2006-2008 döneminde 1.6 milyon yeni istihdam öngörülüyor

ANKARA - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, "Ekonomik büyüme ve istihdam artışının özel sektör kanalıyla gerçekleştirilmesi politikası, 2006-2008 dönemi Orta Vadeli Programında esas kabul edilmiştir. Bu dönemde uygulanan politikalar ...

2006-2008 döneminde 1.6 milyon yeni istihdam öngörülüyor

Kaynak: Dünya