2006 Yılı Bütçe Açığı 3.9 Milyar YTL(2)

2006 Yılı Bütçe Açığı 3.9 Milyar YTL(2)

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2006 Yılında 3.9 Milyar YTL ile Son 30 Yılın En Düşük Bütçe Açığının Verildiğini Açıkladı.

2006 Yılı Bütçe Açığı 3.9 Milyar YTL(2)

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2006 yılında 3.9 milyar YTL ile son 30 yılın en düşük bütçe açığının verildiğini açıkladı.

Türkiye 2006 yılında faize 45.9 milyar YTL ödedi. Bütçe açığı 3.9 milyar YTL olarak gerçekleşirken, faiz dışı fazla da 41.9 milyar YTL oldu. 171.3 milyar YTL bütçe gelirine karşı girer ise 175.3 milyar YTL oldu. Yatırım harcamaları da 2005 yılına göre yüzde 27.3 oranında arttı. Hükümetin 2006 yılı başında 13.9 milyar YTL olarak öngördüğü bütçe açığı 3.9 milyar YTL olarak gerçekleşti.

Başbakan Erdoğan, 2006 yılı merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçları ve 2003-2006 dönemi bütçe performansını değerlendirdi. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ve Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan'ın da katıldığı toplantıda Erdoğan, bütçe gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. Erdoğan, son 30 yılın en düşük bütçe açığını verdiklerini belirterek, "Fiyat istikrarına, rekabet gücüne, mali disipline öncelik verdik. Bu sonuç, giderlerin kısılması gelirlerin artırılması değil, uyumun sağlanmasıdır" dedi.

Erdoğan, 1994, 2000 ve 2001 krizlerinin millete ağır bedeller ödettiğini, iktidara geldiklerinde GSMH'a oranı açısından bütçe ağının payının yüzde 14.6 olduğunu anımsattı. Erdoğan, 2002 yılında faiz harcamaları payının yüzde 18.8, kamu net borç stokunun payının yüzde 78.4, kamu kesimi borçlanma gereğinin payının da yüzde 12.6 olduğunu anımsattı. Erdoğan, 2001 yılında toplanan her 100 YTL vergiye karşılık 104 YTL faiz ödendiğini, toplanan vergilerin faizlere bile yetmediğini kaydetti.

ÇİFTÇİYE 5 MİLYAR YTL

Başbakan Erdoğan, 2006 yılında çiftçiye yaklaşık 5 milyar YTL destek sağladıklarını, KOBİ'lere de daha fazla imkanlar verildiğini ifade etti. işçi, memur ve emeklilerin alım gücünü enflasyona karşı koruduklarını kaydeden Başbakan Erdoğan, Yeşil Kartlılar başta olmak üzere tedavi hizmetlerinden, ilaç teminin de büyük kolaylıklar getirdiklerini söyledi.

YATIRIM HARCAMALARI ARTTI

Yatırım harcamalarının 2005 yılına göre yüzde 27.3 oranında artarak, 14.6 milyar YTL olarak gerçekleştiğini belirten Başbakan Erdoğan, "Bütçe hedeflerimizin üzerinde gelir tahsilatları elde ettik, vergilerde indirim politikası yürüttük, gelirlerimizi artırdık. 2007 bütçesi iktidarımızın 5'inci bütçesidir. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir hükümet 5'inci bütçesini yapmıştır" diye konuştu.

Bütçe açığının GSMH'a oranın 2002 yılında yüzde 14.6 olduğunu anımsatan Başbakan Erdoğan, bu oranın 2006 yılı sonu itibariyle binde 7'ye düştüğünü bildirdi. Bütçe açığını 40.1 milyar YTL'ye devraldıklarını anlatan Başbakan Erdoğan, "2006 yılı sonunda 3.9 milyar YTL'y düşürmeyi başardık. Bu seviyede bir bütçe açığı en son 1976 yılında gerçekleşmişti. Son 30 yılın en düşük bütçe açığıdır" dedi.

Başbakan Erdoğan, 2002 yılında tarımsal desteklemelere ayrılan yüzde 1.7'lik payın 2006 yılında yüzde 2.7'ye çıktığını belirterek artış oranının yüzde 55'lere ulaştığını söyledi.

MALİ DİSİPLİN SÜRÜYOR

Mali disiplin sayesinde faiz giderlerinin GSMH'a oranını hızlı bir şekilde düşürdüklerini anlatan Erdoğan, 2002 yılında yüzde 18.8 olan oranın 2006 yılında yüzde 8.2'ye düştüğünü ifade etti.

Vergi gelirlerinin, 2002 yılında yüzde 91.1'inin faiz ödemelerini karşılayabildiğini, 2006 yılında ise bu oranın yüzde 37.5 seviyelerine çekildiğini vurguladı.

BORÇ DİNAMİKLERİ İYİLEŞİYOR

Başbakan Erdoğan, 2002 yılında yüzde 78.4 olan kamu net borç stokunun GSMH'a oranının 2006 yılında yüzde 50'inin altında gerçekleştiğini belirterek, "2002 yılında kamu kesiminin borçlanma gereğinin GSMH'a oranı yüzde 12.6'yken bu oran 2006'da yüzde 3.1'e düşürüldü. Dövize bağlı borçlarımız toplam borç içindeki payı istikrarlı bir şekilde düştü. 2002'de yarısı dövize bağlı olan borç tutarı 2006'da yüzde 20'lere indi" diye konuştu. (ANKA)