörülebilir bir ortamda uzun vadeli planlamaya dayalı olarak çalışabilmeleri için elverişli koşullar oluşturulacak.

Gelecek yıl da açık enflasyon hedeflemesi uygulamasına devam edilecek. Merkez Bankası, kısa vadeli faiz oranlarını temel para politikası aracı olarak aktif şekilde kullanmaya devam edecek. Dalgalı kur rejimine devam edilecek.

Makroekonomik istikrarın devamı için maliye, para ve gelirler politikasının uyumu gözetilecek.

Kamu borç stoğunun milli gelire oranının, düşürülmesinin yanısıra cari açığı da kontrol etmek için mali disipline titizlikle uyulacak.

Kayıtdışı ile mücadele için bütüncül bir program hazırlanacak.

Gelişme eksenlerinin de yer aldığı ve mevcut durum ile hedeflerin ortaya konduğu programda, uygulanacak politika, öncelik ve tedbirler de sıralandı.